Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2018

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2018 m. gruodžio mėn.

 

2018 m. gruodžio 30 d.
„Jėzus, Marija ir Juozapas telaimina ir tesaugo visas pasaulio šeimas, kad jose viešpatautų meilė, džiaugsmas ir taika.“

2018 m. gruodžio 28 d.
„Priimkime Kūdikėlyje Jėzuje Dievo meilę ir pasiryžkime padaryti mūsų pasaulį žmoniškesnį, labiau tinkamą gyventi šiandienos ir rytojaus vaikams.“

2018 m. gruodžio 25 d.
„Mums gimė Kristus! Ateikite visi, kurie ieškote Dievo veido. Štai jis - Kūdikyje, kuris paguldytas ėdžiose.“

2018 m. gruodžio 23 d.
„Šviečianti Kalėdų eglutė primena mums, kad Jėzus yra pasaulio šviesa, sielos šviesa, išvejanti priešiškumo tamsybes ir padaranti vietos atleidimui.“

2018 m. gruodžio 21 d.
„Kalėdų simboliai prakartėlė ir eglutė gali atnešti į šeimas Dievo šviesos ir švelnumo spindulį.“

2018 m. gruodžio 19 d.
„Adventas - tai laikas pasiruošti Jėzaus, taikos Kunigaikščio, atėjimui. Laikas, skirtas  susitaikyti su savimi ir su artimu.“

2018 m. gruodžio 18 d.
„Būti kaip šventasis Juozapas: sapnų vyras, bet ne svajoklis; tylos vyras, gerbiantis Dievo planą.“

2018 m. gruodžio 17 d.
„«O Išmintie, išėjusi iš Aukščiausiojo lūpų, siekianti nuo vieno žemės krašto iki kito, tvirtai ir švelniai valdanti visa, ateik ir išmokyk mus išmintingumo».“

2018 m. gruodžio 16 d.
„Džiaugsmas, malda ir dėkingumas - tai trys nuostatos, kurios parengia mus autentiškai išgyventi Šv. Kalėdas.“

2018 m. gruodžio 15 d.
„Mūsų gyvenimas skleidžia šviesą, kai yra skiriamas tarnystėms. Džiaugsmo paslaptis - gyventi tarnaujant.“

2018 m. gruodžio 14 d.
„Štai pirmasis žingsnis, kad augtume tikėjimo kelionėje: klausytis. Prieš kalbant, klausytis.“

2018 m. gruodžio 13 d.
„Net ir tada, kai žmogus meldžiasi vienas, jis meldžiasi kartu su visa Dievo tauta.“

2018 m. gruodžio 12 d.
„Maldaukime Mergelės Marijos, Guadalupės Dievo Motinos, kad ir toliau lydėtų ir saugotų Amerikos žemyno tautas.“

2018 m. gruodžio 11 d.
„'Paguoskit manąją tautą, – sako jūsų Dievas, – guoskite ją!'(Iz 40, 1). Kaip guodžia Viešpats? Švelnumu.“

2018 m. gruodžio 9 d.
„Adventas - tai laikas surasti savo gyvenimo tuštumas, kurios turi būti užpildytos, nugludinti aštrius puikybės kampus ir  padaryti vietos ateinančiam Jėzui.“

2018 m. gruodžio 8 d.
„Kokia Marijos, kuri yra "tota pulchra", grožio paslaptis?  Ne išvaizda, ne tai, kas praeina, bet širdis, nukreipta vien tik į Dievą.“

2018 m. gruodžio 7 d.
„Mylėti Dievą - tai tarnauti artimui negailint savęs  ir stengtis atleisti be ribų.“

2018 m. gruodžio 6 d.
„'Kalbėti ar daryti'? Ar aš esu krikščioni, kuris kalba, ar kuris veikia? 'Smėlis ar uola'? Ar statau savo gyvenimą ant Dievo uolos, ar ant pasaulio dvasios smėlio? 'Aukštai ar žemai'? Ar mano gyvenimas semiasi įkvėpimo iš Magnificat?“

2018 m. gruodžio 5 d.
„Tikėjimo pradžia yra tada, kai pajuntame, kad mums reikalingas išganymas. Tai paruošia kelią susitikimui su Jėzumi.“

2018 m. gruodžio 4 d.
„Per šį Adventą tapk mažu, nuolankiu, tapk kitų tarnu, ir Viešpats duos tau sugebėjimą suvokti, kaip kuriama taika.“

2018 m. gruodžio 3 d.
„Adventas yra tikėjimo atnaujinimo, nutyrinimo laikas, kad tikėjimas taptų autentiškesnis.“

2018 m. gruodžio 1 d.
„Nėra tobulos šeimos. Šeima stiprėja tik kasdien praktikuojant atleidimą.“

2018 m. lapkričio mėn.

2018 m. lapkričio 30 d.
„Prašykime Viešpaties malonės palikti viską, kad galėtume eiti pirmyn skelbdami ir liudydami, kaip tai padarė Petras ir Andriejus.“

2018 m. lapkričio 29 d.
„Susidūrę su tragedijomis savo gyvenime esame kviečiami žvelgti į horizontą, nes jau esame atpirkti, ir Išganytojas ateis mūsų išgelbėti.“

2018 m. lapkričio 28 d.
„Neįmanoma tikrai sekti Jėzumi apsikrovus daiktais. Jei širdis yra prikimšta turtų, nebeliks vietos Viešpačiui, jis taps vienu iš daugelio dalykų.“

2018 m. lapkričio 27 d.
„Šią savaitę Bažnyčia kviečia mus paklausti savęs: kokį norėčiau, kad mane Viešpats rastų, kai  pašauks?“

2018 m. lapkričio 25 d.
„Žemės galingieji statosi sau "sostus" savo valdžiai, o Dievas pasirenka nepatogų sostą - kryžių, nuo kurio valdo, atiduodamas gyvybę.“

2018 m. lapkričio 24 d.
„Nė vienas iš mūsų negali išgyventi be gailestingumo, visiems reikalingas atleidimas.“

