Facebook Image
Ketvirtadienis, 21 balandžio 2022 18:34

Paskelbta rekomendacinė 6 temos „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“ medžiaga (2022 04 21)

TEMA 6. „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“. „Jėzaus mokiniams vakar, šiandien ir visada vienintelė valdžia yra tarnavimo valdžia, vienintelė galia – kryžiaus galia pagal Mokytojo žodžius.“ (Popiežius Pranciškus)

 Šventojo Rašto ištrauka (iš Evangelijos pagal Joną):

Pasirodęs savo mokiniams ir papusryčiavęs su jais, Jėzus paklausė Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau,ar myli mane labiau už šituos?“ Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“ Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“, ir atsakė:„Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu.“ Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis.“ (Visa ištrauka: Jn 21, 15–19)

 Šventojo Rašto ištrauka (iš Evangelijos pagal Matą):

Tai įvyko septintojo mėnesio pirmąją dieną Jėzus, pasivadinęs juos pas save, tarė: „Jūs žinote,kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.“ (Visa ištrauka: Mt 20, 25–28)

 Klausimai

  • Ko reikia, kad Bažnyčia būtųautoritetas šių dienų krikščionims ir kitiems žmonėms – „pasauliui“?
  • Kaip valdoma mūsų vietinė Bažnyčia? Kaip skatinamas komandinis darbas ir bendra tikinčiųjų atsakomybė?
  • Kokios priemonės ir procedūros taikomos skaidrumui ir atskaitomybei skatinti?

Daugiau - Sinodinis kelias Lietuvoje

Skaityti 338 kartai