Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Pirmadienis, 04 vasario 2013 21:20

Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje 2013-02-02

Kristaus paaukojimo iškilmės įvykis lyg ir aiškus – Marija ir Juozapas atneša kūdikį į šventyklą, kad paaukotų Dievui. Visgi širdyje kirba klausimas – kur tą įvykį atpažįstu savo istorijoje, ką jis man reiškia? Popiežius Jonas Paulius II šios iškilmės minėjimą paskelbė ir Pašvęstojo gyvenimo diena – diena tų, kurie įžadais save yra pašventę Dievui.

Vilkaviškio vyskupijoje šiemet Pašvęstojo gyvenimo diena buvo švenčiama Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje. Po bendros maldos ses. Inga Lienytė SF su susirinkusiais pasidalijo savo įžvalgomis apie pašvęstojo gyvenimo radikalumą, pasirinkimą nebūti centru. Pirmiausia broliai ir seserys buvo pakviesti atsiminti savo amžinųjų įžadų šventę – dieną, kai atidavė Dievui savo gyvenimus. Taip pat buvo aptartas visada aktualus maldos ir veiklos santykis. Ses. Viktorija Plečkaitytė MVS susirinkusiųjų žvilgsnį nukreipė į tuos, kurių radikalų sekimą Kristumi įvardijo ir Bažnyčia – šventuosius, pirmiausia į palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Jo liudijimas buvo toks autentiškas, kad paženklino visus, su kuriais susidurdavo, atnaujino merdinčią vienuoliją.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas J. Žemaitis MIC, buvo dėsninga šventės tąsa – susitikimas su Asmeniu, kuris yra centras ir gyvenimo tikslas. Šventė baigėsi agape ir bendruomenių prisistatymu.

Skaityti 4354 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Advento savaitės pirmadienis

  Prašyti vidinės laisvės nuo nuodėmės
  ir netvarkingų prisirišimų

  Lk 5, 17-26

  *   Įsivaizduosiu save žmonių minioje, kuri klausosi Jėzaus. Atsisėsiu arti Jėzaus. Lukas sako, kad Jame yra stebuklinga gydymo galia. Pažadinsiu savyje adventinį troškimą būti arti Jo.

  *   Įsisąmoninsiu, jog kasdieną turiu galimybę susitikti su Jėzumi ir „paliesti“ Jį šventuose sakramentuose. Ką galiu pasakyti apie savo tikėjimą Eucharistijos, Atgailos, Ligonių patepimo sakramentų galia?

  *   Žvelgsiu į paralyžiuotą žmogų. Ypatingą dėmesį atkreipsiu į žmones, kurie per stogą ieško priėjimo prie minių apsupto Jėzaus. Įsijausiu į jų sielos būseną ir jų troškimus. Pamatysiu, su kokiu ryžtingumu jie ieško Jėzuje išgydymo stebuklo.

  *   Paklausiu savęs apie savo sielos troškimus. Ko labiausiai laukiu iš Jėzaus? Kas labiausiai gesina mano dvasinius troškimus ir lūkesčius? Kas padeda man juos išskleisti?

  *   Jėzus pirmiausia išlaisvina paralyžiuotąjį iš nuodėmės. Nuodėmė gimdo dvasinį paralyžių – paslėptą, tačiau labiausiai sukaustančią gyvenimą negalią. Ką galiu pasakyti apie savo vidinę laisvę? Kas labiausiai įkalina mano gyvenimą? Apie tai atvirai pasakysiu Jėzui.

  *   Pastebėsiu Rašto aiškintojų ir fariziejų pasipiktinimą. Jie netiki, kad Jėzus turi galią atleisti nuodėmes. Jėzus pažįsta jų širdies neramybę. Jis stebuklingai išgydo sergantįjį paralyžiumi tam, kad išgydytų jų netikėjimą.

  *   Jėzus pažįsta ir mane visą, žino mano „ligas“, ne tik pastebimas akimis, bet ir tas, kurios yra paslėptos nuo žmogaus žvilgsnio. Kokios mintys kyla mano širdyje, kuomet apie tai galvoju? Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi paprašysiu gilios ir vaisingos adventinės išpažinties.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad neįgalieji būtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas, kurios skatintų jų aktyvų dalyvavimą veikloje.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.