Facebook Image

Naujas įrašas

Įrašykite atsakymą: (549 x 454) + 958 =

Tadas: Pasauliečių prančiškonų ordinas

Garbė Jėzui Kristui,

Norėjau pasiteirauti kodėl šiame puslapyje nieko nėra apie pasauliečių pranciškonų ordiną, kurį įsteigė Šv. Pranciškus Asyžietis?

Dėkoju už atsakymą.


Sveiki,

Pasauliečių pranciškonų ordinas neįeina į pašvęstojo gyvenimo institutų kategoriją būtent todėl, kad jam priklauso krikščionys pasauliečiai. Todėl apie jį ir nerašoma šioje svetainėje.

Apie pasauliečius pranciškonus galite pasiskaityti čia: http://www.ofs.lt/

Pagarbiai,
ses. Asta Venskauskaitė ACJ


2016 m. kovo 23 d., Trečiadienis 08:04
Justina: Krikščioniškos dorybės

Sveiki, esu sužavėta atradusi šią svetainę! Mane domina krikščioniškųjų dorybių atspindžiai šiuolaikiniame Lietuvos mene. Gal būtų galima rasti daugiau informacijos, remiantis kasdieniškomis akimirkomis? Kyla klausimas, ar dorybių tiesioginis įvardijimas įtakoja meninę kūrybą, mąstymą, poelgius. Kaip visa siejasi su išgyvenimu ir vizualiąja raiška? Ačiū!


Ačiū už įvertinančius žodžius. Jūsų klausimas nėra iš tos srities, kuriai skirta ši mūsų svetainė, nesame kompetentingi į jį atsakyti. Siūlytume kreiptis į bažnytinio paveldo muziejų, ypač  jo direktorę:  www.bpmuziejus.lt

Pagarbiai,
Administracija


2013 m. lapkričio 10 d., Sekmadienis 19:58
Marija: Abito spalva.

Sveiki, norėčiau pasiteirauti, kokiai vienuolijai priklauso vienuolės dėvinčios smėlio spalvos abitus.


Jeigu turite galvoje Lietuvoje sutinkamas seseris, tai Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės, įsikūrusios Krikštėnuose, Ukmergės rajone, narės.
Pasaulyje tokios spalvos abitą dėvinčių vienuolijų yra ir daugiau.


2013 m. spalio 28 d., Pirmadienis 23:59
Marija: Pašaukimas

Sveiki, neapleidžia manęs mintys apie vienuolystę ir jos tarnystę, bet man 45 m.(sveikata puiki}, turiu suaugusi, savarankišką vaiką, išsituokusi jau seniai (apie 14 m.), turiu aukštąjį universitetinį išsilavinimą taip pat turiu darbą, bet savo širdyje jaučiu vidinę trauką tapti vienuole, norėčiau sužinoti ar yra ribojamas amžius stojant į vienuolyną? Dėkoju, Jums iš anksto už atsakymus. Dievo palaimos Jums.


Sveiki,

pirmiausia reikėtų žinoti, kad jeigu santuoka buvo bažnytinė, tai tik bažnytinis šios santuokos panaikinimas leistų Jums galvoti apie vienuolystę (jeigu vyras dar gyvas). Jeigu išsituokėte civiliškai, prieš Dievą vis tiek tebesate vyras ir žmona, tai reiškia, kad nesate laisva.

Dauguma vienuolijų turi amžiaus ribas kandidačių priėmimui. Turėtumėte teirautis konkrečiai toje vienuolijoje, apie kurią galvojate.
Telaimina Dievas!

ses. Asta


2013 m. spalio 14 d., Pirmadienis 14:14
Rytis: buves Panemunes vienuolynas

Kur butu galima rasti daugiau istoriniu ziniu apie buvusi Panemunes salezieciu vienuolyna,ten veikusia spaustuve,kas joje buvo spausdinama ir spaustuves naudotus logotipus?


Pabandykite susisiekti su Lietuvoje dirbančiais saleziečiais. Vyresnio amžiaus saleziečiai gyvena Kaune Palemone. Tel. (37)373602.

Pagarbiai, 
Administracija


2013 m. spalio 14 d., Pirmadienis 13:14
Egle: Pasaukimas

Sveiki. Jau gan ilgai susiduriu su mintimis tapti vienuole. Jau nuo 2011 metų, net gi esu rašiusi jums apie tai. Tačiau man vis stipriau pasireiškia šios mintys apie vienuolyste, bet taip pat žinau, kad labai norėčiau dirbti su vaikais ir jaunimu, todėl įstojau į Religijos Pedagogiką, nes irgi jaučiau trauką šiai specialybej ir buvo netikėtas įstojimas ištikro, nes prašiau Dievo, kad nuvestu mane teisinga kriptymi. Man šiuo metu yra 20 metų ir vis dar galvoju apie vienuolyste, bet ir studiju iš karto nesinori mesti, nes nežinau, koks vienuolynas man prie širdies ir tiktų man. Dar įdomu ar yra ribojamas amžius stojant į vienuolyną ar nebūčiau per sena ? Dėkui už atsakymus,kurie man labai reikalingi. Telaimina jus Dievas


Dėkojame už nuoširdų pasidalinimą.

Pirmiausia norėtųsi pasidžiaugti, kad neatmetate Dievo kalbinimo, įsiklausote į Jo kvietimą. Tai, kad mintys apie vienuolyną nepraeina, gali būti ženklas, kad Dievas tikrai nori Jus pasirinkti, kad gyventumėte ir tarnautumėte tik Jam.

Noras dirbti su vaikais visai neprieštarauja vienuoliniam keliui. Juk didžioji dalis vienuolijų turi vienokią ar kitokią tarnystę su jaunimu mokyklose, parapijose ir pan.

Mintis pabaigti studijas yra labai gera. Tikrai dar nebus vėlu į vienuolyną. Kiekvienas vienuolynas turi savą amžiaus limitą naujų narių priėmimui, bet dažniausiai jis būna virš 30 metų.

O studijų metu galite susipažinti ir pabendrauti su įvairių vienuolijų seserimis, galbūt ir pagyventi laikinai kuriame nors vienuolyne. Tikrai nereikia skubėti. Svarbiausia - vis labiau gilinti savo ryšį su Jėzumi, gyventi uolų krikščionišką gyvenimą, o tai reiškia dažnai eiti sakramentų, dalyvauti sekmadienio mišiose, būtų gerai įsijungti į kokią nors jaunimo ar maldos grupę. Pabandykite susirasti dvasinį palydėtoją. Pašaukimo kelio klausimu geriausiai galėtų patarti kunigas vienuolis (jėzuitas, pranciškonas, dominikonas...) arba sesuo vienuolė.

