Facebook Image

Vienybė ir charizmos

Nuo šiol mūsų svetainėje galėsite skaityti straipsnius iš italų kalba leidžiamo žurnalo „Unità e carismi" („Vienybė ir charizmos"), kurį leidžia Fokoliarų judėjimui prijaučiantys įvairių kongregacijų vienuoliai. Jie mato Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich skelbtame bendrystės dvasingume labai veiksmingas gaires Naujajai Evangelizacijai, kurios protagonistais mes, pašvęstieji, esame pašaukti būti.

 

 

Vienybė ir charizmos

 

Žurnalas, skirtas dvasingumui ir bendrystei.
Leidybinė grupė Città Nuova
http://unitaecarismi.cittanuova.it

Jaunas žurnalas. Jam tik 20 metų, lygiai taip pat jauna ir graži yra jo programa: parodyti charizmatinės Bažnyčios veidą ir Bažnyčią kaip bendrystę.

Žurnalas gimė 1990 m.. Pirmojo numerio Leidėjų žodyje sakoma:

„Vienybė ir charizmos. Šis žodžių derinys, mūsų nuomone, išreiškia vieną ryškiausių aspektų tos vienuolinio gyvenimo kelionės, į kurią šiandien yra pašaukti pašvęstieji. Kad galėtų kurti vienybę, vienuoliai turi labai unikalių ir labai vertingų įrankių - Šventosios Dvasios suteiktų charizmų, kurių dėka atsirado vienuolinių šeimų įvairovė.

Vienas pagrindinių tikslų, kuriuos užsibrėžia mūsų leidinys – kuo labiau skatinti vienybę visų pašvęstųjų tarpe, kad jų skirtingos dovanos sukurtų harmoniją. Be to, pašvęstieji visi kartu turi siekti platesnės vienybės su visais kitais pašaukimais Bažnyčioje, kad drauge konkrečiai tarnautų pasauliui.

Šioje kelionėje vienybės link mus veda Fokoliarų judėjimo dvasingumo pasiūlyta ypatinga šviesa, kuri išjudina vienuolinį gyvenimą, padėdama jam tapti tuo, kuo turi būti: šventumo siekimu, būsimos tikrovės pranašišku ženklu, tarnavimu Bažnyčiai ir visam pasauliui“.

Leidinys aštuoniomis kalbomis. Šalia itališko, leidinys išeina dar septyniomis kalbomis, kurių bendras tiražas yra apie 6000 egzempliorių.

 Prancūziškai Unité et Charismes (300 egz.).

Angliškai Charisms in Unity (1000 egz.).
www.livingcitymagazine.com/store/magazines/charisms-unity

Lenkiškai Jedność i Charyzmaty (700 egz.).
http://benedyktyni.org/biskupow/index.php/czytelnia/jednosc-i-charyzmaty

Portugališkai Unidade e Carismas (2000 egz.).

Slovėniškai Edinost in Karizme (250 egz.).

Ispaniškai Unidad y Carismas (tik internete)
www.unidadycarismas.es/1.html

Vokiškai Charismen (450 egz.)
http://www.neuestadt.com/artikel_318.ahtml

Vienybė ir charizmosyra monografinio pobūdžio žurnalas. Kiekvienas jo numeris skirtas kokiai nors dvasingumo temai. Žurnalą sudaro keturi skyriai: Gairės, Liudytojai, Patirtys, Nauji horizontai.         

Iš t. Fabio Ciardi OMI ir t. Paolo Monaco SJ interviu itališkai leidžiamo žurnalo dvidešimties metų sukakties proga:

Vienybė ir charizmos“ siekia būti bendrystės dvasingumo skleidimo įrankiu, ypač pašvęstajame gyvenime. [...] Tai reiškia, padėti pažinti vieniems kitus toje charizmatinėje įvairovėje, kurios paveldėtojais esame, pasidalinti tarpusavyje gyvenimo pagal Evangeliją ir atsiliepimo į jautriausius nūdienos iššūkius būdų skirtumais, kartu mąstyti. Redakciją sudaro įvairių vienuolinių kongregacijų ir institutų atstovai, tačiau vis labiau norėtume, kad mūsų tarpe būtų ir pasauliečių bei naujųjų bendruomenių narių, su kuriais sąveikauja mūsų charizmos. [...] Mūsų žurnalas norėtų  dar labiau išsiplėsti dvasingumo srityje ir sudominti visus Bažnyčios narius. [...] Stengiamės rasti atsakymus į dabarties problemas jau ne kiekvienas atskirai, bet visi kartu, bendrystėje. Tai tikras šiandienos iššūkis: visos charizmos drauge“.

Interviu paskelbtas žurnale Città Nuova (2011/5, p. 52-53).