Facebook Image

Tikro pasninko būdas

 Tikras pasninkas gali būti ir šventės metas, kai tu gali:

Susilaikyti nuo kitų teisimo – švęsti Kristaus buvimą juose.

Nesureikšminti skirtumų – švęsti viso gyvenimo vienybę.

Nepasiduoti tariamai tamsai – švęsti šviesos tikrovę.

Susilaikyti nuo liguistų minčių – džiaugtis Dievo gydančia jėga.

Nekalbėti niekinančių žodžių – džiaugtis tyrinančiais žodžiais.

Susilaikyti nuo nepasitenkinimo – švęsti dėkingumą.

Susilaikyti nuo pykčio – švęsti kantrumą.

Susilaikyti nuo pesimizmo – švęsti optimizmą.

Susilaikyti nuo nerimo – gėrėtis Dievo Apvaizda.

Susilaikyti nuo priekaištų – švęsti kito pripažinimą.

Susilaikyti nuo negatyvumo – džiaugtis pritarimu.

Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos – švęsti nuolatinę maldą.

Susilaikyti nuo priešiškumo – švęsti nesipriešinimą.

Susilaikyti nuo kartėlio – švęsti atleidimą.

Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi – švęsti jautrumą kitiems.

Susilaikyti nuo asmeninio teisumo – švęsti visuotinę tiesą.

Susilaikyti nuo baimės – švęsti viltį.

Susilaikyti nuo apsnūdimo – švęsti entuziazmą.

Susilaikyti nuo įtarumo – laikytis tiesos.

Susilaikyti nuo minčių, kurios atima drąsą – džiaugtis įkvepiančiais pažadais.

Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių – švęsti saulėtą giedrą.

Susilaikyti nuo tuščių plepalų – švęsti prasmingą tylą.

Nepasiduoti slegiančioms problemoms – švęsti stiprinančią maldą.

Skaityti 36378 kartai