Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2022

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2022 m. lapkričio mėn.

2022 m. lapkričio 28 d.
Šiuo Advento metu leiskimės pažadinami iš snaudulio ir stenkimės atpažinti Dievo buvimą kasdienybėje. Jeigu šiandien nepastebėsime jo atėjimo, būsime nepasirengę ir tada, kai jis ateis laikų pabaigoje. Budėkime!

2022 m. birželio mėn.

2022 m. birželio 19 d.
Dievas pasidaro mažas kaip duonos kąsnelis, ir kaip tik todėl reikia didžios širdies, kad galėtume jį atpažinti, adoruoti ir priimti.

2022 m. gegužės mėn.

2022 m. gegužės 8 d.
„Karo beprotybės akivaizdoje prašau: ir toliau kasdien melskimės Rožinį už taiką. Melskimės už tautų atsakinguosius, kad nepamestų iš akių savo žmonių, kurie nori taikos ir gerai žino, kad ginklai niekada jos neatneš.“

2022 m. kovo mėn.

2022 m. kovo 1 d.
„Visi kartu šaukime: 'Karui - ne! Ginklų žvangėjimui - ne! Baisioms kančioms - ne!' Nesiliaukime melstis, kaip tik, dar karščiau maldaukime Dievą. Ateik, Viešpatie, taikos Kunigaikšti, padaryk mus tavo taikos įrankiais ir atspindžiais.“

2022 m. vasario mėn.

2022 m. vasario 13 d.
„Palaiminimai skelbia, jog palaiminti, tai yra, tikrai laimingi, yra vargšai, kurie stokoja daugelio dalykų. Šis neturtas liečia ir jų nuostatą gyvenimo prasmės atžvilgiu: Jėzaus mokiniai negalvoja, kad ją yra įvaldę, kad jau viską žino, bet jie supranta, jog turi to mokytis kiekvieną dieną.“

2022 m. sausio mėn.

2022 m. sausio 22 d.
„Prašykime Viešpaties, kad suteiktų jėgų išjungti televizorių ir atsiversti Bibliją, padėti į šalį mobilų telefoną ir atversti Evangeliją. Tai padės mums pajusti Viešpaties artumą ir pripildys drąsos gyvenimo kelionei.“

Skaityti 759 kartai