Linkiu džiaugsmingo savo kelio ieškojimo.
Sesuo Asta


2013 m. rugsėjo 24 d., Antradienis 13:19
Emilija: išvaizda

Labai įdomu, ar galima spręsti pašaukimo kelią pagal išvaizdą mąstymą, veido bruožus ir akių žvilgsnį, nes man vienas žmogus pasakė, kad aš esu graži, daili figūra ir mąstymas kitoks negu vienuoliškas - sutverta santuokai ar tai išduoda šitie dalykai ir ar reikia klausyti aplinkinių žmonių nuomones, nes gal aš nematau to savyje, ką kiti mato? Gal klaidinga taip mąstyti ir ką kiti pasako man tai pagal aplinkinių žmonių nuomones rinktis pašaukimo kelią? ( juk Dievas sukūrė išvaizdą, kokį jis norėjo).


Sveiki,

Jūsų abejonė pagrįsta. Tikrai išvaizda negali nulemti pašaukimo. Argi Dievas negali sau pasrinkti pačių gražiausių žmonių? O ir grožis vienaip atrodo žmonių (ypač vyrų) akims, visai kitaip - Dievui. Patartume savo pašaukimo klausimą spręsti kalbantis su Dievu ir dvasinį gyvenimą išmanančiais žmonėmis. Nepasiduokite klaidinančiai žmonių nuomonei, ypač tų, kurie į viską žiūri labai žemiškai. Aklas aklą netoli tenuves...

Pagarbiai,
ses. Asta


2013 m. rugpjūčio 30 d., Penktadienis 18:13
Gabriele: Pašaukimas

Sveiki, jei mano pašaukimas yra tarnauti žmonėmis ar tai reiškia, kad vienuolystes ženklai? Ačiū.


Sveiki,

visi krikščionys vienokiu ar kitokiu būdu tarnauja žmonėms, tai tikrai nėra išskirtinai vienuolinio pašaukimo ženklas. Tarnavimas - artimo meilės išraiška, o į tokią meilę yra kviečiami visi, kitaip būtume nelaimingi egoistai, užsidarę savyje ir laukiantys visko iš kitų. Pirmasis ir aukščiausias tarnavimo pavyzdys yra Jėzus. Jis sakė: "Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kip išpirkos  už daugelį" (Mk 10, 45).

Ieškant savo pašaukimo kelio svarbiau yra žiūrėti, kaip tarnauti ir kaip mylėti esame kviečiami. Vienus Dievas kviečia mylėti vien tik Jį (be tarpininko žmogaus) pašvęstajame gyvenime, o kitus kviečia mylėti Jį per tarpininkus (sutuoktinį, vaikus ir t.t.). Nuo to priklauso ir tarnavimo kitiems formos.

Linkiu drąsiai ieškoti savo kelio, kuriuo Dievas nori vesti per gyvenimą.

ses. Asta


2013 m. rugpjūčio 22 d., Ketvirtadienis 17:37
Vera: mokslas

Sveiki. Norejau paklausti ar galima buti venuole ir studijuoti ir/ar dirbti jei taip tai kuruose venuolynuose tai imanoma. Aciu pagarbiai Margarita


Visuose vienuolynuose yra laikotarpių, kai būsimos vienuolės ruošiasi įžadams, ir tada jos negali nei užsiimti kitais mokslais, nei dirbti. Vėliau, po įžadų, beveik visų vienuolijų seserys gali mokytis ar dirbti, bet ką konkrečiai, jau sprendžia ne pati sesuo, o vienuolijos Taryba. Mokslas ar darbas turi atitikti tos vienuolijos atliekamą misiją.


2013 m. liepos 10 d., Trečiadienis 23:34
Ernestas: tamkevicius

Kokius egzaminus reikia išlaikyti norint stoti i vienuolius? Ir po kelintos klases galima stoti i vienuolius?


Į vienuolyną nepriimami jaunesni kaip 18 metų asmenys. Kiekvienas vienuolynas turi savo priėmimo tvarką, reikalavimus stojantiesiems, o kai kur ir "egzaminus". Turėtum konkrečiai kreiptis į pasirinktą vienuolyną, Jų sąrašą rasi čia.


2012 m. spalio 3 d., Trečiadienis 21:24
dalia: dovana

Laba diena,norečiau sužinoti ką galima dovanoti vienuolei.Esam pakviesti į amžinųju įžadų šventę. Ačiū


Ačiū už klausimą. Nėra lengva į jį atsakyti. Priklauso, kokiame vienuolyne (klauzūriniame ar apaštaliniame) ta sesuo yra, kiek artimi jūsų ryšiai, ką ta sesuo mėgsta ir pan.

Turbūt kai kada galima paklausti, kokios dovanos ji pati norėtų. Kartais geriausia dovana yra knyga. Kartais seserys kvietime į įžadus prašo nieko nedovanoti, o pinigus, kuriuos skirtumėte dovanai, paaukoti, kad ji pati ar vienuolija galėtų kažką konkretaus su jais padaryti.

Nepamirškime, kad seserys daro neturto įžadus, tad visos dovanos šiaip jau priklauso visai bendruomenei, tik konkrečiai seseriai gali būti duotas leidimas ta dovana naudotis.


2012 m. rugpjūčio 13 d., Pirmadienis 18:21
Inga: Flegmatikė

Sveiki, norėčiau paklausti kuklų ir nedrąsų klausimą: esu lėto tamperamento (flegmatikė), ar sunku būtų tapti vienuole? Lėto būdo žmogus nespės atlikti darbus ir kitus dalykus? Ačiū už atsakymą.


Miela Inga
ačiū už klausimą. Žmonės tikrai yra labai skirtingų temperamentų, vienuoliai taip pat. Kiekvieną temperamentą Dievui padedant galima šiek tiek pakreipti norima linkme. Jeigu Tavo flegmatiškumas nėra liguistas, o turi galvoje tik šiaip lėtą būdą, tikrai įmanoma tapti vienuole. Tik gali tekti padirbėti su savimi.
Bet pirmiausia labiau reikėtų rūpintis atrasti, ar tikrai Tave Dievas kviečia mylėti Jį ir žmones būtent pašvęstajame gyvenime.


