Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pranciškonės misionierės (FMSC)

Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.
Tikslas: Dievo garbė, nuolatiniu įsipareigojimu eiti šventumo keliu liudijant bei skelbiant Evangeliją per: maldos apaštalavimą (malda žmonių intencijomis); ugdymą (mokykla); pastoraciją parapijoje (vaikų, jaunimo bei suaugusių grupės, katechezė); karitatyvinę veiklą (senelių, ligonių slauga bei šeimų lankymas).
Įkurta Italijoje 1861 m., Lietuvoje nuo 1995 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Paola Dotto

Generaliniai namai

Suore francescane Missionarie del Sacro Cuore, Casa generalizia „Asisium“
Via di Grottarosa 301, 00189 Roma, Italia, tel. (+39)(06) 33 262 927
Faks. (+39)(06) 33 258 320
El. paštas:

Vienuoliniai namai Lietuvoje

Vilniaus g. 3, 97129 Kretinga, tel./faks. (445) 5 51 08
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Marija Danutė Ančerytė FMSC

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų seserys

Skaityti 13576 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Birželio 29 d.

  ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

  Prašyti vidinio džiaugsmo ir dėkingumo
  už tikėjimą ir gyvenimą Bažnyčioje

  Mt 16, 13-19

  *   Įsivaizduosiu save Jėzaus mokinių tarpe. Jau praėjo šiek tiek laiko nuo akimirkos, kai Jėzus juos pašaukė. Jie lydi Jį, patiria, kaip Jėzus su galia moko, jau buvo daugybės Jo stebuklų liudininkai. O kokia yra svarbiausia patirtis  mano gyvenime su Jėzumi?

  *   Išgirsiu Jėzaus, kuris žvelgia į mokinius ir į mane, klausimą: „Kuo mane laiko žmonės?“ Stabtelsiu prie asmenų, su kuriais kasdien susitinku. Kas jiems yra Jėzus?

  *   „O kuo jūs mane laikote?“ Kas yra Jėzus mano šeimai? Kaip Jis priimamas mano bendruomenėje? Jėzus laukia mano asmeninio išpažinimo. „Tu esi...“. Išvardinsiu Jėzaus titulus, kurie yra man artimiausi. Kokią vertę turi Jo buvimas mano gyvenime?

  *   „Palaimintas esi...“. Įsisąmoninsiu, kokia dovana yra Jėzus mano gyvenime. Kaip atrodytų mano gyvenimas be Jo, be Jo žodžių, be Eucharistijos? Šlovinsiu Tėvą už Jėzų, už tikėjimo dovaną, už dieną, kuomet Jį pažinau ir pamilau.

  *   Sustosiu ties Jėzaus ir Petro pokalbiu. Paprastą, silpną žmogų Jis padaro Bažnyčios kertiniu akmeniu. Tai, kas trapu, Jėzus pajėgia permainyti į uolą.

  *   Jėzus man paliko Bažnyčioje Atgailos sakramentą. Per trapius ir silpnus ganytojus Jis man sako: „Tesuteikia tau Viešpats atleidimą ir ramybę“. Padėkosiu Jėzui už išpažinties dovaną, už savo nuodėmklausius. Ypatingai pavesiu Jam tuos, kuriems labiausiai reikalinga mano malda.

  *   Karštoje maldoje šlovinsiu Jėzų už tėvus ir kunigus, kurie mokino mane gyventi Bažnyčioje ir dėl Bažnyčios. Atiduosiu Jam kiekvieną iš jų, kartodamas: „Jėzau, būk jiems uola ir išsigelbėjimas!“

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už viso pasaulio krikščioniškas šeimas,
  kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų ir patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023