Facebook Image
Pirmadienis, gegužės 21, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pašvęstųjų registracija į renginius su popiežiumi Pranciškumi

 • Kviečiame pašvęstuosius (seseris ir brolius ne kunigus) registruotis
  į Šv. Mišias ir susitikimą su Popiežiumi Pranciškumi.

   

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
(SEKMINĖS)

Jėzus kvėpė į juos ir tarė:
"Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, - sulaikytos" (Jn 20, 22-23).

 pentecoste2

Dieve, šiandienės šventės veikme
tu kiekvienoje tautoje ir šalyje
pašventini visuotinę savo Bažnyčią;
paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas
ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo,
kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai
pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

(Sekminių šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VII eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti stipraus ir gilaus tikėjimo bejėgiškumo valandą

  Mk 9, 14-29

  *   Įeisiu į žmonių minią, kuri kalbasi su Jėzaus mokiniais. Didėja jų pasimetimas ir neramybė: mokiniai negali išvaryti piktosios dvasios iš kenčiančio berniuko. Visi jaučiasi pasimetę ir bejėgiai.

  *   Prisiminsiu įvykius iš savo gyvenimo, kuriuose jaučiausi visiškai bejėgis. Kaip aš tada reagavau? Kaip atrodė tada mano malda?

  *   Atkreipsiu dėmesį, kaip keičiasi atmosfera, kai prie minios prisiartina Jėzus. Visi su nuostaba sutinka Jį. Jėzus išklauso jų skundų ir prašymo, kad išlaisvintų apsėstąjį berniuką.

  *   Kiek kartų beišgyvenčiau bejėgiškumą ir pasimetimą, Jėzus kaskart trokšta mane išlaisvinti nuo vidinės įtampos ir neramybės. Klausia manęs, su kuo kovoju savo viduje? Kur dabar jaučiu didžiausią bejėgiškumą? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   Jėzus stipriai reaguoja į žmonių netikėjimą. Parodo, kad mokinių bejėgiškumo ir negalios šaltinis yra jų netikėjimas. Tą patį Jis pabrėžia ir pokalbyje su vaiko tėvu: „Tikinčiam viskas galima“.

  *   „Tikiu! Padėk mano netikėjimui“. Pamėginsiu įsivaizduoti, ką jaučia susijaudinusio tėvo širdis. Jis prašo stebuklo savo vaikui ir tikėjimo sau. Paklausiu savęs: ko dažniausiai ir labiausiai prašau Jėzaus savo gyvenime? Ar tikiu, kad Jis tai man duos?

  *   Jėzus parodo man tamprų ryšį tarp veikimo su tikėjimu ir maldos su pasninku. Tam, kuris tiki, nėra negalimų dalykų. Toks tikėjimas yra malonė. Todėl yra neįmanomas tvirtas tikėjimas be geros maldos ir askezės.

  *   Prašysiu Jėzaus uolios maldos malonės ir širdies, kuri pajėgtų išsižadėti ir aukotis. Stengsiuos dažniau prašyti tvirto ir gilaus tikėjimo dovanos: „Tikiu! Padėk mano netikėjimui“! 

Loading Player...