Kardinolas A. J. Bačkis: Kas sudaro vienuolinio gyvenimo esmę? (2010 02 02)

Vilniaus arkivyskupo metropolito homilija, pasakyta Pašvęstojo gyvenimo dienos proga Vilniaus arkikatedroje 2010 m. vasario 2 d. Brangūs Broliai ir Seserys, Marija pagal ano meto papročius paaukojo savo Sūnų Dievui. Šis gestas rodo Jos pasitikėjimą Viešpačiu ir visišką paklusimą Dievo valiai. Ji supranta, kad Kūdikis – Dievo dovana, kurią Jis suteikia skirdamas aiškią misiją ir užduotį. Marija […]

Kardinolas A. J. Bačkis: Kas sudaro vienuolinio gyvenimo esmę? (2010 02 02) Skaityti daugiau »