Pašvęstųjų simpoziumas 2022-04-30

Pašvęstųjų simpoziumas 2022-04-30

2022 m. balandžio 30-ąją, atsiliepiant į Bažnyčios raginimą leistis į sinodinį kelią, Vilniaus kunigų seminarijoje vyko vienuolių bei pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narių simpoziumas tema „Vienuole/-i, ką sakai apie save?“ Po trejų metų pertraukos, į Lietuvos vienuolijų vyresniųjų konferencijos organizuotą simpoziumą užsiregistravo per 170 dalyvių.

Pašaukimų savaitės išvakarėse vykusiame pašvęstųjų susitikime sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Mokymus sakė Šv. Benedikto vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius ir Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos ses. Dominyka Slepikaitė. Po kiekvieno iš jų dalyviai diskutavo ir dalijosi grupelėse.

Renginį vedė Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos ses. Adelė Pilipavičiūtė ir Dominikonų ordino vienuolis kun. Jokūbas Marija Goštautas. Simpoziumas baigėsi Šv. Mišiomis (celebravo apaštališkasis nuncijus arkivysk. Petaras Antunas Rajičus; koncelebravo kard. Juozas Bačkis, arkivysk. Gintaras Grušas, arkivysk. Kęstutis Kėvalas, vysk. L. Vodopjanovas ir vysk. A. Poniškaitis) ir vakarine malda Vilniaus kunigų seminarijos koplyčioje.

« 2 »
Scroll to Top