Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXIX eilinio laiko savaitė

"Nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų,
kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!" (Lk 18, 7).

 Gesu Maestro

Padaryk, visagali amžinasis Dieve,
kad būtume visada ryžtingai tau atsidavę
ir kilnia širdimi tarnautume tavo didybei.

(XXIX eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIX eilinės savaitės antradienis

  Prašyti budinčios širdies,
  pasiruošusios galutiniam susitikimui su Jėzumi

  Lk 12, 35-38

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris prisiartina prie manęs tam, kad pasakytų kai ką, kas liečia mano amžiną buvimą su Juo. Paprašysiu Šventosios Dvasios, kad pripildytų mano širdį meilės, kad visa savo esybe atsiverčiau Jėzaus žodžiams.

  *   Jėzus atkreipia mano dėmesį į laikyseną, kuri turi didelę reikšmę – laukimą. Trokštu, kad laukimas persmelktų mane visą, iki pat Jo atėjimo dienos.

  *   Savo meditaciją paversiu prašymu Jėzui. Prašysiu, kad „pamaitintų“ mano širdį Jo paties ilgėjimusi ir kad uždegtų manyje meilingo budėjimo „fakelus“ – kad trokščiau būti šalia Jo .

  *   Jėzus parodo man kitą laikyseną, kuri taip pat siejasi su laukimu. Tai pasiruošimas. Pasirengimas Jo atėjimui yra mano laukimo autentiškumo patikrinimas. Ką šiuo atveju galiu pasakyti apie savo vidinį pasiruošimą?

  *   Jeigu ištversiu budėjime, sulauksiu begalinės laimės. Jeigu Viešpats atras mane budintį, būsiu laimingas visam laikui. Kreipsiuosi į Jėzų, nuoširdžiai melsdamas jautrios širdies iki pat paskutinio gyvenimo atodūsio.

  *   Jėzus primena, kad Jo atėjimas vyksta įvairiu dienos ir nakties metu. Kiekviena mano gyvenimo sekundė yra pripildyta Jo meilės. To paties Jis laukia ir iš manęs.

  *   Pažvelgsiu į savo gyvenimą. Ką galiu pasakyti apie savo artumą Jėzui skirtingu mano „gyvenimo paros“ metu? Atiduosiu Jam visą savo ateitį, kartodamas: „Neleisk man niekada atsiskirti nuo Tavęs“.

Loading Player...