Facebook Image
Antradienis, kovo 20, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

"Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan.
O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs" (Jn 12, 31-32).

Gesu

Viešpatie, mūsų Dieve,
duok mums ryžto eiti meilės keliu, kaip Jėzus Kristus,
kuris iš meilės panorėjo už pasaulį numirti.

(V gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • V gavėnios savaitės antradienis

  Prašyti malonės gerai išgyventi
  Didžiosios savaitės slėpinius

  Jn 8, 21-30

  *   Jėzus žino, kad artinasi Jo kančios ir mirties laikas. Kontempliuosiu Jo susirūpinimą dėl manęs, kad aš neiššvaistyčiau, neprarasčiau malonės laiko. Įsiklausysiu į Jo kalbą. Jis duoda man Žodį, kuris paruoš mane vaisingam Didžiosios Savaitės išgyvenimui.

  *   „Aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs“. Jėzus paruošia mane savo išėjimui. Jis visada aplenkia mane savo malone. Jis eina numirti už mane, kad aš turėčiau jėgų sekti Juo iki galo.

  *   „Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, numirsite savo nuodėmėje“. Šventajam Jonui „įtikėti“ reiškia priglusti, būti glaudžiame ryšyje su Jėzumi. Jėzus pasiima ant savęs nuodėmes, kurios buvo sunaikinę mano ryšį su Juo. Iš mano pusės yra reikalingas tikėjimas Jo meile ir jos priėmimas.

  *   „Jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės“. Man reikia Jo Žodžio, kad galėčiau suprasti savo gyvenimo istoriją. Iš Nukryžiuotojo perspektyvos mano istorija yra išganyta. Man reikalingas Jėzaus žvilgsnis, kad galėčiau tai pamatyti ir suprasti. Reikia priglusti prie Jo širdies, kad galėčiau tuo patikėti.

  *   „Tas, kuris mane pasiuntė...“. Jėzus kreipia mano žvilgsnį į Tėvą. Visa, ką padarys dėl manęs Didžiojoje Savaitėje, kalbės man apie didžią Tėvo meilę.  Tėvas taip labai mane pamilo, kad atidavė už mane savo vienatinį Sūnų.

  *   „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, kad Aš Esu“.  Ant kryžiaus Dievas apsireiškia gražiausiu vardu. Dažniau kontempliuosiu Nukryžiuotąjį ir prašysiu Jo, kad savo meile perkeistų mane.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus ir priglusiu prie Jo širdies. Maldos metu kartosiu: „Uždek mano širdį savąja meile“. 

Loading Player...