Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Velykų penktoji diena

"Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?
Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas.
Juk tai aš pats!" (Lk 24, 38-39).

5velyku

Tave, o Dieve, sutartinai išpažįsta visų tautų žmonės;
padaryk, kad visi krikščionys vieningai laikytųsi tikėjimo
ir stropiai darbuotųsi artimo labui.

(Velykų penktosios dienos mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I Velykų savaitės ketvirtadienis
  (Velykų penktoji diena)

  Prašyti Jėzaus buvimo Dievo Žodyje
  ir kasdieniuose įvykiuose patirties

  Lk 24, 35-48

  *   Žvelgsiu į mokinius ir klausysiuosi jų pokalbio (35 eil.). Jie yra užsidegę naujomis žiniomis. Kai kurie iš jų matė gyvą Jėzų! Įsijausiu į jų džiaugsmą ir pasimetimą. Juos lydi didelė laukimo įtampa...

  *   Grįšiu prie situacijos iš mano gyvenimo, kurioje buvau giliai paliestas žmonių, pasakojusių apie savo susitikimą su Jėzumi, liudijimo. Ar galėčiau pasidalinti panašia patirtimi ir pasakyti: „Jėzus gyvas! Sutikau Jį!“?

  *   Pamatysiu nerimą ir baimę mokinių veiduose, kada tarp jų atsiranda Jėzus. Pasimetimas ir abejonės neleidžia jiems atpažinti Jėzaus Asmens. Jie nepajėgia priimti jo ramybės (36-38 eil.).

  *   Ką galiu pasakyti apie savo dabartinę dvasinę būseną? Kas labiausiai man trukdo patirti Jėzaus artumą? Pasakysiu apie tai Jėzui. Su kuo dažniausiai susijusios mano baimės ir abejonės? Atiduosiu jas Jėzui ir prašysiu Jo ramybės.

  *   Jėzus su kantrumu padeda mokiniams atpažinti save esant gyvą. Atkreipia jų dėmesį į savo buvimo ženklus: Jo kūnas, žaizdų vietos, maistas (39-43 eil.). Ką galiu pasakyti apie Jėzaus buvimo ženklus mano gyvenime? Per kokius ženklus Jis man labiausiai prakalba?

  *   Jėzus atkreipia dėmesį į Rašto žodžius, kurie kalba apie Jį. Dievo žodžio šviesoje ir jėgoje mokiniai gali suprasti Dievo planus, kurie pildosi jų akyse. Per Dievo žodį jie gali giliau suprasti  Jėzaus gyvenimą ir tapti Jo liudytojais (44-48 eil.).

  *   Kokią reikšmę mano kasdienybei turi Dievo žodis? Kokia yra mano didžiausia patirtis susitikime su Dievo žodžiu? Ką naujo ji įnešė į mano santykį su Jėzumi? Atrasiu Biblijoje žodžius, kurie labiausiai mane priartino prie Jėzaus. Melsiuosi jais širdyje.

Loading Player...