2018 m. lapkričio 22 d.
„Dievo akyse žmogaus gyvybė yra brangi, šventa ir neliečiama. Niekas neturi nuvertinti nei kito žmogaus, nei savo gyvybės.“

2018 m. lapkričio 21 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums su džiaugsmu sekti Jėzų tarnavimo keliu - tiesiausiu keliu, vedančiu į Dangų.“

2018 m. lapkričio 20 d.
„Ištikimybė yra laisvų, brandžių, atsakingų žmogiškų santykių bruožas.“

2018 m. lapkričio 19 d.
„Negalima mylėti tik tol, kol tai 'naudinga'. Meilė kaip tik pasireiškia  tada, kai peržengiamas savanaudiškumas, kai dovanojama viskas, nieko nepasilaikant sau.“

2018 m. lapkričio 18 d.
„Prašykime malonės, kad mūsų akys ir širdys atsivertų vargšams, kad išgirstume jų šauksmą ir atpažintume jų poreikius.“

2018 m. lapkričio 17 d.
„Niekas neturi apgaudinėti savęs, galvodamas: 'Su manimi viskas tvarkoj, nes aš nedarau nieko blogo'. Kad būtume Jėzaus mokiniai, negana nedaryti blogo, yra tiek gero, kurį turime padaryti!

2018 m. lapkričio 16 d.
„Sek Jėzų ne tik tada, kai tau to norisi, bet ieškok jo kasdien. Atrask jame Dievą, kuris visada tave myli, gyvenimo prasmę, jėgų dovanoti save.

2018 m. lapkričio 15 d.
„'Dievo karalystė jau yra tarp jūsų.' Tai ne koks nors įspūdingas reginys. Ji auga tyloje, slapta, per liudijimą, maldą ir veikiant Šventajai Dvasiai.

2018 m. lapkričio 14 d.
„Jėzus nepasitenkina "meilės procentais". Negalime jo mylėti dvidešimčia, penkiasdešimčia ar šešiasdešimčia procentų. Arba viskas, arba nieko.

2018 m. lapkričio 13 d.
„Pirmasis žingsnis į Jėzaus Kristaus pažinimą - pripažinti savo varganumą, poreikį būti išganytam.

2018 m. lapkričio 12 d.
„Šiandien melskimės už vyskupus, kad visada būtų tokie, kokiais prašo būti šventasis Paulius: nuolankūs, romūs tarnaujantys.

2018 m. lapkričio 9 d.
„Ten, kur nuodėmė, ten yra ir Viešpats, gailestingasis Dievas, kuris atleidžia, jei ateini pas jį.

2018 m. lapkričio 8 d.
„Tepadeda mums Viešpats suprasti Evangelijos logiką: gailestingumą su liudijimu.

2018 m. lapkričio 7 d.
„Melstis - tai belstis į bičiulio duris. Dievas yra mūsų bičiulis.

2018 m. lapkričio 6 d.
„Jėzus kviečia mus švęsti su juo, būti šalia jo, pakeisti savo gyvenimą.

2018 m. lapkričio 4 d.
„Sekmadienio Mišios yra Bažnyčios gyvenimo centras: ten sutinkame prisikėlusį Jėzų, klausomės Jo Žodžio, maitinamės prie Jo stalo ir taip tampame Bažnyčia.

2018 m. lapkričio 1 d.
„Šiandien švenčiame šventumo iškilmę. Sustiprinkime meilės ir bendrystės ryšius su visais šventaisiais, kurie jau pasiekė buvimą su Dievu.

2018 m. spalio mėn.

2018 m. spalio 31 d.
„Mums reikia krikščionių, besišypsančių ne dėl to, kad yra lengvabūdžiai, bet dėl to, kad yra kupini Dievo džiaugsmo, kad tiki meile ir gyvena tarnaudami.

2018 m. spalio 29 d.
„Esame kviečiami išgirsti, ką mums sako Šventoji Dvasia. O Šventoji Dvasia visada yra kas nors naujo.

2018 m. spalio 28 d.
„Tikėjimas yra gyvenimas. Tai gyvenimas Dievo meile, kuri pakeitė mūsų egzistenciją. Tikėjimas yra susitikimas, o ne teorija.

2018 m. spalio 26 d.
„Ateitį sukursi tu savo rankomis, savo širdimi, savo meile, savo užsidegimu, savo svajonėmis. Kartu su kitais.

2018 m. spalio 24 d.
„Šis Sinodas gali būti ženklas tokios Bažnyčios, kuri iš tiesų įsiklauso ir ne visada turi iš anksto paruoštus atsakymus.

2018 m. spalio 23 d.
„Viltis yra ne idėja, bet susitikimas. Taip, kaip moteris laukia susitikimo su vaikeliu, kuris gims iš jos įsčių.

2018 m. spalio 22 d.
„Šventųjų draugija tepadeda mums pripažinti, jog Dievas mūsų neapleidžia niekada, kad galėtume gyventi ir liudyti viltį šioje žemėje.

2018 m. spalio 21 d.
„Tikėjimo perdavimas, kuris yra Bažnyčios misijos šerdis, vyksta per 'užkrėtimą' meile.

2018 m. spalio 19 d.
„Krikščionims raugas yra Šventoji Dvasia, kuri mus augina nelengvoje kelionėje, bet visada viltyje.

2018 m. spalio 17 d.
„Klausydami Dievo Žodžio pasisemiame drąsos ir ištvermės atiduoti geriausią savo dalį kitiems.

2018 m. spalio 16 d.
„Atverk savo širdį ir leisk, kad įeitų Viešpaties malonė. Išganymas yra dovana, o ne išorinė prisistatymo kitiems forma.

2018 m. spalio 14 d.
„Pasauliui reikia šventųjų, ir mes visi be išimties esame pašaukti į šventumą. Nebijokime!

2018 m. spalio 12 d.
„Kas yra blogiau: atpažįstamas demonas, kuris stumia tave į nuodėmę taip, kad jauti gėdą, ar kultūringas demonas, kuris gyvena tavyje ir užvaldo tave supasaulėjimo dvasia?

