Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu.

II EILINIS SEKMADIENIS

 Išvydęs ateinantį Jėzų, Jonas tarė: "Štai Dievo Avinėlis!" (Jn 1, 36).

 copertina dic

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Valdove!
Išklausyk savo tikinčiųjų maldas
ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę.

(II eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II  eilinis sekmadienis B

  Prašyti artimo santykio su Jėzumi pagilinimo

  Jn 1, 35-42

  *   Atsistosiu su mokiniais šalia Jono, kad kaip jie išgyvenčiau savo pirmąjį susitikimą su Jėzumi.  „Štai Dievo Avinėlis“ – tai pirmieji žodžiai, kuriuos mokiniai išgirdo apie Jėzų, kai pamatė Jį ateinant.

  *   Kada pirmą kartą savo gyvenime aiškiai pamačiau Jėzų? Kas man Jį parodė? Pabandysiu prisiminti žodžius apie jėzų, kurie labiausiai palietė mano širdį ir priartino mane prie Jo. Kada tai buvo ir kokiomis aplinkybėmis?

  *   Įsivaizduosiu, kad kartu su mokiniais seku paskui Jėzų. Pastebėsiu, kaip Jėzus atsisuka, pažvelgia į mane ir klausia: „Ko ieškai?“ Sustosiu ties tuo klausimu. Kokie jausmai kyla manyje? Ko labiausiai ieškau savo gyvenime?

  *   „Kur gyveni?“ Stebėsiu mokinius, su kokiu troškimu jie nori pažinti Jėzų. Ar manyje yra gyvas troškimas pažinti Jėzų? Ar esu pasiruošęs, kaip mokiniai, palikti viską, kad galėčiau geriau Jį pažinti? Kas labiausiai silpnina manyje norą būti su Jėzumi?

  *   „Pasiliko su Juo“. Buvimas su Jėzumi leidžia labiau Jį pažinti ir pamilti. Ar sugebu sau duoti laiko, kad galėčiau pabūti su Jėzumi? Ar esu dosnus ir didžiadvasiškas maldoje?

  *   Atkreipsiu dėmesį į mokinių entuziazmą po susitikimo su Jėzumi. Buvimas su Jėzumi mokinį pakeičia į liudytoją. Ar mano liudijime apie Jėzų vyrauja asmeninė patirtis, ar paviršutiniškumas, o gal trūksta vidinio įsitikinimo?

  *   Prašysiu, kad Jėzus patrauktų mane prie savęs, pažadintų Jo artumo troškimą. Savo mintimis būsiu šalia Jo ir kartosiu: „Trokštu, kad mano širdyje visada būtum pirmoje vietoje“.