Facebook Image
Trečiadienis, gegužės 23, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pašvęstųjų registracija į renginius su popiežiumi Pranciškumi

 • Kviečiame pašvęstuosius (seseris ir brolius ne kunigus) registruotis
  į Šv. Mišias ir susitikimą su Popiežiumi Pranciškumi.

   

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
(SEKMINĖS)

Jėzus kvėpė į juos ir tarė:
"Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, - sulaikytos" (Jn 20, 22-23).

 pentecoste2

Dieve, šiandienės šventės veikme
tu kiekvienoje tautoje ir šalyje
pašventini visuotinę savo Bažnyčią;
paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas
ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo,
kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai
pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

(Sekminių šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VII eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti palankumo malonės asmenims,
  kuriuos man sunku priimti

  Mk 9, 38-40

  * Įsiklausysiu į apaštalo Jono žodžius. Jis negali sutikti su tuo, kad kažkas, nepriklausantis Jėzaus mokiniams, daro gera Jo vardu. Priešingai, jis nori uždrausti jam tai daryti. Kokia reakciją iššaukia manyje toks Jono poelgis?

  * „Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis.“ Pastebėsiu, kad Jonas pasiduodamas subjektyviam religiniam užsidegimui, neišvengia klaidų, vertindamas kitus pagal savo asmeninę schemą.

  * Paprašysiu Jėzaus, kad padėtų man atskleisti asmeninio vertinimo schemas, pagal kurias dažniausiai vertinu kitus. Kokios tai schemos? Kurios manyje yra stipriausios?

  * Ar nepastebiu savyje laikysenos, kurioje į kitus žvelgiu pagal savo mąstymo „šabloną“? Patikrinsiu savo santykius su artimaisiais šeimoje ir bendruomenėje.

  * Prisiminsiu asmenis, kurie negyvena Jėzaus artumoje ir nepripažįsta Jo. Ar sugebu juose įžvelgti konkretų gėrį? Ką norėčiau apie juos pasakyti Jėzui?

  * Įsiklausysiu į Jėzaus atsakymą. Jis gerai galvoja ir pasitiki tais, kurie „neina su Juo“.  Atkreipia dėmesį į gėrį, kurį jie daro. Kalba apie juos su palankumu.

  * Atkreipsiu dėmesį į savo mintis, pokalbius apie kitus, ypač apie tuos, kurie nėra „mano pusėje“, „nevaikšto su manimi“. Ar sugebu apie juos galvoti ir kalbėti su palankumu ir pasitikėjimu? Ar yra asmenų, kuriuos atstumiu ar „nurašau“?

  * Karštoje maldoje kreipsiuosi į Jėzų: „Padėk man atverti širdį tiems, kurių atžvilgiu esu nusiteikęs priešiškai“.

Loading Player...