Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 • Šviesios Kristaus Prisikėlimo iškilmės!

   Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras,
  autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.

III VELYKŲ SEKMADIENIS

"Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?
Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats!" (Lk 24, 38-39).

risorto2

Tegul džiaugiasi, Dieve, tavieji žmonės,
atgavę tavo vaikų garbę ir sielos jaunatvę,
ir su dėkinga viltim tegul laukia
prisikėlimo dienos.

(III Velykų sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III Velykų savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus supratimo tiesos,
  kad Jėzus kasdien duoda man gyvybę

  Jn 6, 52-59

  *   „Įeisiu“ į sinagogą, kurioje Jėzus moko. „Prasibrausiu“ pro minią, kad būčiau arti Jėzaus. Paprašysiu Šventosios Dvasios, kad savo ausimis ir širdimi sugerčiau kiekvieną Jėzaus žodį.

  *   Atkreipsiu dėmesį į klausytojų reakciją. Jėzaus žodžiai daugeliui sukelia nerimą. Tarp jų atsiranda įtampa, bet Jėzus „negesina“ įtampos. Su dar didesniu tikrumu Jis kartoja žodžius apie Jo Kūno ir Kraujo priėmimą.

  *   Ką galiu pasakyti apie tai, kaip aš klausau Evangelijos? Ar Jėzaus žodžiai paliečia mane iki gelmių? Ar persmelkia mane iki gelmių tiesa, kad neturėsiu gyvybės savyje, jeigu nepriimsiu Kristaus Kūno ir Kraujo?

  *   Paklausiu savęs apie savo pamaldumą Eucharistijai. Ar tikiu, kad kasdien iš tikrųjų galiu priimti ir adoruoti Jo Kūną ir Kraują? Kas man yra Eucharistija ir adoracija?

  *   Jėzus palieka man pažadą, kad jeigu maitinsiuosi Jo Kūnu ir Krauju, tada būsiu Jame ir gyvensiu per Jį. Ar iš tikrųjų to noriu? Kokius jausmus ir troškimus jaučiu Jam?

  *   Kas šiandien yra mano „duona“, dėl kurios atiduodu savo gyvenimo jėgas? Atkreipsiu dėmesį į savo mintis, jausmus ir laikyseną. Iš kur iš tikrųjų semiuosi gyvybės: iš Jėzaus, iš darbo, iš malonumų, iš stiprių jausminių prisirišimų?

  *   Pasistengsiu surasti laiko Jėzaus Eucharistijoje adoracijai. Adoruosiu Jį ir prašysiu: „Išmokyk mane semtis gyvybės iš Tavęs“.