Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2013

2013 m. gruodžio mėn.

2013 m. gruodžio 31 d.
„Pasisemkime iš Prakartėlės džiaugsmo ir gilios ramybės, kurią Jėzus atneša į pasaulį.“

2013 m. gruodžio 30 d.
„Kūdikėlio Jėzaus veide kontempliuojame Dievo veidą. Ateikite, pagarbinkime Jį!“

2013 m. gruodžio 28 d.
„Marija, mūsų Motina, yra nuostabiai graži, nes ji yra malonės pilnoji.“

2013 m. gruodžio 27 d.
„Evangelijos džiaugsmas visada tebūna jūsų širdyse, ypač per šį, kalėdinį laikotarpį.“

2013 m. gruodžio 26 d.
„Prie Betliejaus prakartėlės melskimės ypatingai už tuos, kurie kenčia persekiojimus dėl tikėjimo.“

2013 m. gruodžio 25 d.
„Per Kalėdas Kristus ateina į mūsų tarpą. Tai tinkamiausias momentas asmeniniam susitikimui su Kristumi.“

2013 m. gruodžio 24 d.
„Ateina Viešpats. Laukime jo atvira širdimi!“

2013 m. gruodžio 23 d.
„Kalėdos dažnai būna labai triukšminga šventė. Mums būtų sveika truputį pabūti tyloje, kad išgirstume Meilės balsą.“

2013 m. gruodžio 21 d.
„Adventas - tai kelionė link Betliejaus. Leiskime, kad mus patrauktų žmogumi tapusio Dievo šviesa.“

2013 m. gruodžio 20 d.
„Pasistenkime išgyventi Kalėdas tokiu būdu, kuris atitiktų Evangeliją, priimdami Jėzų į savo gyvenimo centrą.“

2013 m. gruodžio 19 d.
„Melskimės, kad Dievas suteiktų mums malonę išvysti pasaulį, kuriame niekam niekada nereikėtų mirti iš bado.“

2013 m. gruodžio 17 d.
„Dievo meilė nėra abstrakti. Dievas su meile žvelgia į konkretų vyrą ir konkrečią moterį, su vardu ir pavarde.“

2013 m. gruodžio 16 d.
„Nesusitaikykime su mintimi, kad Artimuosiuose Rytuose neliks krikščionių. Kiekvieną dieną melskimės už taiką.“

2013 m. gruodžio 14 d.
„Štai krikščioniškos vilties esmė: ateitis yra Dievo rankose.“

2013 m. gruodžio 13 d.
„Nebijok eiti išpažinties - šiame sakramente sutinki Kristų, kuris tau atleidžia.“

2013 m. gruodžio 12 d.
„Neįmanoma mąstyti apie Bažnyčią, kurioje nėra džiaugsmo. Štai Bažnyčios džiaugsmas - skelbti visiems Jėzaus vardą“.

2013 m. gruodžio 10 d.
„Marija, mūsų Motina, pagelbėk mums tamsos, sunkumų, tariamo pralaimėjimo akimirkomis!“

2013 m. gruodžio 9 d.
„Jei matome žmogų, prašantį pagalbos, ar stabtelime? Yra tiek kančios ir skurdo ir toks didelis poreikis gerųjų samariečių.“

2013 m. gruodžio 7 d.
„Mielas jaunime, kviečiu jus panaudoti savo talentus tarnaujant Evangelijai, su kūrybingumu ir su meile be ribų.“

2013 m. gruodžio 6 d.
„Tikros meilės kaina yra kryžius. Viešpatie, suteik mums jėgų priimti ir nešti savo kryžių!“

2013 m. gruodžio 5 d.
„Šventumas - tai nereiškia daryti ką nors nepaprasto, bet eilinius dalykus atlikti su meile ir tikėjimu.“

2013 m. gruodžio 4 d.
„Prieš 50 metų II Vatikano Susirinkimas kalbėjo apie komunikaciją. Klausykimės, kalbėkimės ir veskime pas Kristų visus, kuriuos sutinkame gyvenime.“

2013 m. gruodžio 3 d.
„Visi esame pašaukti būti Jėzaus draugais. Nebijokite leisti Viešpačiui jus mylėti.“

2013 m. gruodžio 2 d.
„Tavo nuodėmės yra sunkios? Sakyk Viešpačiui: 'Atleisk man, padėk man vėl pakilti, perkeisk mano širdį!'“

2013 m. lapkričio mėn.|

2013 m. lapkričio 30 d.
„Bažnyčia kviečia visus leistis, kad juos apglėbtų Tėvo švelnumas ir atleidimas.“

2013 m. spalio mėn.

