Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXXIII eilinio laiko savaitė

"Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne!
Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose,
aš tau pavesiu didelius" (Mt 25, 21).

 Parabola dei talenti

Viešpatie, mūsų Dieve,
duok mums ištvermingo ir džiugaus pamaldumo,
nes nėra didesnės ir pastovesnės laimės,
kaip tarnauti visų gėrybių Kūrėjui.

(XXXIII eilinės savaitės mišių Pradžios malda) 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXXIII eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti gilaus tikėjimo gydančia Jėzaus galia

  Lk 18, 35-43

  *   Atsisėsiu prie kelio šalia neregio elgetos. Pamėginsiu įsijausti į jo nelaimę ir bejėgiškumą. Daugelis žmonių praeina pro šalį. Niekas negali jam padėti (35-36 eil.).

  *   Prisiminsiu situacijas iš savo gyvenimo, kuriose jaučiausi kaip „aklasis elgeta” – bejėgis ir nesaugus. Kas šiandien yra didžiausias mano aklumas? Kas labiausiai daro mane bejėgiu?

  *   Atkreipsiu dėmesį į staigią aklojo reakciją tuo momentu, kai sužino, kad pro šalį praeina Jėzus. Įsiklausysiu į jo jaudinantį šauksmą: „Jėzau, pasigailėk manęs!” Atkreipsiu dėmesį, kaip užsispyrusiai, kas kart vis garsiau šaukia, kuomet kiti jam tai draudžia (37-39 eil.).

  *   Jėzus kasdien praeina pro pat mano vargą bei silpnumą ir nori, kad atkakliai šaukčiausi Jo meilės. Jis sustoja prie manęs ir klausia: „Ko nori, kad tau padaryčiau?” (40-41 eil.). Ko dabar labiausiai norėčiau Jo prašyti?

  *   Pasilikdamas arti Jėzaus, savo maldą paversiu stipriu šaukimu ir prašymu išgydyti. Pasiliksiu toje maldoje ilgesnį laiką, net jeigu mano vidiniai principai priešintųsi man ir „draustų“ man šaukti.

  *   Jėzus mato mane iki pat mano gelmių. Žino mano „vidines ligas” ir gali mane išgydyti. Vis dėlto Jis ieško mano širdyje tikėjimo. Nori pasakyti man: „Tavo tikėjimas išgydė tave” (42 eil.). Ką galiu pasakyti apie savo tikėjimą Jo galia?

  *   Vėl stosiuosi prie elgetos. Atkreipsiu dėmesį, kaip susitikimas su Jėzumi pagydė ir perkeitė jo gyvenimą. Jo pagalbos šauksmą pakeitė džiaugsmas. Nudžiugintas iki gelmių, jis garbina Dievą (43 eil.).

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi šlovinsiu Jį ir dėkosiu Jam už visus susitikimus, kurių metu mane išgydė, pašalino liūdesį ir grąžino džiaugsmą. Melsiuos į Jį savo išsirinkta, mėgstamiausia psalme.

Loading Player...