Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

II eilinio laiko savaitė

 "[...] matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!"
 (Jn 1, 29).

 s-giovanni

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Valdove!
Išklausyk savo tikinčiųjų maldas
ir suteik mūsų laikams taiką ir ramybę.

(II eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti jautrios ir drąsios širdies darant gera

  Mk 3, 1-6

  *   Atkreipsiu dėmesį į Jėzų, kuris yra sekamas piktų ir įtarių žvilgsnių. Jis yra ramus ir laisvas nuo žmogiškų nusiteikimų įtakos, visada yra savimi. Stengsiuosi persiimti Jo vidine laisve ir ramybe.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo laikyseną, kai esu įtarinėjamas, ir vidinę laisvę nuo kitų žmonių nuomonių įtakos? Ar turiu ramybę? Kas labiausiai trikdo mano laisvumą ir žadina neramybę?

  *   Stebėsiuosi Jėzumi, kuris išlieka tiesus ir nuoseklus pagalbos reikalingo žmogaus akivaizdoje. Jėzus neslepia savo planų, nors žino priešišką fariziejų nusiteikimą. Jis yra įsitikinęs, kad daro gerai, ir to laikosi.

  *   Atkreipsiu dėmesį į savo laikyseną, kai esu apkalbinėjamas, įtarinėjamas ir kritikuojamas. Ar sugebu stovėti tiesos ir gėrio pusėje, kada esu puolamas ir teisiamas kitų?

  *   Jėzus kreipiasi į žmones, kurie yra apimti blogų minčių. Jis stengiasi juos paveikti ir išgydyti savo žodžiu. Šie tyli. Jų širdys yra užkietėjusios. Jėzų apima liūdesys ir pyktis. Prašysiu Jo, kad apsaugotų mano širdį nuo užkietėjimo.

  *   Stebėsiu, su kokiu dėmesiu ir meile Jėzus rūpinasi sergančiu žmogumi – priešingai negu tie, kurie Jį seka. Pastato jį į vidurį, kad visi susirinkusieji matytų, ir išgydo. Gėris neturi būti slepiamas. Ar aš iš baimės neatsižadu teisingų ir gerų sprendimų?

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu Jo, kad duotų man paprastą ir drąsią širdį stovėti gėrio pusėje: „Jėzaus Širdie, įliek jautrumo ir gerumo į mano širdį“.

Loading Player...