Lumen gentium

Lumen Gentium. V skyrius. Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje (1964)

Lumen gentium. 5 skyrius. Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje Įžanga [39] Visuotinis pašaukimas šventumui [40] Įvairios šventumo formos [41] Šventumo keliai ir priemonės [42] Nuorodos Įžanga 39. Bažnyčia, kurios slėpinį skelbia Šventasis Sinodas, tikėjimo akimis yra nepažeidžiamai šventa. Juk Dievo Sūnus Kristus, kartu su Tėvu ir Dvasia skelbiamas kaip „vienas Šventas”121, mylėjo Bažnyčią kaip savo sužadėtinę, […]

Lumen Gentium. V skyrius. Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje (1964) Skaityti daugiau »

Lumen gentium. VI skyrius. Vienuoliai (1964)

Lumen gentium. 6 skyrius. Vienuoliai Bažnyčia ir evangeliniai patarimai [43] Vienuolių luomo prigimtis ir svarba [44] Bažnyčios valdžia vienuoliams [45] Vienuolių pašvęstumo didybė [46] Pabaiga [47] Nuorodos Bažnyčia ir evangeliniai patarimai 43. Evangeliniai Dievui pašvęstojo skaistumo, neturto ir klusnumo patarimai, pagrįsti Viešpaties žodžiu ir pavyzdžiu, rekomenduoti apaštalų, Bažnyčios Tėvų, mokytojų bei ganytojų, yra dieviška dovana,

Lumen gentium. VI skyrius. Vienuoliai (1964) Skaityti daugiau »

Scroll to Top