Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXIX eilinio laiko savaitė

"Žmogaus Sūnus atėjo,
ne kad jam būtų tarnaujama,
bet kad pats tarnautų
ir savo gyvybės kaina daugybę išpirktų" (Mk 10, 45).

 Jezus tarnas

Padaryk, visagali amžinasis Dieve,
kad būtume visada ryžtingai tau atsidavę
ir kilnia širdimi tarnautume tavo didybei.

(XXIX eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIX eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti drąsos pripažinti netinkamus prisirišimus
  ir malonės juos nugalėti

  Lk 12, 13-21

  *   Įsivaizduosiu Jėzų žmonių minioje. Išgirsiu vieno žmogaus jam  išsakomus priekaištus ir pasipiktinimą. Jis yra susikoncentravęs į save ir savo asmeninius įsiskaudinimus.

  *   Ką galiu pasakyti Jėzui apie savo dabartinę dvasinę būseną? Kas vyrauja manyje: gyvenimo džiaugsmas ar suspaudimas? Ar yra manyje kokių nors priekaištų ar pasipiktinimo jausmų? Ar esu nuo to laisvas?

  *   Jėzus įspėja mane dėl godumo. Tai gali tapti mano nuolatinių suspaudimų ir priekaištų Dievui šaltiniu. Ilgesnėje maldoje paprašysiu Jėzaus, kad atvertų mano širdį ir parodytų mano netvarkingus prisirišimus.

  *   Pažvelgsiu, koks yra mano santykis su turimais daiktais. Nuo ko esu labiausiai priklausomas? Nuo ko darau priklausomą savo saugumo ir laimės pajautimą?

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus pasakojimą. Pagalvosiu, kad aš esu tas turtingas žmogus, apie kurį kalba Jėzus. Atkreipsiu dėmesį į savo gyvenimo planus ir svajones. Apie ką dažniausiai svajoju?

  *   Ar dabar, šiuo momentu galėčiau atiduoti Jėzui visus savo gyvenimo planus, kad jis juos tvarkytų pagal savo valią? Kokie jausmai dabar kyla manyje? Ko labiausiai bijausi? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   Jėzus nori, kad būčiau jautrus dvasiniams turtams. Kuo turtingas šiandien jaučiuosi pas Dievą? Ką atsakyčiau Jam, jeigu dabar atsistočiau prieš Jį ir būčiau paklaustas apie vertybes, kurias įsigijau per gyvenimą? Kas man teikia džiaugsmą gyvenime, o ko gėdijuosi? Apie tai pasikalbėsiu su Jėzumi.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kad galėčiau kontempliuoti Jo meilę. Prašysiu Jo, kad suteiktų man gilų troškimą mylėti Jį labiau už viską. Sukalbėsiu atsidavimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą.

Loading Player...