Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu.

II EILINIS SEKMADIENIS

 Išvydęs ateinantį Jėzų, Jonas tarė: "Štai Dievo Avinėlis!" (Jn 1, 36).

 copertina dic

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Valdove!
Išklausyk savo tikinčiųjų maldas
ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę.

(II eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti dvasinio uolumo
  ir išlaisvinimo nuo vidutiniškumo bei baimės

  Mk 3, 20-21

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris yra spaudžiamas minios. Pastebėsiu Jo pavargusį veidą. Jis moko žmones be poilsio ir neturi laiko net pavalgymui. Artimieji nerimauja dėl Jo.

  *   Kontempliuosiu Jėzaus uolumą. Jis yra visiškai atsidavęs dėl kitų. Karštoje maldoje paprašysiu, kad Jis uždegtų mane savo uolumu, ypač tada, kai dvasiškai nusilpstu ir pasiduodu paviršutiniškumui.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kad galėčiau Jo klausyti. Įsisąmoninsiu, kad Jėzus visada man turi laiko. Jis kasdieną man kalba. Kasdieną galiu į rankas paimti Evangeliją ir pasisotinti Jo žodžiu.

  *   Susikaupsiu savyje, kad išgirsčiau savo giliausius poreikius. Kurie poreikiai manyje iškyla pirmieji ir yra stipriausi? Apie juos pasakysiu Jėzui. Ką galiu pasakyti apie savo dvasinius poreikius (Žodžio klausymąsi, maldą...)?

  *   Jėzaus likimas primena man, kad jeigu noriu gyventi Jo evangelija, turiu sutikti, kad būsiu nesuprastas ir atmestas. Taip pat ir apie mane artimieji sakys: „Jis galvos netekęs“. Ko labiausiai bijausi būdamas Jėzaus mokiniu?

  *   Prisiminsiu savo aplinką, kurioje dažniausiai būnu. Atkreipsiu dėmesį į savo santykius su žmonėmis. Ar sugebu paprastai kalbėtis su jais apie Jėzų, savo vertybes ir tikėjimą?

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris ateina į mano namus ir atsisėda šalia manęs. Jis žino mano nuovargį ir visa, ką slepiu savo širdyje. Maldoje prašysiu: „Uždek mane savo uolumu“.