2012 m. liepos 26 d., Ketvirtadienis 12:40
Aušra: Dėl pašaukimo kliūčių

Sveiki, norėčiau paklausti, kokios dažniausiai gali iškilti kliūtys (vidinės ir išorinės), žmogui apsisprendus stoti į vienuolyną? Aš labai dažnai svarstau šią galimybę (tada širdyje jaučiu laisvę ir laimę), tačiau kalbėtis su kunigu arba kreiptis į vienuoliją nedrąsu, nes vis tik nesu absoliučiai tikra... Ar mano abejonės iš Dievo ar iš piktojo? Nesuprantu pati, ar priešinuosi Dievo kvietimui, ar išvis jį tik įsivaizduoju... Ačiū už atsakymą.


Visai suprantamas Jūsų nerimas ir nedrąsa. Vis dėlto teks išdrįsti asmeniškai apie tai kalbėtis su kunigu arba sesele vienuole, ar kokiu kitu dvasinį gyvenimą pažįstančiu žmogumi. Būtų tuščias kalbėjimas apie kažkokias abstrakčias kliūtis. Reikia asmeninio, konkretaus pokalbio.
O absoliutaus tikrumo niekada nebus. Sekimas Jėzumi visada yra avantiūra, nesvarbu kuriame gyvenimo luome. Jėzus sakė pirmiesiems mokiniams: "Ateikite ir pamatysite". Linkime drąsos šiam ryžtingam žingsniui.


2012 m. birželio 13 d., Trečiadienis 11:57
Silvija: Pažinimas

Laba diena, Esu girdėjusi jog, bent jau užsienio vienuolynuose, galima prisidėti ir dalyvauti vienuolyno gyvenime, norint pažinti save, suvokti ryšį tarp Dievo ir savęs ir būnant vienuolyne suprasti ar ši aplinka skirta sau. Ar yra galimybė dalyvauti vienuolių gyvenime, nepriimant laikinųjų įžadų ir negyvenant vienuolyne? Ačiū!


Iš Jūsų klausimo gana sunku suprasti, kokio dalyvavimo vienuolyno gyvenime pageidaujate. Sunku įsivaizduoti, kaip galima pažinti tą gyvenimą, negyvenant vienuolyne. Jeigu turite galvoje įsijungimą į kurio nors vienuolyno dvasingumą, tai įmanoma: beveik visi vienuolynai turi jiems prijaučiančių pasauliečių grupes: tretininkus, oblatus, sodales, bendradarbius ir pan. Vis dėlto turėtumėte kreiptis konkrečiai į Jums patinkantį vienuolyną ir ten sužinoti visas galimybes. Koordinates rasite čia.


2012 m. gegužės 23 d., Trečiadienis 12:29
Marija: Atsiribojimas

Sveiki. Ar yra galimybė tapti vienuole nesant krikščionei? Na, savaip suvokiant Dievą, bet nesigilinant į krikščioniškas tiesas. O gal galima atsiriboti nuo žmogiškojo materializmo ir puikybės gyvenant ir dirbant vienuolyne? Nesu krikščionė, na, bent jau savęs tokia nelaikau, bet labai norėčiau atsiriboti nuo šio chaoso ir žmonių, kurie stumia į neviltį ir priklausomybes, manau tai galėčiau padaryti vienuolyne. Bet ne savaitei ar dviem, kaip kažkas jau klausė, bet manau visam gyvenimui. Ar yra tokia galimybė?


Būti katalikų vienuoliu nebūnant krikščioniu, yra neįmanomas dalykas. Tikriausiai žinote, kad yra ir kitokių vienuolių, pavyzdžiui, budistų, bet jeigu klausiate apie tapimą katalikų vienuole, atsakymas yra kategoriškas: Ne.

Tik tikėjimas Kristumi ir sekimas Juo įprasmina kiekvieno krikščionio, tuo labiau vienuolio gyvenimą. O antra vertus, jau ne kartą rašėme, kad vienuolynas nėra ta vieta, kur atsiribojama nuo to, kas stumia į neviltį, nuo blogų žmonių, nuo priklausomybių ir pan.

Bet... situacija nėra be išeities. Drįstame siūlyti Jums pamėginti artimiau pažinti Kristų ir krikščioniškąjį mokymą. Jei tai darysite nuoširdžiai, tikrai nenusivilsite, atsivers nuostabūs horizontai ir Jūsų gyvenimas įgys visiškai naują prasmę. Sėkmės! 


2012 m. gegužės 14 d., Pirmadienis 19:25
Genovaitė: Dėl sirijaus 3 valdovų , urantijos knygų

Susitinku daug krikščionių, kurie man atrodo, kad nesuvokia, kas yra Sirijaus'pakilėtieji valdovai,urantai ar piramidininkai. Jų raštus skaito, sako, kad gražiai rašo apie Jėzų. Svarbiausia, atseit teisybę. Paskaičiau ir aš. Supratau, kad tai kažkas ne taip. Nerandu niekur perspėjimo, kad atsargiai su tokiais pseudoraštais. Ar teisingai galvoju aš ? Kaip turėčiau paaiškinti krikščionims dėl tų raštų skaitymo, tikėjimo jų turiniu. Kur koks nors oficialus perspėjimas bent jau krikščionims. Juk kalba apie Dievo asmenis , o kažkaip priešingai nei parašyta Biblijoje. Dėkoju!


Jūsų iškelta problema tikrai aktuali. Šiuo klausimu geriau būtų kreiptis į egzorcistas.lt arba klauskkunigo.lt, taip pat galime pasiūlyti paskaityti Bažnyčios dokumentą šiuo klausimu: http://www.lcn.lt/b_dokumentai/kiti_dokumentai/jezus-kristus-gyvojo-vandens.html


2012 m. balandžio 9 d., Pirmadienis 12:27
Migle: Del Intencijos

Laba diena, norėjau pasiteirauti ar yra kokia galimybė parašyti intencija elektroniniu būdu.? Labai laukiu atsakymo. Su pagarba, Miglė.


Maldos intencijas galite siųsti seserims Karmelitėms adresu: 


2012 m. balandžio 9 d., Pirmadienis 10:18
Austeja: Laikas

Aš kiek žinau,kad vienuole tapti reikia ne vieneriu metų truktų,kodėl taip ilgai?Gal sunkus egzaminai? Kiek girdėjau,kad yra privalomas vidurinis mokslas,,kad orentuotumeis aplinkoje ir lengvai suprastum informacijas,kokios kliutys yra,kad suvoktum viską,nes man yra 25 metai aš manau jeigu suvoktum viską tai nemanau ,kad pvz mane spaus vidurinio mokslo?Ar aš neteisi?


Sveiki,
Į šiuos klausimus galėtų atsakyti konkrečios vienuolijos, į kurią norėtumėte stoti, vyresnieji.


