Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

III eilinio laiko savaitė

Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti:
"Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!" (Mt 4, 17)

 Jezus

Visagali amžinasis Dieve,
tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią,
idant, sekdami tavo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu,
pereitume žemę, darydami gera.

(III eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III eilinis sekmadienis (A)

  Prašyti tvirtumo ir apsisprendimo einant savo pašaukimo keliu

  Mt 4, 12-23

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris yra išsekęs po keturiasdešimties dienų pasninko dykumoje ir nueito ilgo kelio į savo gimtąjį Nazaretą. Ten Jį sutiko skaudūs išgyvenimai. Savo kraštiečių Jis buvo išvarytas iš miesto (plg. Lk 4, 26). Kontempliuosiu Jėzų, kuris išgyvena sunkius momentus.

  *   Kas yra sunkiausia mano pašaukime, ko labiausiai bijausi?

  *   Jėzus, nepaisydamas skausmingo atmetimo ir žinojimo, kad Jam, kaip ir šv. Jonui Krikštytojui, gresia persekiojimas, pradeda savo misiją (15-16.23 eil.).

  *   Kur mane siunčia Dievas? Ar savo tarnystėje atsižvelgiu į kitus asmenis? Pagalvosiu apie tuos, kuriuos mažiausiai myliu, kurių nepriimu. Karštai prašysiu Jėzaus, kad padėtų man prisiartinti prie jų ir jų silpnumo.

  *   Pirmieji žodžiai, kuriais Jėzus kreipiasi į žmones savo misijos pradžioje, yra „Atsiverskite“. Kad galėčiau klausyti Jėzaus ir Jį priimti, reikalingas širdies atsivertimas.

  *   Ką galiu pasakyti šiuo momentu apie savo širdies troškimus? Kurių turėčiau atsisakyti, kad iš tikrųjų galėčiau priimti Jėzų?

  *   Žvelgsiu į Jėzų, kuris paskubomis eina prie Galilėjos ežero. Prisiartina prie žvejų, užsiimančių savo mėgstamu amatu, ir jiems sako: „Sekite paskui mane“. (...) „Jie tuoj pat paliko tinklus ir nusekė paskui Jį“ (19-20 eil.).

  *   Pasistengsiu dar kartą išgyventi savo pašaukimo momentą. Kada ir kur tai buvo? Ką tada veikiau?

  *   Pabaigos maldoje karštai prašysiu Jėzaus tvirtumo ir apsisprendimo Jo sekime. Pasiliksiu širdies maldoje: „Iš naujo uždek manyje ištikimybę meilei!“

Loading Player...