Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

XVII eilinio laiko savaitė

"Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų,
juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo" (Lk 11, 13)
.

incontri

Dieve, tavimi pasitikinčiųjų Globėjau!
Be tavęs nėra nieko tvirta ir nieko šventa!
Būk mums kantrus ir gailestingas, valdyk mus ir mokyk,
naudojantis laikinomis gėrybėmis, vis kelti akis į amžinąsias.

(XVII eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

 • XVII eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti didžiadvasiškumo Dievo valios ieškojime

  Mt 13, 44-46

  *   Jėzus pasako man palyginimą apie savo karalystę. Palygina ją su lobiu ir perlu. Trokšta pajudinti mano širdį. Jis pats nori būti man brangiausias lobis ir perlas.

  *   Pažvelgsiu į savo praėjusį gyvenimą. Sekdamas širdies vedimu išvardinsiu visus savo gyvenimo lobius ir perlus. Prie kiekvienos iš tų vertybių paklausiu savęs, kaip labai esu su ja susirišęs? Kokią vietą tarp jų užima Jėzus?

  *   Jėzus pakartotinai duoda man suprasti, kad gyvenimas Jo Karalystėje yra aukščiau visko. Tas, kas tai surado ir „paragavo“, gyvena Dieve, visa kita jam tampa visai nesvarbu.

  *   Ar patyriau savo gyvenime momentų, dienų, kuriuose išgyvenau ryšį su Dievu kaip didžiausią vertybę? Kaip tada žvelgiau į savo gyvenimą? Kokie tada buvo mano didžiausi troškimai?

  *   Dieviškas gyvenimas yra kaip paslėptas lobis ir surastas perlas. Dievas nori būti ieškomas ir surandamas. Nerasiu Dieve didžiausios vertybės be didžiadvasiško  užsiangažavimo.

  *   Pažvelgsiu į savo dosnumą ir uolumą pašaukime bei dvasiniame gyvenime. Ar sugebėčiau šiandien dėl Jo viską palikti?

  *   Jėzus pasakoja apie laimingą žmogų, suradusį lobį. Ar gyvenimas su Dievu suteikia man gyvenimo džiaugsmą? Ar esu laimingas savo gyvenimo pašaukime?

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, prašydamas, kad uždegtų manyje gilaus dvasinio gyvenimo troškimą. Dienos bėgyje kartosiu žodžius: „Jėzau, išmokyk mane palikti viską dėl Tavęs“.

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...