2018 m. spalio 11 d.
„Melstis - tai ne tas pats, kaip mostelėti burtų lazdele. Malda reikalauja pastangų, ištvermės ir ryžtingumo.

2018 m. spalio 10 d.
„Evangelijos naujumas perkeičia mus iš vidaus ir išorėje: mūsų dvasią, sielą, kūną, mūsų kasdienį gyvenimą.

2018 m. spalio 9 d.
„Turime skirti laiko pabūti Viešpaties akivaizdoje, kontempliacijoje ir padaryti viską dėl Viešpaties, kai tarnaujame kitiems. Kontempliacija ir tarnavimas - toks yra mūsų gyvenimo kelias.

2018 m. spalio 8 d.

„Mes kiekvienas esame tas sužeistas žmogus, o Samarietis yra Jėzus, kuris prisiartino prie mūsų ir pasirūpino mumis.

2018 m. spalio 6 d.
„Prašykime Viešpaties šių dovanų: dialogo ir kantrybės, artimumo ir vienas kito priėmimo, kuris myli, atleidžia ir nepasmerkia.

2018 m. spalio 5 d.
„Prašykime Šventosios Dvasios plačiai atvertų mūsų širdies duris, kad Jėzus galėtų įeiti ir atnešti mums savo išganymo žinią.

2018 m. spalio 4 d.
„Lemtingą savo jaunystės akimirką Šv. Pranciškus Asyžietis perskaitė Evangeliją. Ir šiandien Evangelija tau padeda pažinti Jėzų, kalba tavo širdžiai ir keičia tavo gyvenimą.

2018 m. spalio 3 d.
„Prašykime malonės įsiklausyti vieniems į kitus, kad kartu atpažintume, ko Viešpats prašo iš savo Bažnyčios.

2018 m. rugsėjo mėn.

2018 m. rugsėjo 20 d.
„Prašykime Jėzaus, kad nuolat saugotų mūsų Bažnyčią, kad globotų ją iš savo gailestingumo, dovanodamas savo atleidimą kiekvienam iš mūsų.

2018 m. rugsėjo 18 d.
„Romus ir nuolankios širdies, artimas žmonėms, kupinas užuojautos, atlaidumo ir švelnumo, Toks yra Jėzus.

2018 m. rugsėjo 16 d.
„Norint visada daryti gera, reikia pastangų... Šventumo kelias - ne tinginiams!

2018 m. rugsėjo 14 d.
„Kentėjimuose, kylančiuose dėl Bažnyčios žaizdų, susitelkime prie Kristaus kryžiaus, nes blogiui galima pasipriešinti tik meile.
„Šiandien Bažnyčia kviečia mus kontempliuoti Viešpaties kryžių. Mums, krikščionims, kontempliuoti kryžių - tai kontempliuoti pralaimėjimo ženklą ir pergalės ženklą, abu kartu. 

2018 m. rugsėjo 12 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija, mūsų Motina, pažįsta džiaugsmus ir vargus, kuriuos mes patiriame savo kelionėje.

2018 m. rugsėjo 8 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums su džiaugsmu atsiduoti Dievo sumanymams mūsų gyevnimui.

2018 m. rugsėjo 6 d.
„Atminkite, kad kuo daugiau dovanojate savęs kitiems, tuo daugiau gausite patys ir būsite laimingi!

2018 m. rugsėjo 5 d.
„Turėkite savyje ramybę ir neškite ją kitiems savo gyvenimu, savo šypsena, savo gailestingumo darbais. Šventoji Motina Terese, melski už mus!

2018 m. rugsėjo 3 d.
„Tikroji taika yra Dievo dovana. Ji trykšta iš išgydytų ir susitaikiusių širdžių ir plinta apimdama visą pasaulį.

2018 m. rugsėjo 2 d.
„Tegul Dievo meilė tampa vis stipresnė jėga, kuri sužavi ir nurodo kryptį mūsų laisvei.

2018 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. rugpjūčio 31 d.
„Kristaus meilė, priimama atvira širdimi, mus keičia, permaino, daro pajėgius mylėti.

2018 m. rugpjūčio 30 d.
„Mes, krikščionys, turime ne produktą, kurį norėtume parduoti, bet gyvenimą, kuriuo norime dalintis.

2018 m. rugpjūčio 29 d.
„Malda - tai kiekvieno krikščionio pirmoji ir pati veiksmingiausia misijinė veikla.

2018 m. rugpjūčio 28 d.
„Jeigu Viešpats tau davė turtų, tai tam, kad jo vardu padarytum daug gero kitiems.

2018 m. rugpjūčio 27 d.
„Mielos mamos, kaip šventoji Monika niekada nepraraskite vilties, nepaliaudamos melskitės už savo vaikus.

2018 m. rugpjūčio 26 d.
„Dievo palaima tenužengia ant jūsų šeimų, kad jose būtų išgyvenama meilė ir atleidimas.

2018 m. rugpjūčio 25 d.
„Mūsų pasauliui reikia meilės revoliucijos! Tegu ši revoliucija prasideda jumyse ir jūsų šeimose!

2018 m. rugpjūčio 24 d.
„Šeima yra Dievo paveikslas: vyro ir moters sąjunga gimdo gyvybę ir bendrystę.

2018 m. rugpjūčio 18 d.
„Meilė įveikia sunkumus. Meilė duoda jėgų eiti pirmyn.

2018 m. rugpjūčio 17 d.
„Tas, kas priima Dievo meilę, keičia pasaulį ir istoriją.

2018 m. rugpjūčio 16 d.
„Tikėjimą maitina atmintis: kiek nuostabių dalykų Dievas padarė kiekvienam iš mūsų! Koks dosnus yra mūsų dangiškasis Tėvas!

2018 m. rugpjūčio 15 d.
„Marija, artumo ir švelnumo Motina, tebūna mums gyvenimo ir tikėjimo Mokytoja.

