Spausdinti šį puslapį
Ketvirtadienis, 09 birželio 2011 20:45

UCESM sveikinimas Sekminių proga (2011)

ucesm                              Briuselis, 2011 m. birželis

 

«Jėzus tarė jiems:
„Ramybė jums!
Kaip mane siuntė Tėvas,
taip ir aš jus siunčiu“.
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė:
„Imkite Šventąją Dvasią“»
                 Jn 20, 19-23

sekmines

«Taip gyvenkite Dievu, kad kiti tai pajustų! »
                 Maurice Zundel

Tai šis kvėpimas pagimdė Bažnyčią,
Tai šis kvėpimas ir šiandien jai duoda gyvybę…

Vienybėje su jumis keliaudami linkime

Palaimintų Sekminių!

sign1

Ses. Lutgardis CRAEYNEST, fma
UCESM Prezidentė
Ir Vykdomasis Komitetas

sign2

Ses. Josyane CLUZEL, SC
Generalinė Sekretorė
ir Generalinis Sekretoriatas