Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

III advento savaitė

"Ateis už mane galingesnis,
kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio.
Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi" (Lk 3, 16).

 giovanni-Battista-Vivarini

Dieve, matai, kaip stropiai tavieji žmonės
rengiasi Kalėdų šventei;
padėk mums sulaukti brangiosios Išganytojo gimimo iškilmės
ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti.

(III advento savaitės mišių Pradžios malda)

 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III advento sekmadienis (C)

  Prašyti malonės atsiverti apvalančiai Dievo Žodžio galiai

  Lk 3, 10-18

  *   Pabandysiu įeiti į žmonių minią, kuri prie Jordano upės klausosi Jono. Galvosiu, kad Jono žodžiai yra skirti betarpiškai man. Ar jaučiu atsivertimo poreikį?

  *   Įsivaizduosiu Joną: jo veidą, akis, pabandysiu išgirsti jo galingą balsą. Įdėmiai klausysiu jo tvirtų įspėjimų. Ką jaučiu širdyje? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   Ar pajėgiu pastebėti savyje „gerumo grūdą“ ir „blogio pelus“? Už kokį gėrį labiausiai noriu padėkoti Jėzui? Už ką norėčiau Jo atsiprašyti? Ar manyje yra tikras troškimas pakeisti gyvenimą?

  *   Pabandysiu drąsiai paklausti: „Ką gi man daryti?“ Jonas atkreipia dėmesį, kad atsivertimas reikalauja konkrečių apsisprendimų ir veiksmų. Kokios užduoties ryžtuosi imtis Advento laikotarpiu, laukiant Jėzaus atėjimo?

  *   Jonas pabrėžia, kad atsivertimas yra malonė. Reikia jos visa širdimi prašyti Jėzaus. Jis ateina pas mane, kad Šventosios Dvasios galia perkeistų mano širdį.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, prisiglausiu ir bandysiu klausyti savo širdies. Kas padeda man ištverti šalia Jo, o kas neramina mano širdį?

  *   Paprašysiu savo širdies apvalymo ir tvirto troškimo pakeisti gyvenimą. Pasistengsiu suplanuoti šventos išpažinties dieną artimiausiu metu. Su tikėjimu kartosiu: „Trokštu Tavo Žodžio, kuris apvalo“.

Loading Player...