2018 m. rugpjūčio 14 d.
„Ir šiandien yra tiek kankinių, tiek persekiojamų už meilę Kristui. Jie yra tikroji Bažnyčios stiprybė!

2018 m. rugpjūčio 12 d.
„Eucharistijos dovanos dėka ir mūsų gyvenimas tampa mūsų broliams 'sulaužyta duona'.

2018 m. rugpjūčio 11 d.
„Tyloje išmokstame kontempliuoti Dievo veikimą, kuris pralenkia bet kokį mūsų įsivaizdavimą.

2018 m. rugpjūčio 10 d.
„Kas imasi tarnauti silpniausiems broliams. tas patiria nesavanaudiškos meilės džiaugsmą.

2018 m. rugpjūčio 9 d.
„Dievo Karalystė auga pasaulyje paslaptingu, nuostabiu būdu, su mažos sėklelės galia.

2018 m. rugpjūčio 8 d.
„Blogis mėgina mus įtikinti, kad visa ko pabaiga yra mirtis, bet Prisikėlęs Kristus atveria mums amžinojo gyvenimo horizontą!

2018 m. rugpjūčio 5 d.
„Eucharistija yra 'išankstinė registracija' į dangų. O Jėzus mums vadovauja mūsų kelionėje į amžinąjį gyvenimą.

2018 m. rugpjūčio 3 d.
„Krikščioniškas gyvenimas - tai visų pirma dėkingas atsiliepimas dosniam Tėvui.

2018 m. rugpjūčio 1 d.
„Bažnyčioje mes visi esame atsakingi, kad taptume šventi, rūpindamiesi kitais.

2018 m. liepos mėn.

2018 m. liepos 31 d.
„Kad galėtume padėti kitiems, mums reikia asmeninio susitikimo su Dievu: laiko maldai ir jo Žodžio klausymui.

2018 m. liepos 29 d.
„Šventumas liečia ne tik dvasią, bet ir kojas, kurios neša pas brolius, bei rankas, kuriomis jiems padedame.

2018 m. liepos 26 d.
„Seneliai yra šeimos brangenybė. Labai prašau, rūpinkitės seneliais, mylėkite juos ir leiskite jiems kalbėtis su anūkais!

2018 m. liepos 24 d.
„Malda niekada nebūna tuščia. Ji visada išdaigina ką nors naujo, kas anksčaiu ar vėliau neša vaisių.

2018 m. liepos 22 d.
„Dievas nori, kad vadintume jį Tėvu, pasitikėdami Juo kaip vaikas, atsiduodantis į rankas to, kuris jam davė gyvybę.

2018 m. liepos 18 d.
„Jėzus kviečia mus kartu kurti meilės civilizaciją tose aplinkybėse, kurios mus ištinka kasdien.

2018 m. liepos 16 d.
„Švč. Mergelė Marija, Motina ir Karmelio Karalienė, telydi jūsų žingsnius kasdienybės kelionėje link Dievo Kalno.

2018 m. liepos 15 d.
„Pamėgink paskaityti Evangeliją bent penkias minutes kasdien. Pamatysi, kaip pasikeis tavo gyvenimas.

2018 m. liepos 11 d.
„Europa iš naujo atranda viltį, kai žmogus yra jos institucijų centre. Šventasis Benediktai, melski už mus!

2018 m. liepos 8 d.
„Kristaus žiniai skleisti yra tinkama kiekviena proga.

2018 m. birželio mėn.

2018 m. birželio 10 d.
„Visose aplinkybėse stenkimės atsiliepti Dvasios balsui konkrečiais gerais darbais.

2018 m. birželio 9 d.
„Marija yra kaip tik tokia, kokios Dievas nori savo Bažnyčios: švelni, nuolanki Motina, turinti nedaug turtų, bet labai daug meilės.

2018 m. birželio 8 d.
„Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė mums primena, kad Dievas mus pirmas pamilo. Jis nuolatos laukia mūsų, norėdamas priimti mus į savo Širdį, savo meilę.
„Melskime Viešpatį kad visada duotų mums gerų ganytojų: darbščių maldos vyrų, artimų Dievo tautai.

2018 m. birželio 4 d.
„Gyvas Kristaus buvimas mumyse yra šviesa, kuri nurodo kryptį mūsų pasirinkimams, liepsna, kuri sušildo širdis einant susitikti su Viešpačiu.

2018 m. birželio 3 d.
„Šioje Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėje nepamirškime, kad Jėzus, Gyvenimo Duona, yra mūsų stiprybė, pagalba mūsų kelionėje.

2018 m. birželio 2 d.
„Ieškok maldoje savo Viešpaties, To, kuris tave pašaukė.

2018 m. birželio 1 d.
„Meilė moka matyti gėrį net ir sunkioje situacijoje, moka išsaugoti mažą liepsnelę net tamsiausioje naktyje.

2018 m. gegužės mėn.

2018 m. gegužės 31 d.
„Eucharistijoje slypi visas Jėzaus žodžių ir gestų skonis, jo Velykų gardumas, jo Dvasios aromatas.
„Kai veikia Šventoji Dvasia, visada kas nors nutinka, kai ji pučia, niekada nebūna štilio.

2018 m. gegužės 29 d.
„Eucharistija mus sustiprina, kad neštume gerų darbų vaisius ir gyventume kaip tikri krikščionys.

2018 m. gegužės 28 d.
„Kas išlieka, kas yra vertinga gyvenime, kokie turtai nepražūna? Be abejonės: Dievas ir artimas.

2018 m. gegužės 27 d.
„Trejybės slėpinys kviečia mus gyventi bendrystėje, meilėje ir broliškame solidarume, žinant, kad ten, kur yra meilė, ten yra Dievas.

2018 m. gegužės 19 d.
„Niekada nepamirškime šios aukso taisyklės: 'Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite' (Mt 7, 12).

2018 m. gegužės 18 d.
„Marija kaip niekas kitas gyveno Jėzaus palaiminimais. Ji yra šventoji tarp šventųjų, ta, kuri mums rodo šventumo kelią ir juo lydi.

