Spausdinti šį puslapį

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Guronių rekolekcijų namus

guronys

Guronių rekolekcijų namų 2022 m. programa

Rekolekcijų savaitgaliai

 

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

2022 m. lapkričio 4 d., 19-21 val. Nesmurtinio bendravimo medžiagos pristatymas (vyks internete, Zoom programoje).

Renginys nemokamas, vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
Prašome registruotis į susitikimą iki lapkričio 1 d. el. paštu: 

Seminarai

 

Krikščioniško tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai (KTSPP):

2022 m. birželio  29 d. - liepos 3 d. d. Seminaras „Bažnyčia kaip tikėjimo piligrimystė ir bendrystės mokykla“ (Įvadas į ekleziologiją).

Popiežiaus Pranciškaus mokymo ir II Vatikano susirinkimo dokumentų šviesoje seminaras nagrinės Bažnyčios tapatumą ir vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje. Seminaras išpildo vasaros teologijos mokyklos kreditams reikalingus reikalavimus. Ves sisteminės teologijos profesorius Dr. Richard Gaillardetz (JAV). 
(Šie KTSPP seminarai rengiami kartu su VDU teologijos fakultetu ir Šeimos ir saviugdos centru „Bendrakeleiviai.“ Daugiau informacijos www.bendrakeleiviai.lt/veiklos/programos-saviugda/).

2022 m. rugpjūčio 9–13 d. seminaras „Sakramentų teologija“.

Šiame seminare bus nagrinėjamos šios pagrindinės temos: Biblinės sakramentų teologijos ištakos, sakramentų teologijos doktrininiai pagrindai, sakramentų teologija po II Vatikano Susirinkimo, aktualieji sakramentų teologijos klausimai, ir sakramentinis gyvenimas ir dvasingumas. Ves jėzuitas profesorius Dr. Peter Folan S.J. (JAV).

Savaitės trukmės tylos rekolekcijos

2022 m. liepos 6–11 d. Tylos rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu „Susitikimai prie Tiberiados ežero“.

Rekolekcijos – labai asmeninio susitikimo su Jėzumi laikas. Šventajame Rašte aprašyti susitikimai su Juo prie Tiberiados ežero tebus pagalba žengti konkrečius širdies žingsnius į atnaujintą asmeninį ryšį su mus mylinčiu Dievu. Rekolekcijų metu bus galimybė kasdien susitikti dvasiniam palydėjimui ir kasdien švęsti Eucharistiją. Kasdienius mokymus ves ses. Linda Ceple SJE, palydės seserys eucharistietės.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų programose, taip pat, iš anksto suderinus laiką, priimame grupes, atvykstančias su savo programa ir vadovais. Jei norėtumėte kviesti seseris vesti Jūsų grupei rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame ir pavienius žmones.

Praktinė informacija

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes. Paprastai savaitgalio apgyvendinimo ir maisto savikainą padengia 40-45 eurų auka. Tačiau kaina neturėtų būti kliūtimi dalyvauti!

Atvykstant prašome atsivežti Šv.Raštą, užvalkalus patalynei, apavą vaikščioti namuose ir koplyčioje.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje www.sje.lt

Informacijos ir registracijos klausimais kreipkitės į s. Mildą tel. +370 600 56 206 arba el. paštu

Skaityti 5476 kartai