Novicijų kursai – 2010-03

Novicijų kursai - 2010-03

2010 m. kovo 8–13 dienomis Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose Kaune vyko novicijų kursai.

Nuo 1996 metų Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos organizuojamuose kursuose šį kartą dalyvavo 8 novicijos iš 4 vienuolijų.

Kursai prasidėjo ses. Sigutės SF paskaita apie bendruomeninio gyvenimo problemas. Lektorė kalbėjo apie vidinius sužeidimus, pristatė gynybinius mechanizmus ir būdus gyti iš patirtų žaizdų. Vienas iš tokių būdų – malda, todėl antradienį susipažinti su karmelitiškuoju dvasingumu novicijos vyko į Paštuvos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir šv. Juozapo seserų karmeličių vienuolyną. Sesuo Teresė OCD pristatė kontempliatyvią maldą pagal šv. Teresę Avilietę. Kursų dalyvės kartu su seserimis karmelitėmis šventė šv. Mišias, meldėsi liturgines valandas, o rekreacijos metu susitiko su novicijomis ir jų magistra. Seserys karmelitės dalijosi bendruomeninio gyvenimo, kasdienių užsiėmimų ir tylos patirtimi. Akivaizdus seserų džiaugsmas patvirtino ses. Teresės išsakytą mintį, kad malda - geriausiai iššvaistytas laikas (ir jai labai kenkia, jei į seserį „paleidžiamas žaibas“ ar praeinama kaip pro kaktusą). Broliškos vienybės temą pratęsė ses. Asta ACJ kalbėdama apie bendruomeninio gyvenimo teologinį pagrindimą. Per rekreaciją seserys svarstė po paskaitos kilusius klausimus: kaip kasdien bendruomenėje įgyvendinti principą „duoti ir priimti“; ką reiškia išgyventi skirtingumą bendruomenėje; kas yra bendruomeninio gyvenimo grožis ir kt.

Ketvirtadienį ses. Benedikta RA kalbėjo tema „Įvadas į Šventąjį Raštą“, pristatė Evangeliją pagal Joną. Novicijos po vieną ir kartu analizavo lektorės pasiūlytas ištraukas, ypatingas dėmesys buvo skirtas Jėzaus Kančios istorijai. Savaitės pabaigoje novicijos kartu su magistromis (prasidėjo ir magistrų kursai) susidūrė su labai konkrečiais dalykais – ses. Lina SF pristatė Kanonų teisę, o vėliau atsakė į dalyvių klausimus (vienas iš jų – kokios yra magistrų pareigos ir novicijų teisės). Iš Kanonų dar kartą paaiškėjo, kad pašvęstųjų pašaukimas – labai ypatingas. O paskutinio bendruomenės vakaro metu buvo ypatingai skaitomas Šventasis Raštas – novicijos ir magistros Evangelijos ištrauką skaitė vaidmenimis, vaidino pagal šių dienų realijas, ieškojo joms ir seserims aktualiausio žodžio.

Novicijų kursai baigėsi ses. Liucijos FMA pristatyta tema „Pašvęstojo gyvenimo psichologija“ ir dalyvių pasidalijimu. Kursų pradžioje buvo išsakyta mintis, kad penki rankos pirštai yra labai skirtingi, bet tik dėl to kartu gali paimti įvairius daiktus. Žavu, kad skirtingų vienuolijų seserys gali būti kartu, ir tai teikia naudą ir džiaugsmą.

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

« 2 »
Scroll to Top