Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

I eilinio laiko savaitė

Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi,
atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis,
o balsas iš dangaus prabilo: "Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi" (Lk 3, 21-22).

 battesimo-gesu

Savo gerumu apglėbk, Viešpatie, tave garbinančius žmones,
kad jie suprastų, kaip reikia gyventi,
o supratę - pajėgtų taip elgtis.

(I eilinės savaitės mišių pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I eilinės savaitės šeštadienis 

  Prašyti gilaus susitikimo kasdienybėje 
  su Jėzaus žodžiu ir žvilgsniu 

  Mk 2, 13-17

  *   Eisiu kartu su Jėzumi prie ežero, kur yra susirinkusi minia, norinti Jo klausytis. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninius susitikimus su Jėzumi? Ar kasdienybėje surandu laiko tylai, kad galėčiau klausytis Jo žodžių?

  *   Sustosiu prie muitininko Levio darbo vietos. Jis visas pasinėręs savo darbe. Įsivaizduosiu, kaip staiga jo žvilgsnis susitinka su praeinančio Mokytojo žvilgsniu. Jėzaus žvilgsnis ir žodis visiškai perkeičia jo gyvenimą.

  *   Pabandysiu apibūdinti Jėzaus žvilgsnį, kurį nešioju savo širdyje. Kokius išgyvenimus tai man sukelia? Kur mane kviečia? Ar atsimenu Jėzaus žvilgsnį ir žodžius, kurie mane patraukė kaip Levį? Prisiminsiu juos. O kaip yra dabar?

  *   Kartu su Jėzumi nueisiu į Levio namus. Atsisėsiu prie stalo šalia Jo kartu su nusidėjėliais, kuriais visi piktinasi. Stebėsiu Jėzaus nuoširdumą, kaip jie įtiki Juo ir kaip juos patraukia Jo kalba.

  *   Įsivaizduosiu, kad Jėzus ateina į mano namus. Atsisėda su manimi prie vieno stalo kartu su tais, kurių kasdienybėje vengiu. Jis nori, kad pakviesčiau Jį į sunkiausius savo santykius, kad neatmesčiau savęs ir kitų. Jis atmeta nuodėmę, o ne nusidėjėlį.

  *   Kiekvienas turi teisę ateiti pas Jėzų. Ar neturiu fariziejiško pykčio ir pasipriešinimo? Ar nemurmu prieš save ir kitus? Paskysiu apie tai Jėzui. Išgirsiu, kaip Jis man sako: „Žinau, kad tau yra sunku. Noriu išgydyti tave ir tuos, kuriuos tau sunku mylėti.“

  *   Padėsiu savo galvą ant Jėzaus Širdies ir kartosiu: „Jėzau, išgydyk mano širdį, kad galėčiau mylėti tavąja meile.“

Loading Player...