Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Vienuolynai priima ekskursijas

 

{tab Moterų vienuolynai}

1. Seserys asumpcionistės

Želvos g. 14, Vilnius
Kontaktinis asmuo - ses. Benedikta Rollin, tel. 8 639 96413

2. Kristaus Karaliaus seserų kongregacija

Verkių g. 70, Vilnius
Kontaktinis asmuo - ses. Elena Gaidamavičiūtė, tel. 8 686 11316, 8(5) 2775954

3. Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė

Klevų g. 8, Krikštėnai, Ukmergės r.
Kontaktinis asmuo - ses. Rozana Graulich, tel. 8 686 59728 arba s. Brigita Ambraziūnaitė, tel. 8 685 46560

4. Šv. Kotrynos seserų kongregacija

P. Dovydaičio g. 27,  Kaunas
Kontaktinis asmuo - ses. Danielė Bilotaitė, tel. 8 626 71792

5. Šv. Jono apaštalinės seserys

Pilies g. 1, Senieji Trakai
Kontaktinis asmuo - ses. Monika Teresė, tel. 867782734, 8(5) 2836327,

6. Seserys Benediktinės

Benediktinių g.10, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Juozapa Strakšytė, tel. 865252287

7. Nepaliaujamos Pagalbos Seserys Pranciškonės

Pušyno g. 2, Kretinga
Kontaktinis asmuo - ses. Edita Gedmintaitė, tel. 860356869

8. Dievo Apvaizdos seserys

Apvaizdos takas 6, Panevėžys
Kontaktinis asmuo – ses. Jūratė Marcinkevičiūtė, tel. 865666040

9. Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija

Amerikos Lietuvių g. 11, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Ona Baliūnaitė, tel. 860536429

10. Nukryžiuotojo Kristaus seserys

Kalvarijų g. 331A, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Aldona Dalgėdaitė, tel. 868245665

11. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserys

A) Šv. Kryžiaus namai, Daukanto a. 1, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Dalia Dapkūnaitė, tel. 8 699 31926

B) Pal. Jurgio Matulaičio namai, Žeimenos g. 6, Kaunas
Kontaktinis asmuo - ses. Vincenta Slavėnaitė, tel. 8 656 24387

C) Vargdienių seserų sodyba, P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė
Kontaktinis asmuo - ses. Viktorija Plečkaitytė, tel. 8 652 12629

12. Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės

Žemaičių g. 85, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Alma Vabuolaitė, tel. 8641 16419

13. Nuliūdusiųjų Paguodos seserys

Anykščių g. 22A, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Zita Daubaraitė, tel. 860590468

14. Eucharistinio Jėzaus seserys

A) Muziejaus g. 11, Kaunas
Kontaktinis asmuo - ses. Tatjana, tel. 868684177

B) Didžioji g. 36 a, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Saulė Lapėnaitė tel. 861606416

C) Jurgaičio g. 17, Šiluva
Kontaktinis asmuo – ses. Regina Teresiūtė tel. 865026125

15. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaitės

A) Švarioji g. 3 b, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Aušra, tel. 864505023

B)  Sodų g. 10, Panevėžys
Kontaktinis asmuo – ses. Zita, tel. 868626421

16. Šv. Elzbietos seserys

Pabrėžos g. 1, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Jolanta Falat, tel. 869807756

17. Šv. Kazimiero seserys

T. Masiulio g. 31, Kaunas
Tel. 8 37 458868

18. Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys (salezietės)

Birutės g. 9, Kaišiadorys
Kontaktinis asmuo – ses. Jolanta Gurskaitė, tel. 8600 80 231

19. Motinos Teresės seserys

Šv. Stepono g. 35/4, 03210 Vilnius,
Namų vyresnioji – ses. Andrea MC, tel. (5) 215 18 40

{tab Vyrų vienuolynai}

1. Pranciškonai

Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas

Maironio g. 10, 01124 Vilnius
Gvardijonas – br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, tel. (687) 87 998
Parapijos klebonas – br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, tel. (615) 79 795

Vienuolyne organizuojamos ekskursijos ištisus metus. Daugiau informacijos - www.bernardinuansamblis.lt

Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas

Vilniaus g. 2A, 97129 Kretinga
Gvardijonas - br. Carlo Bertagnin OFM, mob. tel. (614) 67 569, tel. (445) 77 096

2. Marijonai

Marijampolės vienuolynas

Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
Tel. (343) 51 427
Vyresnysis – kun. Andrius Šidlauskas

Vienuolyne organizuojamos ekskursijos ištisus metus. Daugiau informacijos - http://www.marijampolesbazilika.lt/

3. Benediktinai

Palendrių šv. Benedikto (Benediktinų) vienuolynas

Palendriai, 86105 Kelmės r., tel. (427) 47 498
Prioras – t. Kazimieras Milaševičius OSB

{/tabs}

Skaityti 4199 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • V Velykų savaitės antradienis

  Prašyti gilios Jėzaus ramybės patirties ir išlaisvinimo iš visų baimių

  Jn 14, 27-31

  *   Meditacijos pradžioje sužadinsiu gilų troškimą būti artimame ryšyje su Jėzumi. Prašysiu gilios ramybės ir Jo jautraus buvimo šalia patirties, kurią Jis trokšta man duoti.

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris prisiartina prie manęs, žvelgia man į akis, mato visą mano vidų ir sako man: „Tenebūgštauja tavo širdis...“. Kas labiausiai mane gąsdina, liūdina, neramina? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   Jėzus trokšta būti visuose tuose dalykuose, kurie kelia man nerimą. Jis yra mano „vaistas“, nes sako man: „Duodu tau savo ramybę“. Jėzus trokšta, kad Juo patikėčiau ir neieškočiau ramybės kitur, kaip tik Jame. Pas ką ir kur dažniausiai ieškau ramybės savo širdžiai?

  *   Jėzus kalba apie savo išėjimą ir užtikrina, kad sugrįš atgal. Jis primena man, kad man yra skirta amžinai gyventi su Jo Tėvu, ir klausia manęs, ar tikiu, kad taip gali įvykti?

  *   Jėzus nori uždegti mane savo džiaugsmu. Jis primena man, kad to džiaugsmo šaltinis yra Tėvas. Pasikalbėsiu su Jėzumi apie Tėvą. Paprašysiu, kad pripildytų mane Tėvo džiaugsmo ir meilės.

  *   Jėzus primena man, kad pasaulyje veikia piktasis – Jėzaus ir Tėvo priešininkas, kuris nori mane atitraukti nuo tikrojo džiaugsmo ir atimti ramybę. Jis veikia prisidengęs gėriu. Jėzus atkreipia mano dėmesį: „...jis neturi man galios“.

  *   Su meile kreipsiuosi į Tėvą, kad saugotų mane savo glėbyje. Kreipsiuosi į Jėzų, kad pripildytų mane savo ramybės. Kreipsiuosi į Šventąją Dvasią, kad padėtų man atpažinti piktojo veikimą. Dažniau melsiuosi žodžiais: „Dieve, Tu esi mano meilė, ramybė ir šviesa!“

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už gyvenimo pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems
  taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023