Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXIV eilinio laiko savaitė

"Aš nesakau tau atleisti iki septynių,
bet iki septyniasdešimt septynių kartų" (Mt 18, 22)

 atlaidumas

Dieve, visatos Kūrėjau ir Valdove!
Maloniai pažvelk į mus ir išmokyk visa širdimi tau tarnauti,
kad patirtume tavo gailestingumo vaisių.

(XXIV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIV eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti malonės pamilti Žodį 
  ir į  jį atsiliepti kiekvienoje situacijoje

  Lk 8, 4-15

  *   Atsisėsiu žmonių minioje, kuri klausosi Jėzaus palyginimų. Įsivaizduosiu suklususius veidus, matysiu akis, įsmeigtas į Mokytoją. Tokioje aplinkoje stengsiuosi išgyventi šią meditaciją.

  *   Jėzus pastebi mane besiklausančiųjų minioje. Susitinka mano žvilgsnį. Žvelgia į mane. Jo žvilgsnis kalba man asmeniškai. Pasakoja man apie mano santykį su Dievo Žodžiu. Nori, kad apmąstyčiau keturias galimas laikysenas Žodžio atžvilgiu:

  *   Pirmoji laikysena (5 ir 12 eil.): jautrumo trūkumas Žodžiui. Žodis yra subtilus kaip grūdas. Kai auga ant judraus kelio, piktasis lengvai jį išvagia per mano išsiblaškymų vartus.

  *   Antroji laikysena (6 ir 13 eil.): negilus ir nepastovus santykis su Žodžiu. Jei neskiriu pastovaus laiko ilgesnei maldai, Žodis negali įsiskverbti į mano gyvenimą. Be Žodžio širdis kietėja, greitai pasiduoda nenorui ir nesugeba būti dosni.

  *   Trečioji laikysena (7 ir 14 eil.): Žodis užgožiamas įvairiais rūpesčiais bei širdyje vyraujančiais troškimais. Laisvę ribojantys kasdieniniai reikalai ir malonumai padaro taip, kad Žodis „pralaimi“ prieš mano blogus įpročius.

  *   Ketvirtoji laikysena (8 ir 15 eil.): nuoširdus ryšys su Žodžiu. Kai meilė Žodžiui yra svarbiausia, tuomet sugebu jį išlaikyti savo širdyje bet kokiu metu ir kiekvienoje situacijoje. Jei pirmenybė teikiama Žodžiui, vaisiai yra šimteriopi.

  *   Apmąstęs keturias galimas laikysenas pradėsiu pokalbį su Jėzumi. Priglusiu prie Jo širdies ir kartosiu: „Duok man laisvą širdį, įsimylėjusią Tavąjį Žodį“.

Loading Player...