Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams,
  būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai.

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ
(ŠEŠTINĖS)

"Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 20).

 ascencione

Visagali Dieve, užtvindyk mūsų širdis
šventu džiaugsmu ir nuoširdžiausiu dėkingumu,
nes tavo Sūnaus įžengimas į dangų reiškia ir mūsų pergalę:
ta garbė, kurią jau pasiekė Kristus - mūsų Galva,
laukia ir mūsų - jo mistinio kūno narių.

(Šeštinių šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VII Velykų savaitės ketvirtadienis

  Prašyti laisvos nuo išankstinių nusiteikimų ir nesutarimų širdies

  Jn 17, 20-26   

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kuris karštai meldžiasi Tėvui. Įsižiūrėsiu į Jo susikaupusį veidą ir įsiklausysiu į Jo pokalbį su Tėvu. Įsijungsiu į Jo maldą.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius, kuriais maldauja Tėvą, „kad visi būtų viena“, „kad visi pasiektų vienybę“. Ką galiu pasakyti apie vienybę mano šeimoje, bendruomenėje, parapijoje? Peržvelgsiu savo santykius su artimaisiais, santykius darbe.

  *   Pakviesiu Jėzų į „sergančius“ santykius namuose, bendruomenėje ir darbe. Karštai prašysiu Jo, kad išgydytų mano širdį, nuostatas, situacijas kur kyla nesantaikos.

  *   Ar Jėzus nekenčia dėl atleidimo trūkumo, pavydo, konfliktų, kuriuos išprovokuoja mano laikysena? Karšta malda kreipsiuosi į Jėzų, kad padėtų man prisipažinti dėl nesantaikos ir susiskaldymo, kuriuos iššaukiu savo žodžiais ir veiksmais, nuodėmių.

  *   Jėzus prašo Tėvo, kad aš danguje galėčiau būti su savo artimaisiais ir su tais, su kuriais man sunku bendrauti. Jis nori, kad mes būtume ten, kur Jis yra. Įsijungsiu į Jo maldą ir prašysiu dangaus tiems, kuriuos man sunku mylėti.

  *   Jėzaus dosnumas yra beribis, nes Jis nori, kad aš patirčiau tokią pat meilę, kokia Jis yra mylimas Tėvo. Jėzus nori savimi pripildyti visą mano gyvenimą, bet to paties trokšta ir kiekvienam žmogui.

  *   Prisiglausiu prie Jėzaus ir išpažinsiu savo silpną meilę. Ištvermingai prašysiu, kad padėtų man nugalėti visus priešingumus, baimes ir išankstinius nusistatymus kitų žmonių atžvilgiu, kurie žeidžia Jo širdį. Kartosiu žodžius: „Duok man naują širdį!“