Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

II eilinio laiko savaitė

 "[...] matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!"
 (Jn 1, 29).

 s-giovanni

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Valdove!
Išklausyk savo tikinčiųjų maldas
ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę.

(II eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės ketvirtadienis

  Prašyti tikėjimo ir atvirumo Jėzui
  silpnumo ir nuodėmingumo momentais

  Mk 3, 7-12

  *   Prisijungsiu prie Jėzaus ir Jo mokinių, kurie pavargę ieško nuošalios vietos, vienumos. Kartu su jais „pasitrauksiu prie ežero“. Kokia mano būsena? Ar jaučiu nuovargį? Koks mano širdies pajėgumas? Pasakysiu Jėzui, kaip aš jaučiuosi.

  *   Atkreipsiu dėmesį į minią, kuri seka Jėzumi. Ateina žmonės iš įvairių kraštų. Braunasi prie Jo, norėdami Jį paliesti. Minia primena man mano poreikius, rūpesčius, kurie slegia mane ir neleidžia ramiai medituoti. Kas labiausiai „išmuša“ mane iš maldos? Apie tai pakalbėsiu su Jėzumi.

  *   Matysiu save besispaudžiantį prie Jėzaus žmonių minioje. Ko aš trokštu? Kokiais troškimais gyvenu pastaruoju laiku? Ar ieškau Jėzaus savo gyvenime? Ar trokštu Jo savo širdies gilumoje? Ar Jo man labai reikia?

  *   Įsimaišysiu tarp ligonių, kurie braunasi prie Jėzaus, nori Jį paliesti. Ar galiu prisipažinti Jėzui, kad priklausau jiems, nes taip pat esu sergantis? Kokia šiuo metu yra mano didžiausia, sunkiausia liga?

  *   Atkreipsiu dėmesį į tą sceną, kurioje piktosios dvasios parpuola priešais Jėzų ir išpažįsta, kad Jis yra Dievas. Stebėsiu toje scenoje Jėzų. Priminsiu sau, kad Jis valdo pasaulį, kad Jis yra didesnis už didžiausią blogį, kad šėtonas yra bejėgis prieš Jo galią.

  *   Jėzus nori veikti slaptoje. Jis yra mano kasdienybėje pasislėpęs, tylus kaip kadaise trisdešimt metų Nazarete. Jeigu patikėsiu Jo galia, tai Jis darys stebuklus per paprasčiausius dienos įvykius. Širdyje šiandien kartosiu maldą: „Jėzau, viešpatauk mano gyvenime.“

Loading Player...