Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pasninko ir permaldavimo diena

Pasninko ir permaldavimo diena už savo ir vienuolijos
bei visos Bažnyčios klaidas ir nuodėmes

2015 m. sausio 30 d., penktadienį prieš Kristaus Paaukojimo šventę, kuri yra kartu ir Pašvęstojo gyvenimo diena, pašvęstieji broliai ir seserys, taip pat visi tikintieji, kuriems rūpi Bažnyčios šventumas, įsijungė į maldos ir atgailos akciją už pašvęstųjų ir savo pačių atsivertimą.

Šią dieną daugiau laiko skirta maldai, Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, Šventojo Rašto, Popiežiaus paraginimų skaitymui.

***

Popiežius Pranciškus dažnai mus ragina nebijoti prisipažinti, kad esame nusidėjėliai, kuriems reikalingas Dievo gailestingumas ir atleidimo malonė. Pasninkas yra tokio mūsų vidinio nusiteikimo išraiška. Atgailos dvasios perspektyvoje pasninkas kviečia pajusti ir įvardinti tikruosius savo apsileidimus bei trūkumus, o tada susimąstyti apie grįžimą į tą kelią, kuriuo mus asmeniškai ir mūsų bendruomenes nori vesti Dievas.

Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių pasninkas buvo neatsiejamas nuo išmaldos ir gailestingumo darbų. Tai, ką žmogus sukaupdavo pasninkaudamas, atiduodavo stokojančiam. Apsižvalgykime aplinkui, pagalvokime, su kuo atgailos dieną galėtume pasidalinti maistu.

Pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvarkymą Pasninko įstatymas leidžia per dieną sočiai valgyti tik kartą. Kitus du kartus (pvz., ryte ir vakare) – tik lengvai užkąsti. Vanduo, pienas, vaisių sultys pasninko nelaužo.

***

Nepamirškime, kad pasninkaudami negalime būti paniurę (plg. Mt 6, 16). Popiežius Pranciškus kviečia mus „patirti ir parodyti, jog Dievas geba  sklidinai pripildyti mūsų širdį ir padaryti mus laimingus“. (Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga, II, 1).

Skaityti 1300 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Advento savaitės pirmadienis

  Prašyti vidinės laisvės nuo nuodėmės
  ir netvarkingų prisirišimų

  Lk 5, 17-26

  *   Įsivaizduosiu save žmonių minioje, kuri klausosi Jėzaus. Atsisėsiu arti Jėzaus. Lukas sako, kad Jame yra stebuklinga gydymo galia. Pažadinsiu savyje adventinį troškimą būti arti Jo.

  *   Įsisąmoninsiu, jog kasdieną turiu galimybę susitikti su Jėzumi ir „paliesti“ Jį šventuose sakramentuose. Ką galiu pasakyti apie savo tikėjimą Eucharistijos, Atgailos, Ligonių patepimo sakramentų galia?

  *   Žvelgsiu į paralyžiuotą žmogų. Ypatingą dėmesį atkreipsiu į žmones, kurie per stogą ieško priėjimo prie minių apsupto Jėzaus. Įsijausiu į jų sielos būseną ir jų troškimus. Pamatysiu, su kokiu ryžtingumu jie ieško Jėzuje išgydymo stebuklo.

  *   Paklausiu savęs apie savo sielos troškimus. Ko labiausiai laukiu iš Jėzaus? Kas labiausiai gesina mano dvasinius troškimus ir lūkesčius? Kas padeda man juos išskleisti?

  *   Jėzus pirmiausia išlaisvina paralyžiuotąjį iš nuodėmės. Nuodėmė gimdo dvasinį paralyžių – paslėptą, tačiau labiausiai sukaustančią gyvenimą negalią. Ką galiu pasakyti apie savo vidinę laisvę? Kas labiausiai įkalina mano gyvenimą? Apie tai atvirai pasakysiu Jėzui.

  *   Pastebėsiu Rašto aiškintojų ir fariziejų pasipiktinimą. Jie netiki, kad Jėzus turi galią atleisti nuodėmes. Jėzus pažįsta jų širdies neramybę. Jis stebuklingai išgydo sergantįjį paralyžiumi tam, kad išgydytų jų netikėjimą.

  *   Jėzus pažįsta ir mane visą, žino mano „ligas“, ne tik pastebimas akimis, bet ir tas, kurios yra paslėptos nuo žmogaus žvilgsnio. Kokios mintys kyla mano širdyje, kuomet apie tai galvoju? Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi paprašysiu gilios ir vaisingos adventinės išpažinties.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad neįgalieji būtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas, kurios skatintų jų aktyvų dalyvavimą veikloje.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.