Facebook Image

Apie svetainę

vitaconsecrata

www.vitaconsecrata.lt – katalikiška interneto svetainė, kurios pavadinimas sudarytas iš dviejų lotyniškų žodžių: "vita" - gyvenimas ir "consecrata" - Dievui pašvęstas.

Svetainėje pateikiama informacija apie visas Lietuvoje veikiančias vyrų ir moterų vienuolijas bei kitas Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenes. Čia galima rasti Bažnyčios Magisteriumo dokumentus, susijusius su pašvęstuoju gyvenimu. Taip pat pateikiami įvairūs straipsniai ir medžiaga studijoms šia tema.

Kadangi pašvęstieji asmenys negyvena vien dėl savęs, svetainėje rasite informacijos ir nuorodų apie jų veiklą Bažnyčioje, įvairias iniciatyvas, skirtas visai Dievo tautai. Archyve pateikiama medžiaga iš 2005 m. Kaune vykusio Pašvęstojo gyvenimo kongreso ir kiti straipsniai. Ieškantys naujausios informacijos apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje ir pasaulyje ras nuorodų į įvairius internetinius puslapius ir dar daug kitų įdomių dalykų.

Kad svetainė būtų įdomi, patraukli, gausiai lankoma, maloniai kviečiame dalintis informacija apie savo institutų veiklą, pravedamus seminarus, paskaitas, rekolekcijas ir kt. Visi kartu pasidžiaukime naujais pašvęstojo gyvenimo nariais, paminėkime įvairias sukaktis, šventes, taip pat bendroje maldoje palydėkime išeinančius pas Tėvą...

Ypatingai kviečiame būti aktyvias tas bendruomenes, kurios dėl įvairių priežasčių neturi savo internetinių svetainių – tai bus puiki proga pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais su visais broliais ir sesėmis Kristuje.

Visą informaciją siųskite el. paštu

Šią svetainę kuruoja Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija (LMVAVK) ir Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija (LVVVK).