Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXIX eilinio laiko savaitė

"Nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų,
kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!" (Lk 18, 7).

 Gesu Maestro

Padaryk, visagali amžinasis Dieve,
kad būtume visada ryžtingai tau atsidavę
ir kilnia širdimi tarnautume tavo didybei.

(XXIX eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIX eilinės savaitės ketvirtadienis

  Prašyti Jėzaus meile liepsnojančios ir Jo troškimais pripildytos širdies

  Lk 12, 49-53

  *   Kontempliuosiu Jėzų, kuris išsako man savo giliausius troškimus ir stiprius išgyvenimus. Pakviesiu Jį į savo meditaciją tam, kad įeičiau į ją persmelktas Jo troškimais ir jausmais.

  *   Jėzus prisipažįsta man, kad labai trokšta, jog „jau liepsnotų“ manyje Jo ugnis – meilės ugnis. Ką galiu pasakyti apie savo širdies degimą? Ar gyvenu stipriu troškimu mylėti Jėzų?

  *   Pakviesiu Jėzų, kad uždegtų savo meile visus mano santykius, kurie yra šalti, abejingi, sužeisti. Jis nori priimti kraujo krikštą tam, kad išgydytų visas mano gyvenimo vietas, kurios „kraujuoja“. Atiduosiu jas Jam su tikėjimu.

  *   Jėzaus ramybė nereiškia bet kokia kaina išsirūpintos „šventos ramybės“. Tikroji ramybė yra teisingų ir paklusnių apsisprendimų vaisius. Tai  džiaugsmas širdies, kuri pajėgia rinktis gėrį ir atmesti blogį.

  *   Atpažinsiu savo širdyje svarbiausius gyvenimo pasirinkimus, kuriuos iki šiol esu padaręs. Kokiomis intencijomis tada vadovavausi? Ar atrandu savyje širdies ramybę, kai mąstau apie realizuotus apsisprendimus? Ko norėčiau prašyti Jėzaus?

  *   Gyvenimas su Jėzumi reikalauja iš manęs radikalių pasirinkimų netgi tada, kai stovėjimas Jo pusėje ves į skilimą tarp artimųjų, manęs atmetimą. Prašysiu Jėzaus ryžto ir aiškumo įgyvendinant evangelinius pasirinkimus.

  *   Priglusiu prie Jėzaus ir intymiame pokalbyje patikėsiu Jam artimiausius man asmenis, kurie nesugeba atsiverti Evangelijai ir gyvena susiskaldę savo viduje. Melsiu už juos: „Jėzau, uždek juos ir perkeisk juos savo troškimais“.

Loading Player...