Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS

"Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,
nes aš romus ir nuolankios širdies,
ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
" (Mt 11, 29).

 

 sacred heart

 

Visagali Dieve,
mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi
ir šloviname nuostabias jos geradarybes;
leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių
iš to dangiško dovanų šaltinio.

(Švč. Jėzaus Širdies šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

  Prašyti gilaus patyrimo tiesos, kad esu Jėzaus Širdyje

  Mt 11, 25-30

  * Įsižiūrėsiu į Jėzų, kuris kalbasi su savo Tėvu. Įsivaizduosiu Jo veidą, kontempliuojantį Tėvą. Atkreipsiu dėmesį su kokiu nuoširdumu ir jautrumu Jėzus meldžiasi Tėvui.

  * Ką galiu pasakyti apie savo ryšį su Dievu Tėvu? Kokie yra mano santykiai su Juo? Ar yra juose spontaniškumo bei jautrumo? Išsirinksiu karštą maldos aktą, kuriuo šiandien kreipsiuosi į Tėvą. Užtenka vieno ar kelių žodžių: „Tėve“, „Tėve, šlovinu Tave“, „Tėve, myliu Tave“...

  * Jėzus šlovina Tėvą už tai, kad Jis apreiškia dangaus paslaptis paprastiems žmonėms. Džiaugsiuosi tiesa, jog Dievas Tėvas trokšta būti arti mano gyvenimo. Apreiškia savo meilę mano paprasčiausioje kasdienybėje. Gėrisi ja. Išpažinsiu Jam savo meilę ir paprašysiu Jo, kad suteiktų man paprastą ir vaikišką širdį.

  * Klausysiuosi Jėzaus, kuris su jautrumu sako: „Ateikite pas mane visi...“. Kas šią akimirką labiausiai apsunkina mano gyvenimą ir padidina mano naštą? Prisiartinsiu prie Jo ir paprašysiu, kad apglėbtų mane tokį, koks esu, ir sustiprintų.

  * Jėzus prašo manęs, kad paimčiau Jo jungą ir kaip Jis, neščiau jį su romumu ir nuolankumu. Pabandysiu atsiminti įvairius „jungus“ iš savo praeities, kuriuose buvo išbandomas mano romumas ir nuolankumas. Kokios tada buvo mano reakcijos?

  * Jėzus ragina mane mokytis iš Jo romumo ir nuolankumo. Tame man gali padėti paprasta maldos praktika: būti Jėzaus artume ir kontempliuoti Jo romią ir nuolankią širdį.

  * Pabaigos maldoje kreipsiuosi į Mariją. Atkakliai Jos prašysiu, kad padėtų man priglusti prie Jėzaus Širdies. Kreipsiuosi į Ją: „Marija, vesk mane į Jėzaus Širdį“. 

Loading Player...