2018 m. gegužės 17 d.
„Meilė, kuria Dievas mus myli, įveikia bet kokį vienišumą ir apleidimą.

2018 m. gegužės 16 d.
„Nėra meilės be meilės darbų. Atsidavimas broliui trykšta iš mylinčios širdies.

2018 m. gegužės 14 d.
„Nėra didesnės laisvės, kaip leisti Šventajai Dvasiai vadovauti ir vesti ten, kur ji nori.

2018 m. gegužės 12 d.
„Jėzui netinka atsiliepti viską apskaičiavus arba sulaukus tinkamo momento, bet ištariant 'taip' visu savo gyvenimu.

2018 m. gegužės 7 d.
„Viešpatie, atversk mūsų širdis, kad žemėje daugėtų meilės.

2018 m. gegužės 6 d.
„Kaip gražu būti 'vilties kurjeriais', paprastais ir džiugiais velykinio Aleliuja pasiuntiniais.

2018 m. gegužės 5 d.
„Kiekviena skriauda, sužeidimas ar smurtas mūsų artimo kūno atžvilgiu yra Dievo - Kūrėjo ir Tėvo paniekinimas.

2018 m. gegužės 4 d.
„Su džiaugsmu atlikti meilės darbus kenčiantiems kūnu ir dvasia - tai pats tikriausias būdas gyventi Evangelija.

2018 m. gegužės 3 d.
„Kryžiuje Jėzus mums parodė savo meilės didybę ir savo gailestingumo galią.

2018 m. gegužės 2 d.
„Malda - tai būti su Dievu, gyventi su Dievu, mylėti Dievą.

2018 m. gegužės 1 d.
„Šiandien Dieviškos Meilės Madonos šventovėje kalbėsime rožinį ypatingai melsdamiesi už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje. Kviečiu visą gegužės mėnesį tęsti rožinio maldą už taiką.
„Švęskime Šv. Juozapo Darbininko šventę atmindami, kad darbas yra esminis dalykas žmogaus orumui.

2018 m. balandžio mėn.

2018 m. balandžio 30 d.
„Būkite viena su Kristumi kai meldžiatės, kai rūpinatės mažesniais broliais, kai siekiate taikos.

2018 m. balandžio 29 d.
„Ar tikrai norime taikos? Tada uždrauskime visus ginklus, kad nebereikėtų gyventi karo baimėje.

2018 m. balandžio 28 d.
„Viešpats Jėzus duoda mums savo meilę,kad galėtume mylėti Dievą ir artimą kaip Jis mus mylėjo, dovanodamas mums savo gyvybę.

2018 m. balandžio 27 d.
„Kai atsiveriame Dievo malonei, neįmanomi dalykai tampa tikrove.

2018 m. balandžio 26 d.
„Tik Dievas gali mums dovanoti tikrąją laimę. Beprasmiška gaišti laiką ieškant jos kitur: turtuose, malonumuose, valdžioje.

2018 m. balandžio 25 d.
„Tikri krikščionys nebijo atsiverti kitiems, dalintis savo gyvenama erdve, paversdami ją brolystės namais.

2018 m. balandžio 24 d.
„Gyvenimas pilnai įprasminamas tada, kai yra dovanojamas. Jis tampa beskonis, kai gyvenama vien tik dėl savęs.

2018 m. balandžio 23 d.
„Dievo Žodis yra  žibintas, padedantis žvelgti į ateitį. Jo šviesoje galime skaityti laiko ženklus.

2018 m. balandžio 22 d.
„Pašaukimas, kurį Dievas skiria kiekvienam žmogui, yra dovana, pripildanti džiaugsmo.'
„Sekime Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu: rūpinkimės mūsų visų bendrais Namais.

2018 m. balandžio 21 d.
„Kai esame pilni savęs, nėra vietos Dievui. Prašykime Viešpaties, kad perkeistų mūsų širdį.

2018 m. balandžio 20 d.
„Prisiminkime šiandien kunigo Tonino Bello žodžius: 'Nepakanka artimo meilės darbų, jeigu tuose darbuose stinga meilės.'
„Kad sutiktume Dievą, tereikia prisipažinti, kad esame vargšai. Kelias į susitikimą su juo - tapti savo viduje mažais.

2018 m. balandžio 19 d.
„Gailestingumas atveria širdies duris, nes leidžia mums pasijusti broliais ir vieno Tėvo vaikais.

2018 m. balandžio 18 d.
„Krikščionis pačiu savo pašaukimu yra kiekvieno žmogaus, ypač jeigu jis yra vargšas ir net priešas, brolis.

2018 m. balandžio 17 d.
„Dievas iš mūsų prašo trupučio, o dovanoja labai daug. Prašo mūsų atverti širdis ir priimti Jį bei labiausiai pažeidžiamus brolius.

2018 m. balandžio 16 d.
„Kas rūpinasi mažaisiais, yra Dievo pusėje ir nugali atmetimo kultūrą. Išlaisvinkime vaikus iš bet kokio išnaudojimo.

2018 m. balandžio 15 d.
„Bažnyčia yra jauna, nes Evangelija yra tarsi gyvybinė limfa, kuri ją nuolat atgimdo.

2018 m. balandžio 14 d.
„Visi esame pašaukti būti šventi gyvendami su meile ir kiekvienas duodamas savo liudijimą kasdieniuose užsiėmimuose.

2018 m. balandžio 13 d.
„Šventumas, į kurį tave kviečia Viešpats, bręsta per mažus gerus darbus kasdieniame gyvenime.

2018 m. balandžio 12 d.
„Šventasis yra maldos dvasios žmogus, kuriam reikia bendravimo su Dievu. Nėra šventumo be maldos.

2018 m. balandžio 11 d.
„Šventumas yra pats gražiausias Bažnyčios veidas.
„Žodis 'laimingas' arba 'palaimintas' tampa 'šventojo' sinonimu, nes ištikimas Dievui žmogus dovanodamas save pasiekia tikrąją laimę.

