Facebook Image

Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija (LVVVK)

Tarybos nariai

Pirmininkas – T. Piotr Strocen OFM Conv.

Sekretorius – kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE
El. paštas:

Iždininkas – T. Aldonas Gudaitis SJ

Skaityti 6783 kartai