Facebook Image
Šeštadienis, kovo 24, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

"Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan.
O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs" (Jn 12, 31-32).

Gesu

Viešpatie, mūsų Dieve,
duok mums ryžto eiti meilės keliu, kaip Jėzus Kristus,
kuris iš meilės panorėjo už pasaulį numirti.

(V gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • V gavėnios savaitės šeštadienis

  Prašyti gilaus dvasinio ryšio su Jėzumi,
  kuris ruošiasi kančiai

  Jn 11, 45-56

  *   Šios dienos Evangelija įveda mane į Jėzaus kančios savaitę. Kviesiu Šventąją Dvasią, esančią Dievo Žodyje, kad įvestų mane į Jėzaus kančios ir apleidimo paslaptį, kad padėtų man būti šalia Jo.

  *   Jėzaus stebuklai vienuose žadina tikėjimą, kituose sukelia baimę ir piktas mintis. Tikėjimas yra malonė. Prašysiu malonės, kad niekada neišduočiau Jėzaus.

  *   Dievas visada lieka istorijos Viešpats. Netgi ir tada, kai yra atmestas, Jo Žodis gelbsti pasaulį. Jėzus pasiima ant savęs kiekvieną mūsų nuodėmę. Jis jau nugalėjo pasaulį. Ar tikiu, kad Jėzus viešpatauja ir labiausiai sunarpliotuose mano gyvenimo momentuose?

  *   Kontempliuosiu ramų Jėzų, kuris pasitraukia į vietovę dykumos pakraštyje, lyg būtų „ištremtas“ į gyvenimo pakraštį. Jo viešpatavimas tik išoriškai žiūrint atrodo trapus ir silpnas. Jo galia pasireiškia romume ir trapume. Ar sutinku eiti tokiu keliu su Jėzumi?

  *   Jėzaus likimas lieka toks pat iki mūsų dienų. Vieni klausinėja apie Jį ir Jo ieško, kiti kėsinasi į Jį. Kokią vietą mano gyvenime užima Jėzus? Ar mano ryšys su Juo yra artimas? Ar Jo ieškau, o gal „ištremiu“ Jį iš savo gyvenimo?

  *   Priglusiu prie Jėzaus, kuris vienatvėje ruošiasi savo kančiai. Pasikalbėsiu su Juo apie Jo išgyvenimus. Išsakysiu jam savo meilę: „Myliu Tave, tylusis Avinėli, kuris būsi nužudytas už mane“.

Loading Player...