2018 m. balandžio 10 d.
„Išsaugoti širdį nesuteptą to, kas supurvina meilę, sėti taiką aplink save, kasdien priimti Evangelijos kelią, nors tai ir sukelia problemų, - tai yra šventumas.
„Būti beturčiais širdyje, reaguoti su nuolankiu romumu, mokėti verkti su kitais, ieškoti teisybės  alkstant ir trokštant, žiūrėti ir veikti su gailestingumu - tai yra šventumas.

2018 m. balandžio 9 d.
„Trokštu dar kartą paskelbti kvietimą į šventumą: 'Būkite linksmi ir džiūgaukite!'
„Esi pašvęstoji ar pašvęstasis? Būk šventas, su džiaugsmu išgyvendamas savęs dovanojimą.

2018 m. balandžio 8 d.
„Dievas apvelka mus savo gailestingumu, apvelka Kristumi, kad taptume gerumo įrankiais.

2018 m. balandžio 7 d.
„Kaip Gerasis Samarietis rūpinkimės tais, kurie kenčia ir serga!

2018 m. balandžio 6 d.
„Viešpaties Žodis yra šviesa tamsoje, jis padeda mums nebijoti net susidūrus su sunkumais.

2018 m. balandžio 5 d.
„Eikime pirmyn su Jėzaus Prisikėlimo džiaugsmu, Jis juk visada yra šalia!

2018 m. balandžio 4 d.
„Vienintelis neįveikiamas ginklas yra meilė, nes turi galią nuginkluoti piktojo jėgas.

2018 m. balandžio 3 d.
„Kristus, nugalėjęs nuodėmės ir mirties tamsą, tesuteikia ramybę mūsų dienoms.

2018 m. balandžio 2 d.
„Kontempliuodami tuščią Kristaus kapą, atnaujinkime tikėjimą, kad su Juo niekas nepražūva!

2018 m. balandžio 1 d.
„Šiandien nuskamba pati gražiausia žinia: 'Kristus tikrai prisikėlė, kaip buvo sakęs'. Visus sveikinu su Šventomis Velykomis!

2018 m. kovo mėn.

2018 m. kovo 31 d.
„Mūsų tikėjimas gimsta Velykų rytą: Jėzus yra gyvas! Ši patirtis yra krikščionybės nešamos žinios šerdis.

2018 m. kovo 30 d.
„Žvelk į Nukryžiuotą Kristų, jame žydi viltis, kuri išliks amžinajam gyvenimui.

2018 m. kovo 29 d.
„Eucharistija padeda mums įžengti į Kristaus Velykų slėpinį, dovanodama mums galimybę su Juo pereiti iš mirties į gyvenimą.

2018 m. kovo 28 d.
„Kas bėga nuo Kryžiaus, bėga ir nuo Prisikėlimo.

2018 m. kovo 27 d.
„Jėzus perkeičia mūsų nuodėmes į atleidimą, mūsų baimes į pasitikėjimą. Ant kryžiaus gimė ir nuolat atgimsta mūsų viltis.

2018 m. kovo 26 d.
„Kristau, išmokyk mus niekada nesigėdyti kryžiaus! 

2018 m. kovo 25 d.
„Maldauju, kovokime kartu prieš žmonių išnaudojimą, kuris sukelia neapsakomas kančias.

2018 m. kovo 24 d.
„Dievo Žodis prašo mūsų, kad leistume jam nukeliauti nuo ausies iki širdes, o nuo širdies iki rankų, iki gerų darbų.

2018 m. kovo 23 d.
„Dabar yra tinkamas laikas susitaikyti su Dievu. Pasilikti blogame kelyje - tai liūdesio šaltinis.

2018 m. kovo 22 d.
„Saugoti žemę, tausoti vandenį - tai ginti gyvybę.

2018 m. kovo 21 d.
„Nė vienas žmogus negali būti nurašytas, nes visi esame pažeidžiami. Kiekvienas iš mūsų esame lobis, kurį Dievas augina savitu būdu.

2018 m. kovo 19 d.
„Mieli tėčiai, sveikinu su jūsų diena! Būkite savo vaikams kaip šventasis Juozapas, rūpindamiesi, kad jie augtų metais, išmintimi ir malone.

2018 m. kovo 18 d.
„Išklausdyami jaunų žmonių troškimus, galime numatyti, koks bus rytojaus pasaulis ir kokiu keliu yra kviečiama eiti Bažnyčia.

2018 m. kovo 17 d.
„Jėzus tapo tarsi kviečio grūdas žemėje ir mirė, kad duotų gyvenimą. Iš to meilės kupino gyvenimo kyla mūsų viltis.

2018 m. kovo 16 d.
„Gavėnia yra kelias iš vergijos į laisvę, iš kančios į džiaugsmą, iš mirties į gyvenimą.

2018 m. kovo 15 d.
„Kad parengutme tikrai žmonijos vertą ateitį, nepakanka tik atmesti blogį, bet reikia drauge kurti gėrį.

2018 m. kovo 14 d.
„Jeigu kasdien sutinkame Jėzų ir brolius, mūsų širdis nesislepia praeityje arba ateityje, bet gyvena Dievo šiandiena taikoje su visais.

2018 m. kovo 13 d.
„Leisti Jėzui ateiti į mūsų gyvenimą - tai paslaptis, kaip išlaikyti gyvą dvasinio gyvenimo liepsną.

2018 m. kovo 12 d.
„Susitikti su Jėzumi - tai atsiverti kasdieniam malonės daromam perversmui savyje.

2018 m. kovo 11 d.
„Kas būtų, jeigu Dievas nuolat neduotų mums galimybės pradėti iš naujo?

2018 m. kovo 10 d.
„Jeigu skiriame daugiau laiko maldai, mūsų širdis gali atskleisti palėptą melą, kuriuo apgaudinėjame save, ir rasti paguodą Dieve.

2018 m. kovo 9 d.
„Sutaikinimo sakramente randame kelią sugrįžimui pas Viešpatį ir gyvenimo prasmės atgavimui.