2012 m. balandžio 6 d., Penktadienis 18:31
Remigijus: Vienuolynuose gaminamas alus

Laba diena,noreciau suzinoti kodel nera apribojimu vienuolynuose gaminti alkoholinius gerimus,konkreciai alu.http://www.trappistwestmalle.be/en/page/brouwerij.aspx aciu


Ačiū už klausimą.
Turbūt negalime apibendrintai sakyti, kad visuose viso pasaulio vienuolynuose neribojama  alkoholinių gėrimų gamyba. Jūsų nurodytame trapistų vienuolyne, matyt, nuo senų laikų yra tokia tradicija, kad vienuoliai būtent iš to pragyvena. Nereikia pamiršti, kad tai vyksta Belgijoje, kur visai kita alkoholio vartojimo kultūra.


2012 m. kovo 15 d., Ketvirtadienis 15:14
Agnė: Vienuolystė

Sveiki, norėjau paklausti, ar galima gyventi savo namuose, dirbti įprastą darbą ir vis tiek būti vienuole. Aš esu girdėjusi apie vienuolius pasauliečius, bet aš norėčiau būti tikra vienuole. Ar yra tokia galimybė?


Norint būti tikra vienuole, reikia gyventi vienuolinėje bendruomenėje. Tik pasauliečių institutų nariai gali gyventi savo namuose. Lietuvoje yra dviejų moterų pasauliečių institutų narių: Fatimos bendruomenės ir Gailestingumo Motinos tarnaičių. Informacijos apie juos rasite šiame puslapyje: Pasauliečių institutai


2012 m. kovo 3 d., Šeštadienis 21:14
Renata: pabegimas

Sveiki , norejau gauti informacijos ar galimas pas Jus pabegimas nuo kasdienybes ir pabuvimas pas Jus keletai dienu ,kad susideliotu mintys ir jausmai ,kad gryztu tikejimas didesnis ir vidine harmonija. Lauksiu atsakymo Labai dekoju Renata


Su tokiu troškimu turėtumėte kreiptis į kurį nors konkretų vienuolyną ir susitarti. Jų visų koordinates rasite mūsų svetainėje:
http://vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-institutai-lietuvoje/moteru-vienuolijos-lietuvoje
.

Pasauliečius dvasinei atgaivai, asmeniniam pabuvimui tyloje ir maldai kartu su vienuoliais priima šie vienuolynai:

Betliejaus seserys (Paparčiai, Kaišiadorių r.) tel. 8-346-42616, 8-687-17970
Karmelitės (Paštuva, Kauno r.) tel. 8-37-567740
Benediktinai (Palendriai, Kelmės r.) tel. 8-427-47498
Tiberiados broliai (Baltriškės, Zarasų r.) tel. 8-385-43694

Labai svarbu! Visuose vienuolynuose būtina iš anksto susitarti dėl laiko ir išsiaiškinti nakvynės bei maitinimo sąlygas.


2012 m. vasario 5 d., Sekmadienis 18:08
Simona

Laba diena. Norėjau paklausti, kokios pozicijos laikosi Katalikų bažnyčia bioenergetikų atžvilgiu? Pažįstamų žmonių tarpe teko sutikti ir man keista, kaip jie gali ne tik diagnozuoti įvairius fizinius negalavimus, bet ir spėti ateitį, nors tuo pačiu metu tokie bioenergetikai vaikšto į bažnyčią ir yra labai tikintys. Ar galėtumėte paaiškinti, kuo siejasi tikėjimas ir ateities spėliojimas, kuri yra žinoma vienam Dievui? Ačiū.


2012 m. sausio 31 d., Antradienis 10:58
Ineta: Vienuole

labas vakaras, gal būtų įmanomą gauti išsamesne informacija nuo ko reiktu pradėti norint tapti vienuole? ar yra kokie reikalavimai, kur reiktu kreiptis ir pan.


Miela Ineta,

didelę dalį atsakymų rasi perskaičiusi visus įrašus Svečių knygoje. Jeigu trumpai, pirmiausia reikia dėti visas pastangas, kad atpažintum savo pašaukimą: kur Tave nori matyti Dievas, davęs Tau gyvenimo ir tikėjimo dovaną. O tam gali padėti pokalbiai su seserimis vienuolėmis, su kunigais, kurie pažįsta vienuolinį gyvenimą (geriausia vienuoliais), rekolekcijos. Vienuolijų sąrašą rasi čia: Pašvęstojo gyvenimo institutai Lietuvoje, o informaciją apie rekolekcijas - čia: Rekolekcijos .


2012 m. sausio 6 d., Penktadienis 01:04
Agnė: Asketiskiausias vienuolynas

Garbė Jėzui Kristui! Gal galėtumėte nurodyti kurie moterų vienuolynai Lietuvoje (arba kuris) yra patys asketiškiausi? Ačiū labai!


Jūsų klausimas yra tikrai įdomus. Atsakymas galėtų būti, kad asketiškiausi yra kontempliatyvūs vienuolynai (karmeličių, klarisių, Betliejaus seserų, joaničių). Bet viskas priklauso nuo to, ką Jūs laikote askeze. Juk askezė gali būti labai įvairi: mažai miegoti, daug pasninkauti, visai nebendrauti arba mažai bendrauti su žmonėmis, pasiaukojančiai tarnauti vargšams, užmirštant save skelbti Gerąją Naujieną...


2011 m. gruodžio 25 d., Sekmadienis 17:14
Jūratė: Klausimas

Sveiki. Norėjau sužinoti, kurios moterų vienuolijos priima merginas padėti joms jų apaštalinėje veikloje, buityje ir pan. Ar yra galimybė nebūnant vienuole/ dar svarstant pašaukimo klausimą, susipažinti su vienuoliniu gyvenimu iš arčiau? Ačiū.


Trumpai pagyventi susipažinimui su vienuoliniu gyvenimu priima beveik visos vienuolijos. Siūlytume sąraše Moterų vienuolijos pasirinkti Jums tinkančią pagal charizmą, patinkančią, patogiai pasiekiamą vienuoliją, susiskambinti arba parašyti elektroniniu paštu ir susitarti. Išankstinis susitarimas yra būtinas!


