Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

III eilinio laiko savaitė

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti:
"Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!" (Mt 4, 17)

 Jezus

Visagali amžinasis Dieve,
tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią,
idant, sekdami tavo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu,
pereitume žemę, darydami gera.

(III eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III eilinės savaitės antradienis

  Prašyti artimo ir gilaus ryšio su Jėzumi

  Mk 3, 31-35

  *   Įeisiu į sceną, kurią aprašo evangelistas Morkus. „Atsisėsiu“ minioje, susirinkusioje aplink Jėzų. Įsijausiu į tą atmosferą, kuri vyrauja klausytojų tarpe. Jie yra ištroškę Jo žodžių.

  *   Ar mano kasdienybėje yra tokių momentų, kada „atsisėdu prie Jėzaus“, kad klausyčiaus Jo? Ar yra manyje tylos ir buvimo su Jo žodžiu troškimas? Ar šiais metais jau suplanavau sau dykumos dienas?

  *   „Sėdėdamas minioje“, pastebėsiu ateinančius Mariją ir Jėzaus artimuosius. Jie nori Jį pamatyti. Kontempliuosiu Marijos kuklumą ir jautrumą. Nuo pat pradžių ji gyvena Jėzaus šešėlyje, neužstoja Jo savimi.

  *   Atkreipsiu dėmesį į Jėzaus reakciją, kai sužino, kad atėjo Jo artimieji ir Motina. Įsisąmoninsiu, kad ryšys tarp Jėzaus ir Marijos yra pats giliausias, koks tik gali būti žemėje tarp sūnaus ir motinos.

  *   Pakviesiu Jėzų ir Mariją į savo santykius su tėvais. Kas tuose santykiuose yra gražaus ir kas sunkaus? Už ką norėčiau labiausiai padėkoti? Ko prašyti?

  *   Jėzus primena man, kad giliausi ryšiai yra statomi ant dvasinio pamato. Marija yra pati artimiausia Jėzui, nes gyvena arčiausiai Dievo, gyvena pagal Dievo valią. Ką galiu pasakyti apie savo artimą ryšį su Jėzumi? Ar noriu suprasti ir įvykdyti Jo valią?

  *   Nuoširdžioje maldoje kreipsiuosi į Mariją ir prašysiu Jos: „Mano Motina, priartink mane prie Jėzaus. Sužadink mano meilę Jam ir atverk mane Jo žodžiui“.

Loading Player...