Facebook Image
Trečiadienis, 21 gruodžio 2011 19:25

UCESM sveikinimas Šv. Kalėdų proga (2011)

ucesm 2011                                    Briuselis, 2011 m. gruodis„Tauta, gyvenusi tamsoje,
išvydo didžią šviesą …“

Izaijo 9

christmas 2011

Priimkime į savo tarpą mums pažadėtą Kūdikį.
Jis yra mūsų Ateitis ...

"... atidavė save už mus,
kad išpirktų mus iš visokių nedorybių
ir suburtų sau nuskaistintą tautą,
uolią geriems darbams."
                                             Laiškas Titui 2, 14


Broliškoje vienybėje
siunčiame visiems ramybės ir džiaugsmo linkėjimus
šioms, 2011 m. Kalėdoms ir 2012 metams

sign1

Ses. Lutgardis CRAEYNEST, fma
UCESM Prezidentė
Ir Vykdomasis Komitetas

sign2

Ses. Josyane CLUZEL, SC
Generalinė Sekretorė
ir Generalinis Sekretoriatas