Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXXIII eilinio laiko savaitė

"Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne!
Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose,
aš tau pavesiu didelius" (Mt 25, 21).

 Parabola dei talenti

Viešpatie, mūsų Dieve,
duok mums ištvermingo ir džiugaus pamaldumo,
nes nėra didesnės ir pastovesnės laimės,
kaip tarnauti visų gėrybių Kūrėjui.

(XXXIII eilinės savaitės mišių Pradžios malda) 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXXIII eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti išminties ir valios jėgų pagausinant gautąjį gėrį

  Lk 19, 11-28

  *   Artėja liturginių metų pabaiga. Bažnyčia pateikia man Jėzaus žodį tam, kad širdyje apžvelgčiau, kaip panaudojau per visą tą laiką gautąjį gėrį. Palyginimo apie minas šviesoje pabandysiu įvertinti savo dabartinę gyvenimo situaciją.

  *   „Padalijo jiems dešimt minų” (13 eil.). Grįšiu prie svarbiausių momentų, įvykusių pastaruoju gyvenimo laikotarpiu. Kokias dovanas, talentus matau savyje? Kokie geri įkvėpimai kilo mano širdyje? Ką atpažįstu kaip didžiausią paskutinio laikotarpio apdovanojimą?

  *   „Verskitės kol sugrįšiu” (13 eil.). Jėzus verčia mane įsisąmoninti, kad kiekvienas gėris yra Jo dovana. Jis patikėjo jį man. Pasitiki manimi. Laukia iš manęs dosnumo, užsiangažavimo gyvenime. Kaip „investavau” šiemetinį gėrį?

  *   „Liepė pašaukti tarnus  […], norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo” (15 eil.). Jėzus klausia manęs, ką pelniau kaip žmogus, kaip krikščionis; ką pelniau savo pašaukime?

  *   „Gerai, stropusis tarne” (17 eil.). Jėzus džiaugiasi kiekvienu gėriu, kurį padauginau. Kada suteikiau Jam didžiausią džiaugsmą? Ar žvelgdamas į save jaučiuosi „geras tarnas”?

  *   „Netikęs tarne…” (22-23 eil.). Kokie jausmai bunda manyje, kada klausausi pokalbio su blogu tarnu? Ką atpažįstu kaip didžiausią praėjusio laiko apsileidimą?

  *   „Bijojau…” (21 eil.). Ar nėra manyje baimių, kurios stabdo gėrio plėtojimąsi manyje? Kokia baimė trukdo man labiausiai? Išsakysiu ją ir atiduosiu Jėzui.

  *   Atnešiu Jėzui per šį laikotarpį manyje užderėjusį gėrį. Prašysiu Jo, kad jį laimintų ir padaugintų. Su meile išpažinsiu: „Tu esi visokio gėrio šaltinis!”

Loading Player...