Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

PAŠVĘSTŲJŲ SIMPOZIUMAS VILNIUJE

 • Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas 2019 metų kovo 30 dieną Vilniuje

  Ypatingas simpoziumo svečias – Arkivyskupas José Rodríguez Carballo OFM – Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų Kongregacijos sekretorius.

   

  image.png

   

  Arkivyskupas Carballo dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis apie pašvęstąjį gyvenimą visuotinės Bažnyčios kontekste.

  Nuoširdžiai kviečiame visus pašvęstuosius: vienuolius, pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narius registruotis ir atvykti į Vilnių!

   Susitikimas vyks Vilniaus Užupio gimnazijoje (Krivių g. 10).

   Programa

   

  9.00   Registracija 

  10.00 I Konferencija

  11:00 Pertrauka

  11.30 II Konferencija

  12:30 Klausimai Prelegentui

  13:00 Dieninė

  Pietūs

  15:00 III Konferencija

  16:00 Darbas grupėse apaštalinių bendruomenių nariams

           /kontempliatyviųjų ordinų narių pokalbis su Prelegentu

  17:00 Apibendrinimas ir klausimai

  17:30 Užbaiga

  18:00 Vakarinė ir Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje

   

  Registracija el. paštu: 
  vienuoliu.simpoziumas@gmail.com nuo 2019 m. vasario 2 d. iki kovo 23 d.

  Registruojantis prašome nurodyti: 

  • vardą, pavardę, gimimo datą, bendruomenę, el. paštą ir telefono numerį.
  • Formacijoje esančių brolių ir seserų prašome nurodyti: postulantas,-ė, novicijus,-a, laikinųjų įžadų sesuo/brolis.
  • Taip pat prašome parašyti, ar bus reikalinga vieta automobilio parkavimui.

  Renginio metu bus galima  laisvai prisidėti prie maitinimo išlaidų sumažinimo :-)

  Daugiau info:
  el. paštu: 
  mob. tel. +37068638254

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

O iš debesies aidėjo balsas:
„Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!" (Lk 9, 35).

atsimainymas

Dieve, įsakęs klausyti Tavo mylimojo Sūnaus,
prabilk į mūsų sąžines, nuskaidrink dvasios žvilgį,
kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir ja džiaugtis.

(II gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II gavėnios savaitės pirmadienis

  Prašyti malonės, kad sugebėčiau mylėti
  ir atleisti kiekvienoje situacijoje

  Lk 6, 36-38

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kad galėčiau klausytis Jo paraginimų ir patarimų. Paprašysiu, kad duotų man atvirą ir Jo žodžius priimančią širdį. Pastebėsiu, kad kiekviename Jo patarime yra paslėptas laimingo gyvenimo pažadas. Jėzus duoda man patarimus, kaip visada būti laimingu.

  *   „Būkite gailestingi, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra gailestingas“ (36 eil.). Viską aš gaunu iš Tėvo dovanai: gyvenimą ir visą, net ir mažiausią, jame esantį gėrį. Jėzus nori, kad mylėčiau taip, kaip myli Tėvas: netgi tuos, apie kuriuos galvoju, kad jie to nėra verti. Prisiminsiu Jo akivaizdoje tuos žmones, kuriuos man sunkiausia mylėti.

  *   „Neteiskite ir nebūsite teisiami“ (37 eil.). Jėzus duoda man gyvenimiškos išminties pamoką: kai pradedu teisti kitus, tada patenku į užburtą kritikos ir teisimo ratą. Neaplenks jis ir manęs, nes nesu laisvas nuo klaidų ir kalčių. Paprašysiu Jėzaus, kad išlaisvintų mano širdį nuo kitų teisimo.

  *   „Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti“ (37 eil.). Dievas kasdien man duoda galimybę sugrįžti pas Jį. Jis trokšta mano išganymo, o ne pasmerkimo. Jis yra kantrus ir atlaidus man. Nori, kad ir aš toks pat būčiau su savo artimu. Ar aš taip darau?

  *   „Atleiskite, ir jums bus atleista“ (37 eil.). Ar mano gyvenime yra žmonių, kuriems nenoriu atleisti? Ko norėčiau dabar Jėzaus paprašyti?

  *   „Duokite, ir jums bus duota“ (38 eil.). Jeigu dalinsies savimi su kitais, tai patirsi jų meilę. Jeigu užsidarysi savo egoizme, tai prarasi galimybę patirti kitų gerumą.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus su visu savo gyvenimu. Prašysiu, kad Jis persmelktų mane iki gelmių savo meile ir padarytų mano širdį mylinčią, atleidžiančią ir gailestingą.

Loading Player...