Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VIII eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti stiprybės abejonių valandą
  ir visiško atsidavimo Jėzui

  Mk 11, 11-25

  *   Šiandieninė evangelija stebina savo radikalumu. Jėzaus laikysena, Jo gestai ir žodžiai pastato mane prieš mano tikėjimą ir religingumą.

  *   Jėzaus mokinys, kurio religingumas neveda į gyvenimo pasikeitimą,  yra panašus į medį su lapais, kuris neturi vaisių. Atkreipsiu dėmesį į savo dvasinį gyvenimą. Kokį procesą jame dabar pastebiu: vystymąsi ar apmirimą?

  *   Evangelijos ištrauka apie figos medį primena man, kad Jėzus yra vaisingumo šaltinis. Be Jo negaliu nešti jokio vaisiaus. Jėzus nori, kad aš remčiausi Juo. Kur dažniausiai ieškau sau paramos?

  *   Įeisiu į šventyklą. Žvelgsiu į Jėzų, kuris griežtai tvarkosi su prekiautojais. Išgirsiu Jo pilnus gailesčio ir skausmo žodžius. Jėzus išvalo šventyklą, kurią žmonės pavertė turgaus aikšte.

  *   Aš esu Dievo šventovė. Kaip sureaguotų Jėzus, jeigu įeitų šiandien į mano širdies šventyklą? Ar „neprekiauju“ evangelinėmis vertybėmis? Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man pastebėti, kas labiausiai Jį liūdina mano širdyje.

  *   Išgirsiu, kaip Jėzus asmeniškai man sako: „Turėk tikėjimą į Dievą“. Pažvelgsiu į savo maldą. Kokiu būdu išgyvenu savo patirtis? Ar pasitikiu Dievu? Kas manyje vyrauja: tikėjimas, pasitikėjimas ar abejonė?

  *   Visa širdimi kreipsiuosi į Jėzų ir kartosiu: „Jėzau, pasitikiu Tavimi. Esi mano patikimiausias ramstis“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

   Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiais veiksmais stengtųsi išgyvendinti kankinimus ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems. 

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.