Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad išdrįstume rinktis saikingą ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą,
  džiaugdamiesi jaunimu, kuris ryžtingai dėl to stengiasi.

XXV eilinio laiko savaitė

"Kas vardan manęs priima tokį vaikelį,
tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima,
bet tą, kuris yra mane siuntęs" (Mk 9, 37).

 Gesu con bambini

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė - tavęs ir artimo meilė!
Padėk mums laikytis tavo šventosios valios
ir pasiekti amžinąįj gyvenimą. 

(XXV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus ryšio su Jėzumi ir ištikimybės Jam

  Lk 9, 18-22

  *   Atsisėsiu šalia Jėzaus, kuris meldžiasi vienas nuošaliai. Kontempliuosiu Jo susikaupimą, sotinsiuos Jo vidiniu susivienijimu su Tėvu. Paprašysiu Jo, kad padėtų man atrasti tylą ir susikaupimą meditacijos metu.

  *   Sugrįšiu su Jėzumi pas mokinius. Išgirsiu klausimą, kurį Jėzus netrukus užduoda: „Kuo mane laiko žmonės?“ Stebėsiu mokinių reakciją. Įsiklausysiu į jų atsakymus.

  *   Įsivaizduosiu, kad Jėzus ateina pas mane ir užduoda panašų klausimą: „Kuo mane laiko žmonės, su kuriais gyveni kasdienybėje?“ Prisiminsiu artimiausius savo žmones. Kurie iš jų labiausiai mane priartina prie Jėzaus, o kurie nuo Jo atitolina?

  *   Nuoširdžiai  prisiglausiu prie Jėzaus. Leisiu Jam pažvelgti tiesiai man į akis, giliai į mano širdį. Išgirsiu Jo tylų, pilną meilės klausimą: „Kas AŠ esu tau?“

  *   Su tuo Jėzaus klausimu pasiliksiu ilgesnį laiką. Leisiu, kad mano protas, siela ir širdis ieškotų atsakymo. Įsiklausysiu į savo vidinius išgyvenimus. Atsakysiu Jėzui, kaip iš tikrųjų yra (kas Jis yra man), o ne taip, kaip norėčiau, kad būtų.

  *   Jėzus man primena, kad kelias į gyvenimo pilnatvę dažnai veda per daugybę kančių. Kokius širdies ir proto virpesius sukelia man Jėzaus kančios atskleidimas? Nuoširdžiame pokalbyje pasakysiu Jam apie savo baimes, neramybę, priešinimąsi.

  *   Visa širdimi priglusiu prie Jėzaus ir kartosiu: „Kad ir kas vyktų mano gyvenime, žinau, kad Tu esi mano Viešpats. Pasitikiu Tavimi!“