Facebook Image

Pašvęstojo gyvenimo metų ikonos kelionės kalendorius

 

Laikotarpis

Vienuolija

PILIGRIMYSTĖS PRADŽIA

2015 m. sausio 17-24 d.

Gailestingojo Jėzaus seserys (ZSJM)

Sausio 24-31 d.

Dangun Ėmimo seserų kongregacija (asumpcionistės)

Sausio 31-vasario 7 d.

Saleziečiai

Vasario 7-14 d.

Benediktinės (Vilniaus) OSB

Vasario 14-21 d.

Kristaus Karaliaus Seserys

Vasario 21-28 d.

Dominikonai

Vasario 28-kovo 7 d.

Jėzuitai ir Eucharistinio Jėzaus seserys

Kovo 7-14 d.

Joanitai

Kovo 14-21 d.

Nukryžiuotojo Kristaus seserys ir Meilės Misionierės

Kovo 21-28 d.

Pranciškonai  (Vilniaus Bernardinų OFM)

Kovo 28-balandžio 4 d.

Skaistyklos vėlėms gelbstinčios seserys

Balandžio 4-11 d.

VELYKOS – DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Gailestingojo Jėzaus Brolių bendruomenė

Balandžio 11-18 d.

Angelų Seserų Kongegacija

Balandžio 18-25 d.

Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių kongregacija

Balandžio 25-gegužės 2 d.

Šv. Šeimos misionierės

Gegužės 2-9 d.

Dominikonės

Gegužės 9-16 d.

Nekaltosios Marijos dukterų kongregacija

Gegužės 16-23 d.

Bernardinės

Gegužės 23- 30 d.

Pranciškonai Konventualai (Vilnius)

Gegužės 30-birželio 6 d.

Jėzaus Vardo seserys

Birželio 6-13 d.

Apaštalinės Joanitės (Senieji Trakai)

Birželio 13-20 d.

Pilnų namų bendruomenė (Panara)

Birželio 20-27 d.

Vargdienių seserys (Alytus)

Birželio 27-liepos 4 d.

Šv. Elzbietos seserų kongregacija (Alytus)

Liepos 4- 11 d.

Marijos Tarnaitės ir Nuliūdusiųjų Paguodos seserys (Druskininkai)

Liepos 11-18 d.

Vincentietės (Miroslavas)

Liepos 18-25 d.

Vargdienių seserys (Marijampolė)

Liepos 25-rugpjūčio 1 d.

Šv. Šeimos seserys (Marijampolė)

Rugpjūčio 1-8 d.

Marijonai (Marijampolė)

Rugpjūčio 8-15 d.

Šv. Šeimos seserys (Vilkaviškis)

Rugpjūčio 15-22 d.

Žolinė

Eucharistinio Jėzaus  seserys (Šiluva)

Rugpjūčio 22-29 d.

Marijos Širdies dukterys (Kelmė)

Rugpjūčio 29-rugsėjo 5 d.

Benediktinai (Palendriai)

Rugsėjo 5-12 d.

Švč. M. Marijos Gimimas

Marijos Tarnaitės (Šilalė)

Rugsėjo 12-19 d.

Pranciškonai Konventualai (Klaipėda)

Rugsėjo 19-26 d.

Pranciškonai OFM (Klaipėda)

Rugsėjo 26-spalio 3 d.

Marijos Širdies Dukterys (Palanga)

Spalio 3-10 d.

Šv. Pranciškus

Pranciškonai OFM (Kretinga)

Spalio 10-17 d.

Klarisės

Spalio 17- 24 d.

Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserys (Kretinga)

Spalio 24-31 d. 

Dievo Meilės Misionierės (Kretinga)

Spalio 31-lapkričio 7 d.

Visi Šventieji

Pranciškonės Misionierės

Lapkričio 7-14 d.

Pranciškonai OFM (Pakutuvėnai)

Lapkričio 14-21 d.

Pranciškonai OFM (Kryžių kalnas)

Lapkričio 21-28 d.

Jėzuitai (Šiauliai)

Lapkričio 28-gruodžio 5 d.

Seserys švč. Jėzaus Širdies Tarnaitės (Šiauliai)

Gruodžio 5-12 d.

Dievo Apvaizdos Seserys (Panevėžys)

Gruodžio 12-19 d.

Kotrynietės ir Viešpaties ir M. Marijos iš Mataros tarnaitės (Panevėžys)

Gruodžio 19-26 d.

Marijos Tarnaitės (Panevėžys)

2015 m. gruodžio 26-2016 m. sausio 2 d.

Tiberiados broliai

Sausio 2-9 d.

Dievo Apvaizdos seserys ir Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė (Utena – Krikštėnai)

Sausio 9-16 d.

Kotrynietės (Ukmergė)

Sausio 16-23 d.

Kotrynietės (Krakės)

Sausio 23-30 d.

Basosios Karmelitės (Paštuva)

Sausio 30-vasario 6 d.

Kauno seserys benediktinės ir Marijos Tarnaitės

Vasario 6-13 d.

Kapucinai ir Švč. Jėzaus Širdies Mažosios tarnaitės

Vasario 13-20 d.

Švč. Jėzaus Širdies Tarnaitės ir Šv. Elzbietos Seserys

Vasario 20-27 d.

Marijonai ir Šv. Šeimos seserys (Kaunas)

Vasario 27-kovo 5 d.

Nuliūdusiųjų Paguodos seserys ir Seserys Salezietės (Kaunas)

Kovo 5-12 d.

Jėzuitai ir Eucharistinio Jėzaus seserys (Kaunas)

Kovo 12-19 d.

Vargdienių seserys ir Marijos Širdies dukterys (Kaunas)

Kovo 19-26 d.

Pranciškonės ir Nepaliaujamos Pagalbos seserys (Kaunas)

Kovo 26-balandžio 2 d.

Pranciškonai (OFM) ir šv. Kazimiero seserys

Balandžio 2-9 d.

Seserys Salezietės (Kaišiadorys)

Balandžio 9-16 d.

Betliejaus seserys (Paparčiai)

Balandžio 16-23 d.

Kristaus Karaliaus diakonės (Kernavė)

Balandžio 23-30 d.

Šv. Šeimos seserys ir Mortos ir Marijos seserys (Vilnius)

2016 m. balandžio 30-gegužės 7d.

PILIGRIMYSTĖS PABAIGA

Gailestingumo Motinos Seserys (Vilnius)

Skaityti 1600 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « PGM maldos grandinės kalendorius