Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

III advento savaitė

"Ateis už mane galingesnis,
kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio.
Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi" (Lk 3, 16).

 giovanni-Battista-Vivarini

Dieve, matai, kaip stropiai tavieji žmonės
rengiasi Kalėdų šventei;
padėk mums sulaukti brangiosios Išganytojo gimimo iškilmės
ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti.

(III advento savaitės mišių Pradžios malda)

 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • GRUODŽIO 18 d.

  Prašyti artimo ryšio su Žodžiu
  ir paklusnumo Žodžiui dovanos

  Mt 1, 18-24

  *   „Visa tai įvyko, kad išsipildytų Žodis...“. Paprasti žmonės – Marija ir Juozapas, vedami Žodžio, atsiduria įvykiuose, kurių patys žmogiškai negali numatyti ir suprasti.

  *   Paprašysiu Jėzaus, kad leistų man dalyvauti Marijos ir Juozapo išgyvenimuose. Atkreipsiu dėmesį į jų tylą ir tikėjimą. Jie leidžiasi vedami Žodžio, kurio nesupranta.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo pasitikėjimą Dievo žodžiu? Prisiminsiu tą Dievo žodį, kurį man priimti sunkiausia. Koks tai Žodis? Atrasiu jį Biblijoje ir pabandysiu su juo melstis.

  *   Stabtelėsiu ties Juozapu. Įsijausiu į jo kančią. Jam atrodo, kad „praranda“ Mariją. Sugriūna jo planai. Jis bijo. Nesupranta, kas vyksta. Stengiasi išspręsti situaciją savaip.

  *   Ar ir aš kartais jaučiu nerimą, baimę, kuriuos patyrė Juozapas? Gal baiminuosi, kad mano planai slysta man iš rankų? Gal dabar išgyvenu tikėjimo „tamsią naktį“, esu pasimetęs? Galiu apie tai kalbėtis su Juozapu.

  *   Stebėsiuosi Juozapo pasitikėjimu. Jis pajėgia atsisakyti savo sprendimų ir pasikliauja angelo žodžiu. To žodžio dėka jis suvokia Dievo užmojus.

  *   Ar savo gyvenimo pasirinkimuose palieku vietos dvasinei įžvalgai? Su kuo dažniausiai tariuosi? Ar ieškau šviesos melsdamasis su Dievo žodžiu arba pokalbyje su dvasios vadovu?

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu dvasinio nuovokumo dovanos. Pakviesiu į savo maldą Mariją ir Juozapą, kartodamas: „Padėkite man pasilikti prie Žodžio ir pasitikėti Juo.“

Loading Player...