Facebook Image

Jėzuitai (SJ)

Oficialus pavadinimas: Jėzaus Draugija (Societas Jesu)
Įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m.

Generalinis vyresnysis – t. Arturo Sosa SJ
Borgo S. Spirito 4, 00193 Roma, Italia, tel. (+39) (06) 689 681
El. paštas: 
Svetainė internete: www.sjweb.info

CENTRINĖS EUROPOS (ECE) JĖZUITŲ PROVINCIJA

Provincijolas t. Bernhard Bürgler SJ
Kaulbachstraße 29a, 80539 München. Deutschland
Tel +49 89 38185 240, 202
El. paštas:
Konsultorius  t. Aldonas Gudaitis SJ

ECE provincijos biuras Vilniuje

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius, tel. (5) 212 17 15
El. paštas: 
Svetainė internete: www.jezuitai.lt
ECE biuro Vilniuje vadovas – t. Vidmantas Šimkūnas, SJ,
El. paštas: 

Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ
Besidomintys Jėzaus Draugija gali kreiptis į t. Eugenijų Markovą SJ

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia, Vilniaus jėzuitų gimnazija ir jėzuitų namai

Didžioji g. 34, 00128 Vilnius,
Tel. (5) 212 17 15
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kazimiero.lt

T. Vytautas Sadauskas SJ – namų vyresnysis, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 682 53 879; 
El. paštas:  

T. Algimantas Gudaitis SJ – Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas,
Mob. tel. +370 618 41 757
El. paštas: 

T. Gintaras Vitkus SJ – Vilniaus universiteto kapelionas, Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius
Mob. tel. +370 686 51 188
El. paštas: 

T. Antanas Saulaitis SJ – Šv. Jonų bažnyčios vicerektorius,
Mob. tel. +370 687 49 782
El. paštas: 

T. Vidmantas Šimkūnas SJ – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios rektorius, ECE biuro Vilniuje vadovas,
Mob. tel. +370 685 31 512
El. paštas: 

Arkivysk. emer. Lionginas Virbalas SJ -  Jono Pauliaus II g. 24, Šiluva, 60432 Raseinių r. sav.
Mob. tel. +370 686 90 004
El. paštas: 

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, Kauno jėzuitų gimnazija ir jėzuitų namai

Rotušės a. 8, 44280 Kaunas, tel.: (37) 22 16 61

Bažnyčios raštinės mob. tel. +370 640 52621
El. paštas: 
Svetainė internete: www.kjb.lt 

T. Eugenijus Markovas SJ – namų vyresnysis, Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas
Mob. tel. +370 637 49137
El. paštas: 

T. Aldonas Gudaitis SJ – Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius
Mob. tel. +370 610 42003
El. paštas: 

T. Algis Baniulis SJ – Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius, namų ministras ir vyresniojo padėjėjas
Mob. tel. +370 698 79623
El. paštas: 

T. Antanas Gražulis SJ – Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas 
Pušyno g. 23, Kulautuva 53482, Kauno r., tel. (37) 54 33 44
Mob. tel. +370 656 05 990
El. paštas: 

T. Sta­sys Ka­zė­nas SJ – Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius
Mob. tel. +370 698 33 300
El. paštas: 

T. Jonas Katulis SJ
Mob. tel. +370 610 67933
El. paštas: 

T. Leonas Leise  SJ
Mob. tel. +370 602 96504
El. paštas: 

T. Algirdas Paliokas SJ
Mob. tel. +370 614 99 565
El. paštas: 

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių jėzuitų mokykla ir jėzuitų rekolekcijų namai

Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai,
Mob. tel.: +370 640 52621
El. paštas: 

T. Artūras Sederevičius SJ – Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius, Šiaulių jėzuitų mokyklos kapelionas,
Mob. tel. +370 640 40 506
El. paštas:

T. Mindaugas Malinauskas SJ – Šiaulių jėzuitų rekolekcijų namų vadovas, Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas,
Mob. tel. +370 682 53872,
El. paštas: 

Užsienyje

Rygos šv. Petro Faberio namai

Kontora iela 60, Riga, LV-1002, Latvija
Tel. (+371) 25 226 708
Mob. tel. +370 200 40 721

T. Janis Melnikovs SJ – Rygos šv. P. Faberio namų vyresnysis, studijuoja Miunchene, Vokietija, mob. +371 200 40721, 
Mob. tel. +371 200 40 721
El. paštas:

T. Tadeusz Cieslak SJ – Šv. Teresės  Kūdikėlio Jėzaus ir Ave Maria parapijos kunigas,
Mob. tel. +371 221 70 416
El. paštas:

T. Ivars Juhnevics SJ – namų ministras
Mob. tel. +371 2 9884735  
El. paštas: 

Čikagos rezidencija ir koplyčia

Della Strada Residence, 2345 West 56th Street,
Chicago, IL 60636-1040, USA
T. Vaidas Lukoševičius SJ –

Jaunimo centras

5620 S. Claremont, Chicago, IL 60636-1040, tel. (+1) (773) 778 7500

Pal. Jurgio Matulaičio misija (Lemontas, JAV)

Bl. Jurgis Matulaitis Lithuanian R. C. Mission, 14911, 127th St., Lemont,
IL 60439-7417, USA,
Tel. (+1) 630 257 5613, faks. (+1) 630 257 5695
El. paštas: 
Svetainė internete: www.matulaitismission.com

T. Vaidas Lukoševičius SJ - Misijos direktorius
El. paštas:

Austrija:

T. Eugenijus Puzynia SJ – Jėzuitų naujokų magistro socijus.
Sillgasse 6, 6020 Innsbrukas, Austrija
Mob. tel. +370 602 37 262
El. paštas: 

N. S. Gabrielius Zaveckas – jėzuitų naujokas,  
El. paštas: 

Studijuoja:

S. Marius Jocys, SJ – studijuoja teologiją
Collegio Internationale del Gesu 45, 00186 Roma, Italia
Mob. tel. +370 624 68467, 
El. paštas: 

S. Mantas Mileris, SJ – studijuoja teologiją
7 Howland Ave, Toronto, ON M5R 3B2, Canada 
Mob. tel. +370 699 18854
El. paštas: 

S. Donatas Kuzmickas, SJ  – studijuoja teologiją
Collegio Internationale del Gesu 45, 00186 Roma, Italia
Mob. tel. +370 636 43544 
El. paštas: 

Iš viso: 26 nariai

Skaityti 27612 kartai