2011 m. gruodžio 3 d., Šeštadienis 23:59
Sveiki

Sveiki, esu 19 metų mergina iš Kretingos. Nuo praeitų metų ruošiuosi pranciškoniško jaunimo pažadui ( JauPra) galima sakyti, kad nuo to viskas ir prasidėjo..Tik tiek, kad gavau rekomendacija ruoštis antrus metus. Taigi, papasakosiu kas man neduoda ramybės. Praeitais metais mes važiavome į nuostabią misiją su sesutėmis misionierėmis. Na tiksliau iš jų buvo tik viena. Šlovinome vienoje mokykloje, o sesutė pasakojo apie tikėjimą ir ne tik. Nuo tos misijos, kai grįžome aš pradėjau jausti traukimą būti šalią jų ir norą įsilieti į sesučių gyvenimą, tačiau pasibaigus mokslo metams ir atėjus vasarai aš tą trauką sugebėjau numalšinti, bet prasidėjus šiems mokslo metams aš vėl jaučiu norą būti su jais ir eiti tuo gyvenimu su Dievu. Ką patartumėte daryti? Ar tai gali būti nuoroda į mano pašaukimą? Kaip atrasti tikrąjį pašaukimą. Ačiū!


Ačiū už laišką ir klausimą. Norisi atsakyti, kad tikriausiai tai yra ženklas, kad Dievas Tave kviečia į nuostabų nuotykį su Juo pašvęstajame gyvenime. Žinoma, reikėtų apie tai kalbėtis su nuodėmklausiu, su pačiomis sesutėmis. Tik neuždusink savyje šio troškimo "gyventi su Dievu". Tikrai nebus lengva, turėsi įveikti daug kliūčių savyje ir savo aplinkoje. Bet jeigu suvoksi, kad tai Tavo pašaukimas, būtinai sek juo, tada būsi tikrai laiminga ir kitus padarysi laimingus.


2011 m. lapkričio 24 d., Ketvirtadienis 11:01
Emilija: Klausimas

Norėjau paklausti, kokius darbus vienuolyne turi atlikti vienuolės? Ir ar galima tapti vienuole jei esi neskaisti ?


Vienuolės atlieka visus darbus, kokius tik galima įsivaizduoti. Tik ne visos visus ir ne visuose vienuolynuose vienodai. Tai priklauso nuo vienuolyno charizmos ir misijos, nuo sesers išsilavinimo, amžiaus bei sveikatos ir dar nuo kitų dalykų.Tačiau kiekviename vienuolyne yra darbų, kurie labiau skirti tvarkos palaikymui vienuolyno viduje, seserų aprūpinimui ir pan. Ir yra darbų, kuriais seserys atlieka savo apaštalinę tarnystę - vienokiu ar kitokiu būdu padeda žmonėms artėti prie Dievo, lengvina jų vargus ir kančias.

Antrasis Jūsų klausimas šiek tiek neaiškus: ką turite galvoje, sakydama "neskaisti"? Jeigu tai, kad mergina nebėra mergaitė (lot. virgo), tai atsakymas būtų toks: tai nėra kliūtis tapti vienuole, svarbu dabartinis širdies nusiteikimas. O jeigu "neskaisti" reiškia nuolatinę nuodėmės būseną, pirmasis žingsnis būtų atsiversti ir sąmoningai nebedaryti sunkių nuodėmių, o paskui klausti Dievo, į kokį gyvenimą Jis kviečia. 

 

2011 m. spalio 26 d., Trečiadienis 16:42
Ričardas: širdžių šventovė

Broliai Kristuje,ką daryti,jei kelis kartus lankiausi Širdžių šventovėje Česukuose, meldžiaus prie trijų Švenč. Trejybės kryžių, priėmiau Žėkų ten duodamą komuniją , vandenį, vaikščiojau po čiakrų ratus piramidėje , po kupolu aplink ir t. t., pasirašiau raštuos dėl tos šventovės plėtimo. Man Bažnyčia tapo neįdomi. Tik dabar paskaičiau Žėkų raštus Česukų puslapyje, komentarus ir pakraupau, nes supratau kur įkliuvau. Kaip atsijungti ir nuo to išsivaduoti?


Jūsų susirūpinimas labai sveikas. Nesame kompetentingi padėti, bet galime nurodyti, kur yra daug informacijos panašiais klausimais: www.egzorcistas.lt. O norint išsivaduoti geriausia būtų kreiptis į savo vyskupijos egzorcistą.


2011 m. rugsėjo 27 d., Antradienis 09:50
Gabrielė: TĖVAI

Ar vienuolės bendrauja su tėvais,aplanko juos?Ar jos vienuolynuose studijuoja teologiją aukstąjį mokslą?


Ačiū už klausimą. Taip, vienuolės laikas nuo laiko aplanko tėvus arba tėvai aplanko jas. Kiekviename vienuolyne yra skirtinga tvarka. Žinoma, reikalingas ir tam tikras atsiskyrimas (kartais skausmingas), nes vienuolynas tampa nauja šeima, visos šventės jau švenčiamos ten, o ne su šeimos nariais.

Dėl studijų vėl viskas priklauso nuo vienuolijos: vienose labiau pabrėžiamas aukštasis teologinis išsilavinimas, kitose mažiau. Iš dabartinių "nepriklausomybės" kartos seserų yra tikrai nemažai baigusių teologijos bakalauro ar magistro studijas. Taip pat atsižvelgiama į novicijų ar seserų jau turimą išsilavinimą, gabumus vienoje ar kitoje srityje.


2011 m. rugsėjo 18 d., Sekmadienis 18:38
rima: kaip atpazinti

Žiuūrėdama vienuolių nuotraukas galerijoje niekaip neina atpažinti kokios vienuolės kokiai kongregacijai priklauso. Gal yra koks būdas kaip jas atpazinti pagal rūbus?


Kol kas neturime įvairių vienuolijų narių rūbų aprašymo arba nuotraukų. Jei labai svarbu, galite klausti, kokia sesuo kokioje nuotraukoje, atsakysime.


2011 m. liepos 13 d., Trečiadienis 22:32
sunkumas vienuolyne

Girdėjau, kad vienuolynuose sunku gyventi, tai noriu paklaust kaip tas sunkumas pasireiškia, pvz., sunki buitis, per daug darbų susijusių su tikėjimo skleidimu, ilgos maldos? Ar būna , kad dėl šių priežasčių žmonės išeina iš vienuolyno?


Kad vienuolynuose sunku gyventi, tikriausiai sako tie, kurie nepažįsta to gyvenimo. Tie, kurie pasirenka šį kelią, žino kur eina: kad bus ilgos maldos, daug darbų ir t.t. Jeigu pabando ir mato, kad per sunku, gali išeiti bandomojo laikotarpio metu, t.y. iki įžadų. Bet kas jaučiasi savo kelyje, tam tie sunkumai visai neatrodo sunkūs, nes viską įprasmina meilė Jėzui, kurį pasirinko savo Mylimuoju, tiksliau, į kurio kvietimą mylėti atsiliepė.
Jeigu dėl sunkaus gyvenimo išeina iš vienuolyno po įžadų, tai greičiausiai išblėso Pirmoji Meilė ir jos vietą užėmė savimeilė, gailestis sau ar kita egoizmo apraiška.