2013 m. spalio 26 d.
„Mes per daug dažnai dalyvaujame abejingumo globalizacijoje; stenkimės gyventi globaliu solidarumu.“

2013 m. spalio 24 d.
„Būti krikščionimis – reiškia išsižadėti savęs, paimti kryžių ir nešti jį su Jėzumi. Nėra kito kelio.“

2013 m. spalio 22 d.
„Nukryžiuotasis kalba mums ne apie pralaimėjimą ir nesėkmę; kalba apie Meilę, kuri nugali blogį ir mirtį.“

2013 m. spalio 21 d.
"Norint pažinti Jėzų, reikia dažnai su juo susitikti: klausytis jo tyloje priešais Tabernakulį, priimti Sakramentus.“

2013 m. spalio 18 d.
„Nenuleiskime rankų prieš blogį. Dievas yra Meilė, kuri nugalėjo blogį Kristaus mirtimi ir prisikėlimu.“

2013 m. spalio 12 d.
„Viešpatie, pasigailėk! Kaip dažnai mes apankame nuo savo patogaus gyvenimo ir nematome tų, kurie miršta šalia mūsų.“

2013 m. spalio 5 d.
„Brangus jaunime, jūs turite daug planų ir svajonių ateičiai. Ar Kristus yra kiekvieno jūsų projekto ir kiekvienos svajonės centre?“

2013 m. spalio 3 d.
„Krikščioniško gyvenimo paslaptis yra meilė. Tik meilė užpildo tuštumas, negatyvias prarajas, kurias blogis atveria širdyse.“

2013 m. rugsėjo mėn.

2013 m. rugsėjo 24 d.
„Prašykime Viešpaties to švelnumo, kuris leidžia žiūrėti į vargšus su supratingumu ir meile, be išskaičiavimų ir baimių.“

2013 m. rugsėjo 23 d.
„Bažnyčia neturi kitos prasmės ir tikslo, kaip tik liudyti Jėzų. Nepamirškime to!“

2013 m. rugsėjo 19 d.
„Visi esame nusidėjėliai, bet išgyvename Dievo atleidimo džiaugsmą ir keliaujame pasitikėdami jo gailestingumu.“

2013 m. rugsėjo 17 d.
„Šiandien pasaulyje yra tiek vargšų. Ar esu užsidaręs savo reikaluose, ar pastebiu tą, kuriam reikia pagalbos?“

2013 m. rugsėjo 9 d.
„Negalime niekada prarasti vilties. Dievas mus užtvindys savo malone, jeigu jos ištikimai prašysime.“

2013 m. rugsėjo 5 d.
„Taika yra gėris, kuriam nėra jokių kliūčių, nes tai visos žmonijos turtas.“

2013 m. rugsėjo 4 d.
„Nėra krikščionybės už „žemą kainą“. Sekti Jėzų – tai reiškia eiti prieš srovę, išsižadant blogio ir egoizmo.“

2013 m. rugsėjo 3 d.
„Jėzus, ateidamas į mūsų tarpą, perkeičia mūsų gyvenimą. Jame regime Dievą, kuris yra meilė, ištikimybė, save dovanojanti gyvybė.“

2013 m. rugsėjo 2 d.
„Norime taikaus pasaulio, būkime taikos vyrais ir moterimis. Kiek kančių, kiek sugriovimų, kiek skausmo atnešė ir atneša ginklų naudojimas.“

2013 m. rugpjūčio mėn.

2013 m. rugpjūčio 31 d.
„Prašykime Marijos, kad padėtų gerai įsižiūrėti į Jėzų,sekti juo visada, net kai tai reikalauja pastangų.“

2013 m. rugpjūčio 29 d.
„Dievo meilė nėra kažkas neapibrėžto, abstraktaus; Dievo meilė turi veidą – tai Jėzus Kristus.“

2013 m. rugpjūčio 23 d.
„Viešpatie, išmokyk mus išeiti iš savęs. Išmokyk mus išeiti į gatves ir parodyti Tavo meilę.“

2013 m. rugpjūčio 19 d.
„Negalime būti krikščionimis nepilnu etatu. Jeigu Kristus yra mūsų gyvenimo centras, Jis yra visame, ką tik darome.“

2013 m. rugpjūčio 13 d.
„Būti Dievo vaikais, o tarpusavyje broliais – tai krikščioniško gyvenimo šerdis“

2013 m. rugpjūčio 5 d.
„Tikėjimo šviesa nušviečia visus mūsų santykius ir padeda mums išgyventi juos su Kristaus meile, taip, kaip Jis.“

Skaityti 6338 kartai