Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Vienuolinis pašaukimas

Skaityti 32274 kartai

Medija

Daugiau šioje kategorijoje: Pašaukimas-video »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Advento savaitės penktadienis

  Prašyti išmintingos širdies,
  pajėgiančios atpažinti ir priimti Jėzaus valią

  Mt 11, 16-19

  *   Jėzus ateina pas mane su „advento Žodžiu“, kuris provokuoja mane užduoti sau klausimą apie savo laikyseną Jo valios atžvilgiu. Savo meditaciją pradėsiu stipriai prašydamas atpažinimo, „su kuo galėčiau palyginti... save“.

  *   Jėzus perspėja mane dėl „prekyvietės vaikų“ laikysenos. Jie nori, kad Dievas „šoktų“ taip, kaip jie Jam „groja“, ir „rypuotų“ taip, kaip jie  „gieda raudas“.  Vaikai yra įsistebeiliję į save ir niekada nėra patenkinti.

  *   Giliau pažvelgsiu į savo jausmus ir mintis, kurie kyla manyje Dievo akivaizdoje.  Ką galiu pasakyti apie savo lūkesčius Dievo atžvilgiu, ko tikiuosi iš Dievo? Ar „prekyvietės vaikų“ įvaizdyje neatrandu savo atvaizdo?

  *   Jėzus atkreipia dėmesį, kad kiek kartų elgiuosi kaip šūkaujantys  prekyvietėje vaikai, tiek nesu pajėgus atpažinti Jo artumo ir malonės, su kuria Jis ateina. Mano priekaištavimai gali tapti kliūtimi susitikimui su Jėzumi, kuris kasdieną yra taip arti.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Dievas taip pat ir šiandien siunčia man „Jonus“, kurie moko peržengti save, pasišvęsti, atsiduoti Dievo valiai. Kaip juos priimu? Ar leidžiu, kad jie svarstytų mano nuodėmingus poelgius ir būtų man reiklūs?

  *   Adventas mokina mane atpažinti Žmogaus Sūnų – „muitininkų ir nusidėjėlių bičiulį“. Savo moralinio vargingumo pripažinimas gali tapti  mano nuoširdaus ryšio su Jėzumi pradžia.

  *   Karštoje adventinėje maldoje šauksiu ir kartosiu: „Jėzau, suteik man išmintingą širdį, laisvą nuo priekaištų ir atvirą Tavo reikliai meilei!“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, 
  trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendravimo kelių.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023