Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXV eilinio laiko savaitė

"Negalite tarnauti Dievui ir pinigui." (Lk 16, 13)

 Jezus ir mokiniai

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė - tavęs ir artimo meilė!
Padėk mums laikytis tavo šventosios valios
ir pasiekti amžinąįj gyvenimą. 

(XXV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti teisingumo ir sąžiningumo

  Lk 8, 16-18

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus kaip mokinys prie Mokytojo, kaip draugas prie draugo. Atsisėsiu prie Jo, kad susikaupęs galėčiau klausytis įspėjimų ir patarimų. Prieš pradėdamas klausyti Jo žodžių, paprašysiu, kad paruoštų mano širdį priimti Jo mokymą.

  *   Jėzus yra pasaulio šviesa, o aš esu Jo žibintas. Jeigu noriu būti Jo mokinys, turiu sutikti būti žibintu, įstatytu į žibintuvą, kad ateinantys pas mane matytų šviesą.

  *   Kokie mano asmenybės bruožai yra šviesa kitiems, o kokių pats gėdijuosi? Ar esu patyręs tokių momentų, kai kiti dėkojo už mano tikėjimo ir gyvenimo liudijimą? Prisiminsiu to įvykio smulkmenas.

  *   Kiekvienas, nors ir mažiausias, mano turimas gėris neliks paslėptas. Tai yra žinoma Dievui ir pasireikš mano laikysenoje kitų atžvilgiu. Taip pat yra ir su blogiu. Dievas pažįsta mano vidų ir mano sąžinę. Netgi tai, kas labiausiai paslėpta, bus atskleista.

  *   Pažvelgsiu į savo gyvenimą iš vidaus ir iš išorės. Ką galiu pasakyti apie savo kasdienybės skaidrumą, paprastumą ir nedviprasmiškumą? Atsistosiu prieš Jėzų su atvira sąžine. Paprašysiu, kad leistų man iki gelmių pažvelgti į save Jo akimis.

  *   „Žiūrėkite, kaip klausotės“. Klausykite visu savimi – protu, širdimi ir valia. Dievo žodžio klausymas gali mano gyvenimą padaryti labai turtingą. Ir atvirkščiai, klausymas be susikaupimo padarys mane paviršutinišku žmogumi.

  *   Karštai melsdamasis prašysiu Jėzaus, kad atvertų mano protą, širdį ir valią Jo Žodžio klausymuisi, kad parodytų man mano paviršutiniškumą ir saugotų nuo netinkamo, apsimestinio gyvenimo. Patikėsiu Jam savo sąžinės tiesumą ir teisingumą.

Loading Player...