Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXV eilinio laiko savaitė

"Kas vardan manęs priima tokį vaikelį,
tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima,
bet tą, kuris yra mane siuntęs" (Mk 9, 37).

 Gesu con bambini

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė - tavęs ir artimo meilė!
Padėk mums laikytis tavo šventosios valios
ir pasiekti amžinąįj gyvenimą. 

(XXV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti gilaus suvokimo tiesos,
  kad Jėzui reikalingas mano liudijimas

  Lk 9, 1-6

  *   Įsivaizduosiu sceną, kurią aprašo Lukas. Atsistosiu tarp Dvylikos, kuriems Jėzus suteikia savo galią. Dauguma iš jų yra paprasti žmonės. Ar tikiu, kad Jėzus savo galią gali apreikšti ir mano gyvenime? 

  *   Jėzus Dvylikai suteikia galią sutramdyti piktąsias dvasias ir gydymo malonę. Pasinaudodamas išrinktaisiais tarnais, Jėzus jau du tūkstančius metų veikia Bažnyčioje. Šlovinsiu Jį už kunigystę, už sakramentus, už Jo Žodį.

  *   Prisiminsiu įvykį iš savo gyvenimo, kai patyriau ypatingą Jėzaus veikimą: per Jo Žodį, sakramentus, per duotus man žmones. Už kokį išlaisvinimą ir išgydymą labiausiai norėčiau šiandien padėkoti?

  *   „Išsiuntė juos...“. Jėzus trokšta būti pasaulyje per tuos, kuriuos Jis siunčia. Ten, kur aš gyvenu, yra Jo pasaulis: mano šeimoje, bendruomenėje,  darbe... Tai Jis man duoda „mano pasaulį“ ir siunčia mane ten.

  *   Jėzus atkreipia dėmesį į laisvės laikyseną. Ar trikdo mane kas nors, kas neleidžia man būti Jo liudytoju? Koks didžiausias jungas slegia mano gyvenimo liudijimą?

  *   Yra vietų, kur dėl Jėzaus nebūsiu priimtas. Ar esu patyręs atmetimą dėl Jėzaus? Ar nebuvau izoliuotas dėl savo gyvenimo liudijimo? Kaip tai priėmiau? Kaip tai išgyvenau?

  *   „Išėję jie traukė...“. Jėzus nori, kad išeičiau pas tuos, kurie Jo nepažįsta ir netiki Juo. Kur dabar labiausiai reikia mano liudijimo? Pavesiu Jėzui tuos žmones ir vietas, į kurias mane siunčia. Pavesiu Jam save: „Jėzau, būk mano jėga.“

Loading Player...