Facebook Image

Guronių rekolekcijų namai

guronys

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia
į Guronių rekolekcijų namų
2023 m. programas

Seminarai

2023 m. sausio 20–22 d. patyriminis seminaras „Perdegimas ir resursų atstatymas“

Seminaro metu bus nagrinėjamos šios temos: perdegimą lemiantys veiksniai, kaip atpažinti ir kaip padėti sau neperdegti, geriau suprasti šalia esantį, resursų reikšmė ir atstatymo būdai. Bus taikomi įvairūs mokymosi per patirtį metodai, geštalto, meno ir judesio terapijos metodai.

Seminarą ves Inga Motuzaitė, lektorė, geštalto psichoterapeutė: „Perdegimą teko tyrinėti tiek teoriškai-moksliškai, tiek praktiškai. Ir pačiai patirti ribą, kai esi labai arti perdegimo. Nors ir labai mėgstu savo darbą.“

2023 m. balandžio 14–16 d. patyriminis seminaras „Ribos, pyktis ir dvasingumas“

Seminaro metu nagrinėsime ribų įvairovę ir svarbą, mokysimės, kaip pasakyti „ne“, kaip pasakyti „taip“. Aptarsime emocijų ir išskirtinai pykčio svarbą ir reiškimo būdus.  Ar skiriasi vyrų ir moterų pykčio „tradicijos“? Ribos ir auka dėl kito – kaip pasirinkti? Ar dvasingas žmogus gali pykti? Bus taikomi patyriminiai metodai, praktinės veiklos individualiai ir grupėje.

Seminarą ves Inga Motuzaitė, lektorė, geštalto psichoterapeutė.

2023 m. gegužės 5–7 d. patyriminis seminaras  „Kūnas ir dvasingumas“

Seminaro metu nagrinėsime kūno ir dvasingumo sąsajas, ieškosime atsakymų, kaip kūnas gali padėti, trukdyti dvasinėje kelionėje. Laikomasi holistinio požiūrio į žmogų – žmogaus sielos, kūno, proto vienovės. Emocijos, pojūčiai, judesys, kvėpavimas – Dievo dovanos, kurios gali padėti susitikti Dievą. Bus taikomi geštalto metodai, išbandysime sakralinius šokius ir bibliodramą. 

Seminarą ves Inga Motuzaitė, lektorė, geštalto psichoterapeutė.

Tylos rekolekcijos

2023 m. sausio 27–29 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“ (Mk 6, 31)

Kartas nuo karto mūsų širdyse pasidaro ankšta, norisi pabėgti, atsitraukti ar kažką keisti.

Evangelijoje Jėzus gan dažnai ragina savo mokinius sustoti ir pailsėti. Kas man teikia poilsį? Gal ilgiuosi tylos, asmeninės maldos ir gydančios vienatvės patirties? Jei taip, esi

kviečiamas/-a į šias tylos rekolekcijas. Tyla ir malda platins mūsų širdis ir padės atrasti naują ir gilesnį ryšį su savimi, kitu ir Dievu.

Rekolekcijų metu palydės s. Aistė Balčiūnaitė SJE ir s. Judita Stankūnaitė SJE.

2023 m. vasario 17-19 d.  rekolekcijos su bibliodrama "Ant aukšto kalno" (Mk 9, 2)

Šventajame Rašte skaitome apie Dievo ir žmonių susitikimus, kurie vyksta ant kalno.

Žmogus ieškodamas dvasingumo kopia į kalną, kartais Dievas kviečia kopti į kalną. Gal ant kalno žmogus geriau girdi Dievą, nes yra arčiau Jo?

Rekolekcijas mes taip pat galime vadinti Kalno patirtimi, nes arba mes ieškome Dievo arba Jis mus kviečia susitikti.

Savaitgalį patirsime įvairius Dievo Žodžio pažinimo būdus – įsijaučiant į tekstą per savo kūną, kūrybines veiklas, maldą šokiu. Bus tylos ir asmeninės maldos laiko, bet daugiausia mes būsime grupėje.

Bibliodrama – tai gyvas susitikimas su Šventojo Rašto tekstu, kurio dėka dalyviai atpažįsta save ir savo gyvenimą Šventojo Rašto žmonėse ir aplinkybėse. Gestais ir tarpusavio pokalbiais įkūnydami kurį nors vaidmenį biblinėje scenoje žmonės klausosi Dievo Žodžio ausimis, širdimi, protu ir rankomis. Biblijos tekstas tampa „degančiu krūmu“ iš kurio byloja Dievas.

Rekolekcijas ves sertifikuota bibliodramos vadovė Vilhelmina Riaubaitė-Mikelionienė.

Bibliodramą atradau 2008 metais. Šis dinamiškas ir labai kūrybingas Šventojo Rašto pažinimo būdas padeda giliau suvokti Dievo Žodį ir pagal jį gyventi. 2011 metais baigiau bibliodramos studijas (Heidemarie Langer, Vokietija). Esu Europos bibliodramos asociacijos narė. Vedu rekolekcijų savaitgalius, bibliodramą, kūrybinius seminarus, kuriu ir įgyvendinu ugdymo programas. Sakraliais ir bendruomeniniais šokiais domiuosi nuo studijų laikų. Šiomis temomis vedu seminarus daugiau nei 20 metų.

2023 m. kovo 10–12 ir 17–19 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Pamatyti Vilties veidą“

„Mūsų pasauliui ypatingai reikalinga viltis. Mes visi esame vienoje valtyje ir visi kartu turime išsigelbėti. Kai griūna daugelis iliuzinių atramų, mums reikalinga stabili viltis“ (pop. Benediktas XVI). Geroji žinia – tokia Viltis yra, ir ji ne tik nesugriaunama, bet ir gyva, turi veidą. Šiame rekolekcijų savaitgalyje įsižiūrėsime į Jėzaus šventąjį veidą Jo gyvenimo, kančios bei prisikėlimo paslaptyse ir melsime pripildymo gyvąja Viltimi.

Rekolekcijas ves s. Linda Ceple SJE (Latvija).

2023 m. liepos 4–9 d. tylos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu „O Dvasia Gaivintoja!”

Rekolekcijas ves ir palydės s. Ligita Ryliškytė SJE, taip pat palydės kitos seserys eucharistietės. 

2023 m. rugpjūčio 2–8 d. tylos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu (tik seserims) 

Rekolekcijas ves ir palydės t. Kizito Kiymba SJ 

2023 m. rugpjūčio 10–14 d. tylos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu 

Rekolekcijas ves ir palydės t. Kizito Kiymba SJ, taip pat palydės seserys eucharistietės.  

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

2022 m. gruodžio 30 d. – 2023 m. sausio 1 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Aš visa darau nauja“

Šio savaitgalio metu dėkosime už praėjusius metus ir pasitiksime Naujuosius su pasitikėjimu Viešpačiu, kuris ne tik tiesina mūsų kelius bei gydo mūsų širdžių žaizdas, bet ir daro visa nauja (Apr 21, 5). Savaitgalio metu kviesime į tylią maldą su Šv. Raštu, Švč. Sakramento adoraciją, o taip pat ir šlovinimo maldą giedant ir šokant. Savaitgalį ves seserys eucharistietės ir jų bendradarbiai. 

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje www.sje.lt

Informacijos ir registracijos klausimais kreipkitės į s. Mildą tel. +370 600 56 206 arba el. paštu

Skaityti 9819 kartai