Ačiū už klausimą ir telaimina Dievas!


2011 m. liepos 4 d., Pirmadienis 09:52
Loreta: Merkinės piramidė

GJK ! Ar galiu skaityti Povilo Žėko raštus, o taip pat vykti Į Merkinės piramidę. Komentarai Merkinės bažnyčios puslapyje, kitur nurodo, kad tai prieštarauja Bažnyčiai. Ar tikrai taip? Sudiev.


Jeigu esate katalikė ir norite gyventi oriai, kaip Dievo vaikas, skaitykite Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą, nesileiskite vedžiojama už nosies netikrų pranašų.
Jeigu Jums pakeliui su New Age, tada galite nekreipti dėmesio į Katalikų Bažnyčios įspėjimus.
Plačiau apie tai galite pasiskaityti interneto puslapyje www.egzorcistas.lt


2011 m. birželio 11 d., Šeštadienis 19:49
laura: ar tapti vienuole

esu 17 metų ir galvoju tapti vienuole. Gyvenime esu patyrusi tik daug skausmo. Ar vienuolynas galėtų man padėti pabėgti nuo realybės ir atrasti norą gyventi, kuri jau seniai praradau


Laura,

užjaučiame dėl patirto skausmo ir nusivylimų. Vienuolynas tikrai nėra vieta pabėgimui nuo realybės. Ten kaip tik reikia stiprių žmonių, pasiruošusių priimti realybės iššūkius ir padėti kitiems atrasti gyvenimo prasmę ir gyventi su Dievu.
Rašai, kad praradai norą gyventi. Ar esi apie tai kalbėjusi per išpažintį, ar esi prašiusi, kad kas nors pasimelstų už Tave? Gali būti, kad Tau reikalinga ir psichologinė pagalba.

Drąsos, gyvenk savo gyvenimą, kuris Tau duotas kaip dovana, tik galbūt dar tos dovanos "neišpakavai"...


2011 m. birželio 9 d., Ketvirtadienis 00:42
Tadis: vyru vienuolynas

laba diena..noriu pabegti nuo gyvenimo nuo zmoniu uzsidaryti savyje...kokiame vienuolyne tai mane priimtu???aciu...


Pasauliečius dvasinei atgaivai, asmeniniam pabuvimui tyloje ir maldai kartu su vienuoliais priima šie vienuolynai:
Betliejaus seserys (Paparčiai, Kaišiadorių r.) tel. 8-346-42616, 8-687-17970
Karmelitės (Paštuva, Kauno r.) tel. 8-37-567740
Benediktinai (Palendriai, Kelmės r.) tel. 8-427-47498
Tiberiados broliai (Baltriškės, Zarasų r.) tel. 8-385-43694

Labai svarbu! Visuose vienuolynuose būtina iš anksto susitarti dėl laiko ir išisaiškinti nakvynės bei maitinimo sąlygas.  

Linkime gerų patirčių ir Dievo artumo išgyvenimo!


2011 m. balandžio 18 d., Pirmadienis 10:34
Audra: Moterų vienuolynai

Sveiki, esu vilniete, turinti seima ir jau suaugusius tris vaikus. Noreciau savaite ar tik keleta dienu praleisti moterų vienuolyne. Turiu gyvenime padaryti rimtus sprendimus ir pabuvimas su seserimis man padetų padaryti teisingus pasirinkimus. Ar yra tokia galimybė Lietuvoje? Pagarbiai, Audra


Panašų klausimą jau buvome gavę.

Pasauliečius dvasinei atgaivai, asmeniniam pabuvimui tyloje ir maldai kartu su vienuoliais priima šie vienuolynai:

Betliejaus seserys (Paparčiai, Kaišiadorių r.) tel. 8-346-42616, 8-687-17970
Karmelitės (Paštuva, Kauno r.) tel. 8-37-567740
Benediktinai (Palendriai, Kelmės r.) tel. 8-427-47498
Tiberiados broliai (Baltriškės, Zarasų r.) tel. 8-385-43694

Labai svarbu! Visuose vienuolynuose būtina iš anksto susitarti dėl laiko ir išsiaiškinti nakvynės bei maitinimo sąlygas.

Linkime gerų patirčių ir Dievo artumo išgyvenimo!


2011 m. kovo 1 d., Antradienis 20:50
lailiuke: ceremonija

Noriu paklausti, ar vienuolės amžinuosius ir laikinuosius įžadus duoda Mišių metu, panašiai kaip įšventinant kunigą? Ar vyrus ir moteris vienuoliais(-ėmis) įšventina vyskupai?


Pagal naująjį Vienuolinių įžadų apeigyną vienuolinių įžadų apeigos vyksta per Šventąsias Mišias, panašiai kaip ir diakonų bei kunigų šventimai ar santuokos sakramentas.

Įžadai nėra šventimai, todėl vyskupas vienuolių neįšventina, jis tik gali dalyvauti apiegose ir būti pagrindinis Mišių celebrantas. O pagrindinis asmuo vienuolinių įžadų apeigose yra pats įžadus duodantis vienuolis (sesuo vienuolė). Jo įžadus (specialia formule išreikštą viešą įsipareigojimą laikytis evangelinių skaistumo, klusnumo ir neturto patarimų) priima tos kongregacijos ar vienuolyno vyresnioji arba vyresnysis.


2011 m. sausio 1 d., Šeštadienis 15:43
Jonas: nuotrauka

Noriu paklausti, kokiai vienuolijai priklauso vienuolė nuotrukoje DCS 0495 iš Pašvęstojo gyvenimo kongreso 2010 m. Tiesiog smalsu, nes nesu matęs kitų vienuolių taip apsirengusių. Dar įdomu ar Kauno Benediktinės (apaštalinė vienuolija) visada dėvi abitą?


Toje nuotraukoje Kauno seserų benediktinių novicija iškilmingu abitu. Šios vienuolijos seserys turi ir kasdienį (nešventinį) abitą, kuris tų pačių spalvų, tik paprastesnis. Seseris benediktines kasdienybėje galima sutikti ir su abitais, ir pasaulietiškai apsirengusias. Savo bažnyčioje per maldas visada būna apsirengusios vienuoliškai.


2010 m. gruodžio 29 d., Trečiadienis 18:08
ŠVČ.Sakramento priėmimas

GARBĖ JĖZUI KRISTUI, norėčiau paklausti,ar galima kasdien 2 kartus per dieną priimti ŠV.KOMUNIJĄ? Jei galima, tai kokios yra priėmimo sąlygos? AČIŪ.Laukiu išsamaus ir aiškaus atsakymo.


