Facebook Image
Antradienis, 01 vasario 2011 21:51

Nuncijaus sveikinimas Pašvęstojo gyvenimo dienos proga

Brangios Seserys Vienuolės, brangūs Broliai Vienuoliai,

Šiandien, vasario 2 d., jūs susirenkate aplink savo Vyskupą ir savo Bendruomenėse iškilmingai paminėti Dievo mums duotos dovanos: pašaukimo gyventi su Juo, dėl Jo ir dėl brolių savo vienuolinėje šeimoje.

Esu su jumis, pirmiausia kartu dėkodamas. Vienuolinis gyvenimas tikrai yra didelė dovana, visų pirma pašauktajam, bet taip pat ir visai Bažnyčiai bei visai žmonijai. Ačiū Tau, Viešpatie!

Esu su jumis, melsdamasis už jus, kad į Viešpaties, kuris kviečia, ištikimybę kiekvienas iš jūsų atsilieptumėte savo ištikimybe, kuri sako: „Viešpatie, Tu visą save atidavei dėl manęs. Ir aš noriu visą save atiduoti Tau!“

Esu su jumis, savo nuoširdžius linkėjimus apgaubdamas malda. Primindamas Tėvo Fabio Ciardi Trijų įsakymų palyginimą, linkiu jums būti gautos dovanos liudytojais ir leisti, kad jūsų gyvenime suspindėtų:

  • pirmenybė kontempliacijai (esu tai, ką gaunu iš Dievo ir iš brolių);
  • pirmenybė evangeliniams patarimams (esu tai, ką dovanoju Dievui ir broliams);
  • pirmenybė broliškam gyvenimui (esu tas, kuris bendrauja su Dievu ir su broliais).

Trumpai tariant: pirmenybė bendrystei, suvoktai ir praktikuojamai pagal Dievo valią.

Jus prisimenu su broliška meile ir visus laiminu.

+Luigi Bonazzi
Apaštalinis Nuncijus

2011 m. vasario 2 d.