2018 m. kovo 8 d.
„Tarp daugybės užsiėmimų dažnai praleidžiame patį svarbiausią - dvasinį gyvenimą, savo santykį su Dievu. Stabtelėkime pasimelsti!
„Dėkoju visoms moterims, kurios kiekvieną dieną siekia kurti  labiau humanišką ir svetingesnę visuomenę.

2018 m. kovo 7 d.
„Kartais atrodo, kad meilės liepsna gęsta daugybėje širdžių, bet ji niekada neužges Dievo širdyje!

2018 m. kovo 6 d.
„Išmokime atpažinti, kas palieka mūsų širdyse gerą ir išliekantį pėdsaką, nes tai ateina iš Dievo.

2018 m. kovo 5 d.
„Dievas, kuris nesileidžia pralenkiamas dosnumu, pasinaudoja manimi ir tavimi, kad padėtų broliams.

2018 m. kovo 4 d.
„Kai susitinkame kitus Viešpatyje, netrukus prasideda Dievo siurprizai.

2018 m. kovo 3 d.
„Išmaldos davimas padeda mums atrasti, kad kitas žmogus yra mano brolis ir kad tai, ką turiu, niekada nepriklauso tik man.

2018 m. kovo 2 d.
„Pasninkas mus išjudina, padaro atidesnius Dievui ir artimui, primena, kad tik Dievas pasotina mūsų alkį.

2018 m. kovo 1 d.
„Dievo Apvaizda kiekvienais metais duoda mums Gavėnios laiką - progą sugrįžti pas Viešpatį visa širdimi ir visu gyvenimu.

2018 m. vasario mėn.

2018 m. vasario 28 d.
„Galime palaikyti vieni kitus ir, semdamiesi jėgų vien tik iš Jėzaus, drąsiai ir viltingai priimti bet kokį iššūkį.

2018 m. vasario 27 d.
„Visi esame pašaukti gyventi džiaugsmu, kuris gimsta iš susitikimo su Jėzumi, kad galėtume įveikti savo egoizmą, išeiti iš savo komforto zonos.

2018 m. vasario 26 d.
„Jeigu norime klestinčios ateities visiems, laikykime kompasą nukreiptą "tikrosios Šiaurės", tai yra, nepraeinančių vertybių, kryptimi.

2018 m. vasario 25 d.
„Melskime taikos dovanos visam pasauliui, ypač tautoms, kurios labiausiai kenčia nuo dabar vykstančių konfliktų.

2018 m. vasario 24 d.
„Padovanoti Jėzui mielą dovaną - tai skirti laiko nemaloniam žmogui, padėti kam nors, nors iš to neturėsime jokios naudos.

2018 m. vasario 23 d.
„Mūsų dangiškasis Tėvas visada išklauso savo vaikus, kurie šaukiasi Jo skausme. Paaukokime Jam šiandien maldą ir pasninką už taiką.

2018 m. vasario 18 d.
„Linkiu visiems vaisingos Gavėnios kelionės ir prašau jūsų melstis už mane ir mano bendradarbius, nes šiandien pradedame rekolekcijų savaitę.

2018 m. vasario 17 d.
„Tik tas, kas moka pripažinti savo klaidas ir atsiprašyti, sulaukia iš kitų supratimo ir atleidimo.

2018 m. vasario 16 d.
„Jėzaus žinia yra nepatogi ir trikdanti, nes meta iššūkį supasaulėjusiai religinei valdžiai ir provokuoja sąžines.

2018 m. vasario 15 d.
„Mes nuolat patiriame Dievo švelnumą. Jis kasdien su meile  gelbsti mus iš nuodėmių, baimių ir nerimo.

2018 m. vasario 14 d.
„Kas nuolankiai ir nuoširdžiai išpažįsta nuodėmes, gauna atleidimą ir vėl yra vienybėje su Dievu ir su broliais.

2018 m. vasario 13 d.
„Kad perduotume tikėjimą, mums reikia Šventosios Dvasios. Vieni nepajėgsime.

2018 m. vasario 12 d.
„Jaučiu didelį skausmą dėl daugybės iš šeimų išplėštų vaikų, naudojamų kaip kareiviai. Tai tikra tragedija!

2018 m. vasario 11 d.
„Ligoniai visada turi būti mylimi dėl jų trapumo ir gerbiami dėl jų nepažeidžiamo orumo.

2018 m. vasario 10 d.
„Viešpats dalyvauja mūsų gyvenime, parodydamas visą savo meilę, ir kviečia mus dosniai į ją atsiliepti.

2018 m. vasario 9 d.
„Krikščionys yra pašaukti saugoti atmintyje visa tai, ką Dievas nuveikė juose.

2018 m. vasario 8 d.
„Negalime tylėti, kai kenčia milijonai žmonių, kurių orumas yra pažeidžiamas.
„Su gailestingumu priimkime prekybos žmonėmis aukas ir tuos, kurie bėga nuo karo bei bado.

2018 m. vasario 7 d.
„Augdami dvasiniame gyvenime, pamažu suvokiame,kad malonė pasiekia mus ir kitus žmones ir kad ja reikia dalintis su visais.

2018 m. vasario 6 d.
„Visi esame pašaukti dėti pastangas, kad apsaugotume mažuosius skaitmeniniame pasaulyje.

2018 m. vasario 5 d.
„Kas suvokia savo varganumą ir nuolankiai nuleidžia akis, pajunta į save nukreiptą gailestingą Dievo žvilgsnį.

2018 m. vasario 4 d.
„Jėzus leidžiasi randamas tam, kas ieško, bet norint jo ieškoti, reikia pajudėti, reikia išeiti.

2018 m. vasario 3 d.
„Gyventi tikėjimu - tai trokšti būti su Viešpačiu, o tai reiškia, nuolat ieškoti, kur Jis gyvena.

2018 m. vasario 2 d.
„Tegul visi žmonės ateina pas Kristų, tiesos Šviesą, o pasaulis tegul žengia teisingumo ir taikos keliu.

