Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XXX eilinio laiko savaitė

"Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas,
o kuris save žemina, bus išaukštintas" (Lk 18, 14)

 fariziejus

Visagali amžinasis Dieve!
Sustiprink mūsų tikėjimą, viltį ir meilę,
o kad pasiektume, ką žadi, išmokyk mylėti, ką liepi.

(XXX eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

 • Spalio 28 d.

  Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai

  Prašyti gilaus Jėzaus artumo patyrimo ligose
  ir gyvenimo sunkumuose 

  Lk 6, 12-19

  * Prieisiu prie Jėzaus ir paprašysiu Jo, kad leistų man kartu su Juo užkopti į kalną. Prisiartinsiu kuo arčiau Jo. Kontempliuosiu Jį ir apmąstysiu tai, kaip Jis visą naktį meldžiasi Tėvui. Jis skendi maldoje net iki dienos brėškimo.

  * Žvelgsiu į savo kasdieninę maldą. Ar manyje yra meditacijos, kontempliacijos, adoracijos troškimas? Pakviesiu Jėzų į savo maldą ir stipriai prašysiu, kad uždegtų mane maldoje.

  * Įsiklausysiu į Jėzų, kuris vardu šaukia išsirinktus mokinius. Pamatysiu, kaip į juos pažvelgia, kai jie ateina pas Jį. Įsiklausysiu į savo vidų. Ar girdžiu kaip Jėzus kreipiasi į mane vardu? Ar trokštu būti su Juo?

  * Įeisiu į žmonių minią, kuri renkasi prie Jėzaus iš visų pusių. Jis nusileidžia nuo kalno pas juos, žino, kad jie trokšta Jo klausytis, kad ieško išgydymo iš savo ligų. Matysiu, kaip minia spaudžiasi prie Jo. Kaip aš elgiuosi toje minioje?

  * Ar yra many stiprus Žodžio troškimas, ar tikiu, kad Jo Žodis gydo? Koks yra mano didžiausias negalavimas? Pasakysiu Jam apie tai.

  * Prasiveršiu pro besispaudžiančią prie Jėzaus minią ir atsistosiu arti žmonių, kuriuos vargina netyrosios dvasios. Išvysiu jų kentėjimą. Jėzus prieina prie jų ir juos išlaisvina. Kreipsiuos į Jį ir pasakysiu Jam apie savo didžiausius varginimus, stipriausius gundymus tam, kad mane išgydytų.

  * Karštoje maldoje paprašysiu šventųjų Simono ir Tado, kad padėtų man priartėti prie Jėzaus su savo gyvenimo vargais. Apkabinsiu Jį ir būsiu prie Jo tyloje. Su nuolankumu prašysiu: „O mylimasis Jėzau, Tu esi mano didžiausia viltis“.

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...