Ačiū, kad klausiate. Jums kompetentingai atsakys Jūsų vyskupijos Ordinaras. Maloniai prašome kreiptis į jį. Visų Lietuvos vyskupų elektroninio pašto adresus galima rasti interneto svetainėje www.katalikai.lt


2010 m. gruodžio 28 d., Antradienis 11:04
juste: Klausimas

man yra 17m.taciau jau seniai svajoju tapti vienuole,ir jauciu kad dabar jau laikas,gal zinot ar priims i karmeliciu vienolyna?


Siūlytume susisiekti telefonu arba el. paštu su Sesėmis Karmelitėmis ir klausti jų pačių. Paštuvos vienuolyno adresą ir telefoną galite rasti šoje svetainėje, kairėje paspaudę nuorodą Pašvęstojo gyvenimo institutai Lietuvoje.


2010 m. gruodžio 25 d., Šeštadienis 21:57
Rūta: klausimas

Ką reiškia "hospiciumas"?


Hospitium - lotyniškas žodis, kuris reiškia "svetingumas, prieglauda, užeiga". Jeigu vartojamas kalbant apie vienuolynus, ypač viduramžių literatūroje, dažniausiai reiškia patalpas vienuolyne arba šalia vienuolyno, kur galėjo apsistoti pakeleiviai. Mūsų laikais tai būtų vadinamieji "Svečių namai" šalia vienuolyno.


2010 m. lapkričio 27 d., Šeštadienis 22:59
Aiste: Klausimas

Labadiena, noriu paklausti, kada duodami amžinieji įžadai, ir kokius įžadus reikia būti priėmus prieš tai? kur apie juos būtų galima susižinoti plačiau?


Amžinieji įžadai duodami praėjus bent trejiems laikinųjų įžadų metams. Tai Bažnyčios teisės reikalavimas (kan. 654-658). Asmuo, duodantis amžinuosius įžadus, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus.

Apie kelią iki amžinųjų įžadų galite paskaityti svetainės www.vitaconsecrata.lt Bibliotekoje: Codex Iuris Canonici, Vienuolinių institutų formavimo nuorodos bei kituose dokumentuose apie pašvęstąjį gyvenimą.


2010 m. lapkričio 17 d., Trečiadienis 13:05
sese: aj

noriu paklausti, ar idesit nuotraukas is Vienuoliu Dienos Siluvoje kuri vyko siais metais...?


Malonu, kad domitės. Bendras vienuolių dienos aprašymas su nuotraukomis yra čia: http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=439
Jeigu kas nors turi daugiau tos dienos nuotraukų, malonėkite atsiųsti , mielai įdėsime.


2010 m. lapkričio 1 d., Pirmadienis 21:37
Rolanda: Padėkite

Sveiki broliai ir seserys ,man yra 17 metų apie tai galvoju jau nuo 15 metu ,noriu stoti į vienuolyną tik yra problema nežinau į koki būtu geriau :)Gal galite patarti


Tai yra svarbus klausimas: į kokį vienuolyną stoti. Bet dar svarbesnis: ar Dievas mane tikrai kviečia į vienuolinį gyvenimą? Gal aš tik noriu pabėgti nuo ko nors? Siūlytume pradėti nuo pokalbių su pažįstamais kunigais (geriausia turėti pastovų nuodėmklausį arba dvasios tėvą) ir seserimis vienuolėmis. Jiems išsakyti savo troškimus, rūpesčius, abejones. Tada pamažu pradės aiškėti ir į kokį konkrečiai vienuolyną Dievas kviečia, jeigu tai Jo planas Tavo gyvenimui.
Vis dėlto svarbu neskubėti, gerai įsiklausyti į save, į Dievą ir į kitus gero linkinčius žmones.


2010 m. spalio 30 d., Šeštadienis 17:06
Marija: Pašaukimas

Norėjau pasiteirauti, kaip atrasti tikrąjį pašaukimą iš kur žinoti , kad tavo vieta tikrai yra vienuolyne ,kad tai ne pasaulio baimė ar atsakomybės vengimas. Jūs minėjote, kad į vienuolyną tokiais atvejais nepriima, bet kaip įveikti save jai toks tavo pašaukmas?


Norint atrasti pašaukimą (o tai reiškia ir geriau pažinti save), būtina kitų žmonių pagalba. Tam gali padėti pokalbis su dvasiniu palydėtoju, rekolekcijos, knygų apie dvasinį gyvenimą ir žmogaus psichologiją skaitymas. Tiesiausias kelias, ko gero, kreiptis į kurią nors vienuoliją ir prašyti pagalbos atpažinti savo pašaukimą. Telaimina Dievas šiame kelyje!


2010 m. spalio 15 d., Penktadienis 14:46
Marija: KLAUSIMAS

NORĖČIAU PAKLAUSTI KUR GALIMA NUVYKTI vILNIUJE ASMENINIŲ REKOLEKCIJŲ? aČIŪ


Vilniuje dėl asmeninių rekolekcijų galima kreiptis į Kontempliatyviąsias Šv. Jono seseris arba Senusiuose Trakuose į Apaštalines Šv. Jono seseris. Informaciją galima rasti puslapyje www.joanitai.org


2010 m. spalio 15 d., Penktadienis 14:41
liudnumas vienuolynuose

Kodel dauguma vienuoliu yra liudnos ir susikausciusios? Ar tai normalu?


Ačiū už labai aktualų klausimą. Tik būtų įdomu žinoti, ar čia turimos galvoje tik Lietuvos seserys vienuolės, ar apibendrinama patirtis ir kitose šalyse.

Pirmiausia tai turbūt negalima sakyti, kad dauguma vienuolių yra liūdnos ir susikausčiusios. Kad tokių pasitaiko ir gal kai kam tenka dažniau susidurti, tai tiesa.

Kitas dalykas, kad susikaupęs ir savo viduje paskendęs žmogus kai kam gali atrodyti liūdnas ir susikaustęs. O to susikaupimo, nuolatinio bendravimo su Dievu savo širdyje iš pašvęstųjų asmenų tikrai niekas neturi teisės atimti.

Dar gali būti, kad seserys yra pavargusios nuo savo darbų, kurių kiekviena tikrai turi daug ir dažnai per daug... Nuovargis išoriškai taip pat gali atrodyti kaip liūdnumas.

Jeigu vis dėlto kalbėsime apie tikrąjį liūdesį, kuris slegia aplinkinius, priežasčių gali būti keletas.

