Facebook Image

Malda Švenčiausiajai Trejybei

image001

Verta ir teisinga Tave garbinti, Tau dėkoti, Tau melstis, nes Tu, Tavo vienatinis Sūnus ir Tavo Šventoji Dvasia - esi amžinai esantis, neapsakomas, nesuvokiamas, nematomas Dievas. Tu mus iš nieko pakvietei būti, o kai nupuolėme, vėl mus padrąsinai. Tu trokšti mus išaukštinti danguje, padovanojai savo karalystę. Už visa tai mes dėkojame Tau, Tavo vienatiniam Sūnui ir Tavo Šventajai Dvasiai. Dėkojame už visas geradarybes, - už tas, kurias žinome ir kurių nežinome, kurias atpažįstame ir kurias mums padarei slapta.

Skaityti 10089 kartai