Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VIII eilinio laiko savaitė

"Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę,
kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį,
tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai?" (Mt 6, 30)

 ramunes

Suteik, gerasis Viešpatie, malonę,
kad ir pasaulis pagal tavo valią taikingai tvarkytųsi,
ir Bažnyčia džiaugtųsi pilna laisve.

(VIII eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Mąstymas

 • VIII eilinis sekmadienis (A)

  Prašyti besąlygiško pasitikėjimo Tėvu 
  kiekvienoje situacijoje

  Mt 6, 24-34

  * Jėzus kantriai moko minias. Atsistosiu minioje, kuri susirinko ant kalno, kad kartu su ja galėčiau klausytis Mokytojo mokymo. Paprašysiu Jėzaus, kad suteiktų man nuolankumo ir klusnumo Jo žodžiams.

  * Jau pirmais žodžiais Jėzus nori mano širdį apvalyti nuo dvireikšmių pasirinkimų, kurie galėtų mane uždaryti Dievo žodžiui. Karštai prašysiu, kad išlaisvintų mano širdį nuo prisirišimų, kurie atitraukia nuo Jo žodžio.

  * Kaip refrenas skamba Jėzaus žodžiai: „Per daug nesirūpinkite...“. Raktinis žodis čia yra „per daug“. Čia kalbama apie perdėtą rūpestį, lyg viskas priklausytų nuo manęs. Taip pat kalbama apie per didelį rūpestį tuo, kas nėra svarbiausia. Jėzus duoda pavyzdį.

  * „Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį?“ Ką galiu pasakyti apie savo laikyseną materialinių dalykų atžvilgiu? Ar baimė dėl materialių dalykų, noras turėti, neatitolina manęs nuo Dievo ir kito žmogaus?

  * Turiu pažvelgti į paukščius ir lelijas. Kūrinija primena man, kad viskas sukurta Dievo ir viskas yra Jo rankose, todėl visi kūriniai yra laisvi ir gražūs. Kada gyvenu lyg būčiau Jo rankose, tada esu vidiniai laisvas ir gražus.

  * Jėzus užtikrina, kad Tėvas žino viską, ko man reikia. Ar sugebu Jam pavesti visus savo rūpesčius su įsitikinimu, kad Jis manimi pasirūpins? Paskysiu Tėvui apie visus neraminančius dalykus, kurie dabar yra užvaldę mano širdį.

  * Visas Jėzaus mokymas veda į išpažinimą: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės...“. Ar visur duodu pirmenybę Dievui? Prisiminsiu dalykus, daiktus, asmenis, prie kurių labiausiai linksta mano širdis. Kokioje vietoje tarp jų yra Dievas? Širdyje išsaugosiu Jėzaus žodžius, kuriuos kartosiu dienos bėgyje: „Per daug nesirūpinkite“...

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...