Facebook Image
Pirmadienis, balandžio 23, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

IV VELYKŲ SEKMADIENIS

Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

"Aš - geras ganytojas: aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane,
kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą" (Jn 10, 14).

 

Simon_Dewey_Shepherd

 

Visagali amžinasis Dieve,
nuvesk mus į džiaugsmo kupiną dangaus viešpatiją,
kad ir klusnioji kaimenė būtų ten,
kur yra nuėjęs jos didingasis Ganytojas Jėzus Kristus.

(IV Velykų sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IV Velykų savaitės pirmadienis

  Prašyti didžiadvasiško pasidavimo Jėzaus vedimui

  Jn 10, 1-10

  *   Evangelinės meditacijos pradžioje karštai paprašysiu Jėzaus, kad padėtų man atpažinti visus mano bruožus ir laikysenas, kurie atskleidžia mano bejėgiškumą, silpnumą ir nesaugumą. Mano mažumo patirtis ir to pripažinimas padės man su didesniu užsidegimu priimti Jėzaus kvietimą.

  *   Jėzus perspėja mane dėl vaikščiojimo gyvenimo keliais, kurie neveda pas Jį (1 eil.). Ar mano gyvenime nėra klystkelių, kurie, kaip pats aiškiai jaučiu, atitolina mane nuo Jėzaus? 

  *   Jėzus atskleidžia, kuo nori man būti. Nori būti vieninteliai mano gyvenimo vartai. Nori kasdieną atverti man kelią į išganymą, vadinti mane vardu, rūpintis maistu manajam gyvenimui (2-4,7,9 eil.).

  *   Ar tikiu jautria Jėzaus globa? Ar įsisąmoninu, kad Jis kiekvieną dieną, nuo pat ryto, prašo manęs, kad  panorėčiau patikėti Jam savo kelią ir leisčiausi vedamas?

  *   Ar galiu tvirtai pasakyti „ne“ asmenims, kurie mane atitolina nuo Jėzaus? Prašysiu Jo laisvės ir išminties atsispirti blogai įtakai ir įkalbinėjimams.

  *   Jėzus sako, kad ateina specialiai dėl manęs, kad gyvenčiau pilnatvėje. Įsisąmoninsiu, kad asmeninė malda, Eucharistija, Susitaikymo sakramentas, gali tapti man ypatingos malonės laiku.

  *   Kiek kartų prisiartinu prie Jėzaus, Jis trokšta duoti man apsčiai gyvenimo! Saugosiu širdyje ugningą aktą: „Jėzau, išmokyk mane džiaugtis gyvenimo pilnatve!“.

Loading Player...