2018 m. vasario 1 d.
„Tikėjimas, kurs nesukelia mums krizės, pats yra krizėje. Tikėjimas, kuris nepadeda mums augti, turi augti pats.

2018 m. sausio mėn.

2018 m. sausio 31 d.
„Jėzus yra mūsų tarpininkas ir mus sutaikina ne tik su Tėvu, bet ir vienus su kitais.

2018 m. sausio 30 d.
„Gėris, kaip ir meilė, tesingumas bei solidarumas nėra pasiekiami kartą visiems laikams. Dėl jų reikia dėti pastangas kiekvieną dieną.

2018 m. sausio 29 d.
„Per maldą galime užmegzti nuolatinį ryšį su Dievu, tikrojo džiaugsmo šaltiniu.

2018 m. sausio 28 d.
„Meldžiuosi už visus žmones, sergančius Hanseno liga, ir drąsinu tuos, kurie rūpinasi jų gydymu ir sugrąžinimu į visuomenę.

2018 m. sausio 27 d.
„Štai mes, Viešpatie, susigėdę dėl to, ką gali padaryti žmogus, sukurtas pagal Tavo paveikslą. Prisimink mus, nes esi gailestingas.

2018 m. sausio 26 d.
„Krikščionio džiaugsmo neįmanoma nusipirkti, jis kyla iš tikėjimo ir susitikimo su Jėzumi Kristumi - mūsų laimės šaltiniu.

2018 m. sausio 25 d.
„Kai meldžiamės, galime matyti vieni kitus teisingu, tai yra, Tėvo žvilgnsiu ir atpažinti vieni kitus kaip brolius.

2018 m. sausio 24 d.
„Radikaliausias priešnuodis melo virusui - leistis apvalomam tiesos.
„Bet kuri melaginga informacija yra žalinga: patikėjimas melu veda į pražūtingas pasekmes.

2018 m. sausio 23 d.
„Malda, kuri apvalo, sustiprina ir nušviečia kelią, yra tarsi kuras mūsų kelionei link pilnos krikščionių vienybės.

2018 m. sausio 22 d.
„Ačiū visiems, kurie įvairiais būdais, ypač malda, lydėjo mano piligrimystę Čilėje ir Peru.

2018 m. sausio 21 d.
„Šiandien Viešpats kviečia tave apeiti su Juo miestą, tavo miestą. Kviečia tave būti jo mokiniu misionieriumi.
„Negaišk laiko slėpdamas savo širdį po kauke, pripildyk savo gyvenimą Šventosios Dvasios!

2018 m. sausio 20 d.
„Nėra geresnių vaistų gydyti daugybei žaizdų už gailestingumo kupiną širdį.

2018 m. sausio 19 d.
„Būk pašlovintas, Viešpatie, už nuostabų Amazonijos tautų sukūrimą ir visą gamtos turtingumą, kurį šios žemės slepia!

2018 m. sausio 18 d.
„Evanagelijos žinia yra džiaugsmo šaltinis: džiaugsmo, kuris perduodamas iš kartos į kartą ir kurio paveldėtojai mes esame.

2018 m. sausio 17 d.
„Melskime Dievą drąsos prašyti atleidimo ir sugebėjimo išmokti klausyti, ką Jis sako.

2018 m. sausio 15 d.
„Prašau jus lydėti malda mano kelionę į Čilę ir Peru.

2018 m. sausio 14 d.
„Darbuokimės kartu, kad priimtume, apsaugotume, padrąsintume ir integruotume tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus ir išgyvena labai didelius sunkumus.

2018 m. sausio 13 d.
„Neturime laukti, kol būsime tobuli, kad atsilieptume Viešpačiui, kuris mus kviečia, bet atvira širdimi priimti jo balsą.

2018 m. sausio 12 d.
„Susitikimas su Dievu ir su broliais neturi būti sutrukdytas mūsų lėtumo ir tingumo. Tai kvietimas šiandienai!

2018 m. sausio 11 d.
„Kas nekenčia kartu su kenčiančiu broliu, kad ir skirtingos religijos, kalbos ar kultūros, turi susirūpinti savo žmoniškumu.

2018 m. sausio 10 d.
„Kuo labiau esame įsišakniję Kristuje, tuo daugiau atrandame vidinės ramybės, net tarp įvairių kasdienybės prieštaravimų.

2018 m. sausio 9 d.
„Džiaugsminga siela yra kaip geras dirvožemis, kuriame bręsta gyvybė ir duoda gerus vaisius.

2018 m. sausio 8 d.
„Džiaugsmas, malda ir dėkingumas - tai trys laikysenos, kurios leidžia mums gyventi autentiška gyvenimą.

2018 m. sausio 7 d.
„Džiaukimės kartu su broliais Krikščioniškuose Rytuose, kruei šiandien švenčia Kalėdas.

2018 m. sausio 6 d.
„Krikštas dar gali būti vadinamas "apšvietimu", nes tikėjimas apšviečia širdį, leidžia matyti dalykus kitoję šviesoje.
„Kaip Trys karaliai tikintysis, tikėjimo raginamas, eina ieškoti Dievo slapčiausiose vietose, nes žino, kad ten jo laukia Viešpats.

2018 m. sausio 5 d.
„Dievas praeina dulkėtais mūsų gyvenimo keliais ir, suprasdamas mūsų meilės ir laimės ilgesį, pakviečia mus į džiaugsmą.

2018 m. sausio 4 d.
„Dievas tapo Kūdikiu, kad būtų arčiau kiekvieno laikmečio žmogaus, parodydamas jam savo begalinį švelnumą.

2018 m. sausio 3 d.
„Vardan Jėzaus galime savo liudijimu parodyti, kad taika yra įmanoma.

2018 m. sausio 2 d.
„Prakartėlės paprastume mes sutinkame ir kontempliuojame Dievo švelnumą, parodytą Kūdikėlyje Jėzuje.“

2018 m. sausio 1 d.
„Pasirūpinkime taikos daigais, kurie jau dygsta, ir paverskime mūsų miestus taikos dirbtuvėmis.“

Skaityti 2449 kartai