Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

"Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš.
O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius,
ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens,
trykštančio į amžinąjį gyvenimą" (Jn 4, 14).

samariete

Dieve, gailestingumo ir gerumo šaltini,
liepęs pasninkais, maldomis ir gerais darbais
gydyti sužeistas sielas,
maloniai pažvelk į mus, išpažįstančius savo kaltumą,
ir nuimk naštas, kurios slegia mūsų sąžines.

(III gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Mąstymas

 • III gavėnios savaitės ketvirtadienis

  Prašyti gilaus ryšio su Jėzumi, 
  kad galėčiau kovoti su blogiu

  Lk 11, 14-23

  *   Įsižiūrėsiu į Jėzų, kuris su galia išvaro nebylumo demoną. Prisiminsiu, kad nuo Krikšto sakramento priklausau Jėzui ir gyvenu Jo galia. Kai gyvenu Jame, piktoji dvasia neturi man galios. Ar tuo tikiu?

  *   Dievo žodis ir sakramentai yra ypatinga malonės „erdvė“, kurioje esu apsuptas Jėzaus galios. Ką galiu pasakyti apie savo santykį su Dievo žodžiu? Kaip priimu Eucharistiją ir Susitaikymo sakramentą?

  *   Jėzus įtariamas turįs ryšį su Belzebubu. Tai sukrečiantis kaltinimas, kuris man primena: jeigu eisiu paskui Jėzų, būsiu kaltinamas ir nepriimamas, kaip ir Jis. Atsistoti Jėzaus pusėje – reiškia išstatyti save piktosios dvasios puolimui.

  *   Dievo karalystė įsiviešpatauja ten, kur yra ryžtingai atmetamas blogis. Jėzus moko mane kovingos laikysenos piktojo atžvilgiu. Ką galiu pasakyti apie savo intencijų grynumą? Kokiems kompromisams dažniausiai pasiduodu? Prisiminsiu įvairias situacijas, santykius ir mintis.

  *   Jėzus kviečia mane į nuolankų budrumą, nes piktasis greitai neapleidžia, ieško įvairiausių būdų, kaip galėtų atimti brangiausią mano turtą – laisvę ir širdies tyrumą. Jo ginklas – gundymai pasiduoti „nekaltiems kompromisams“.

  *   „Kas ne su manimi, tas prieš mane...“. Ilgiau sustosiu prie tų Jėzaus žodžių. Jie kviečia mane daryti radikalų pasirinkimą: stoti Jėzaus pusėje. Arba esu su Juo, arba prieš Jį. Trečio kelio nėra.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus ir paprašysiu, kad parodytų man mano dviprasmiškas laikysenas, kompromisus, kurių pats nepastebiu. Šiandien melsiuos savo širdyje žodžiais: „Jėzau, apvalyk mane nuo slaptųjų mano kalčių“.   

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...