Facebook Image

Siekiančios būti vienuolijomis

Dievo Gailestingumo seserų bendruomenė

Bendruomenės pašaukimas kyla iš Viešpaties Jėzaus prašymo šv. Faustinai melsti Dievo Gailestingumo pasauliui.

Įkurta Lietuvoje, Vilniuje 2015 07 12

Bendruomenės namai:

Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius
Mob. tel. +370 645 13 607
El. paštas:
Moderatorė (priorė) – ses. Jėzaus Širdies Teresė