Pirmoji - kad sesuo vienuolė pamiršo savo pirmąją Meilę, nutolo nuo tikrojo Džiaugsmo šaltinio. Deja, taip gali nutikti, nes gyvename žemėje ir esame žmonės, kaip ir visi kovojantys tikėjimo kovą.

Kita galima liūdnumo priežastis - nuodėmė, kompromisai su savo sąžine. Jeigu širdyje vienintelio Karaliaus vietą užėmė stabukai, kurie reikalauja sau duoklės (tai gali būti perdėtas rūpinimasis sveikata, stengimasis žūt būt įtvirtinti save visuomenėje, rūpestis dėl ateities, pasaulietiški malonumai ir pan.), jie sunaikina širdies ramybę ir vidinį džiaugsmą.

Ne paslaptis, kad būna sunkumų bendruomenėje, kurie taip pat aptemdo džiaugsmą. O jeigu žvelgiame į situaciją aplink mus, mūsų tėvynėje, visame pasaulyje tiek ekonominiu, tiek politiniu, tiek dvasiniu požiūriu, galime išvis prarasti viltį ir bejėgiškai pasiduoti liūdesiui. Vienuoliams taip pat kartais pristinga pasitikėjimo mylinčio Tėvo rūpesčiu ir globa...

Jeigu kam tikrai rūpi, kad visos seserys vienuolės ir visi broliai vienuoliai spinduliuotų džiaugsmu, kviečiame prisiminti juos maldoje, kad Viešpats perkeistų jų širdis. Iš anksto dėkojame.


2010 m. rugsėjo 30 d., Ketvirtadienis 21:04
Simonas: Priėmimas į vienuolinį luomą

Noriu paklausti, dėl kokių kliūčių žmogui neleidžiama tapti vienuoliu ar vienuole? Gal yra tam tikros nuodėmės už kurias neleidžiama eiti į vienuolinį luomą? Ačiū.


Kliūtys stojimui į vienuolyną yra šios:

  • jeigu žmogus nėra pakrikštytas Katalikų Bažnyčioje ir nepraktikuoja katalikų tikėjimo;
  • jeigu jo intencija nėra gryna (ieško savo naudos, privilegijų ir pan., o ne Dievo garbės);
  • jeigu jo sveikata nėra tinkama (protinė ar psichinė negalia, kai kuriuose vienuolynuose dar ir ryškus fizinis defektas);
  • jeigu yra vedęs ir santuoka tebesitęsia;
  • jeigu yra kitos vienuolijos narys;
  • jeigu stoja dėl prievartos, baimės ar apgaulės.

Tikrai nėra tokių praeities nuodėmių, dėl kurių žmogus negali būti priimtas į vienuolyną. Mes juk žinome, kad nuodėmės, jeigu išpažintos ir apgailėtos, jeigu jų išsižadėta, yra paskandinamos Dievo gailestingume. Yra nemažai šventųjų, kurie prieš atsivertimą buvo tikrai dideli nusidėjėliai. Pakanka prisiminti šv. Mariją Magdaleną, šv. Augustiną, šv. Margaritą Kortonietę.

Svarbu yra dabartinis nusistatymas gyventi pagal Dievo valią ir nedaryti nuodėmių. Kitas dalykas būtų, jeigu tos nuodėmės turi besitęsiančių pasekmių, pavyzdžiui, buvo gyventa ne santuokoje su kitos lyties asmeniu ir iš to ryšio gimė vaikelis. Vaikelį reikia užauginti ir tokiu atveju į vienuolyną stoti neįmanoma.


2010 m. rugsėjo 19 d., Sekmadienis 21:51
Daiva: Dėl knygos

Sveiki. Į rankas pakliuvo Bruno Ferrer knyga "356 pasakojimai sielai". Labai paliko gilų įspūdį. Tačiau kilo paprastas klausimas: ar šio autoriaus knygos tinkamos katalikui, ar neprieštarauja mūsų tikėjimui, ar galima jas skaityti paaugliui? Literatūros be galo yra daug, kartais tikrai pasiklysti tarp šios gausos ir paskaitai tikrai netinkamo turinio veikalų. Ačiū už atsakymą.


Ačiū už klausimą.

Italų rašytojas Bruno Ferrero yra katalikų kunigas ir kartu vienuolis salezietis. Taigi, jo mintys tikrai neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui. Jo puikios knygos, kurių nemažai išleista ir lietuvių kalba, yra tikra dvasinė atgaiva tiek jaunam, tiek senam.

Norėtume pasiūlyti bendrą principą, kaip atsirinkti knygas: žiūrėkite, kokia leidykla jas išleido. Jei skaitysite "Katalikų pasaulio" arba "Katalikų leidinių" knygas, tikrai nesuklysite.


2010 m. rugpjūčio 31 d., Antradienis 23:38
Domicelė: Vienuolijos priimančios pasauliečius

Kokios moterų vienuolijos Žemaitijoje priima pasaulietes moteris pagyventi kurį laiką vienuolynuose?


Ačiū už klausimą.

Žemaitijoje, kiek mums žinoma, moterų vienuolijų, priimančių pagyventi pasaulietes moteris, nėra. Bet galite tartis asmeniškai su bendruomenėmis, kurių adresus ir telefonus galima rasti http://www.vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-institutai-lietuvoje/moteru-vienuolijos-lietuvoje


2010 m. rugpjūčio 26 d., Ketvirtadienis 10:04
Laura: klausimas

Sveiki, ačiū už pa***ąjį atsakymą, bet dabar turiu dilemą. Kaip išsirinkti vienuolyną kuriam būčiau naudingiausia su savo įgytu meniniu ir pedagoginiu išsilavinimu? Domėjausi įvairiais vienuolynais, atsižvelgiant į išsilavinimą, gal naudingesnė būčiau Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolynui, bet dėl man nežinomų priežasčių, Kauno seserų benediktinių vienuolynas mane traukia prie savęs kaip joks kitas. Parašiau elektroniniam laiške užklausą seserims benediktinėms, bet dar negaunu atsakymo, gal galit patarti ar rinktis kas logiškiau, ar atkakliau siekti to, kas nepaaiškinamai traukia? Ačiū.


Tas "nepaaiškinamas traukimas" ir gali būti ženklas, kur Dievas nori Tave matyti. Sulauk atsakymo iš sesių Benediktinių, o paskui žiūrėk. Būk atvira ir atidi bet kokiam ženklui iš Dievo.

Sėkmės ieškant Dievo plano!


2010 m. rugpjūčio 23 d., Pirmadienis 18:48