Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXIV eilinio laiko savaitė

"Džiaukitės drauge su manimi!
Radau savo pražuvėlę avį!" (Lk 15, 6)

 KoderLuca

Dieve, visatos Kūrėjau ir Valdove!
Maloniai pažvelk į mus ir išmokyk visa širdimi tau tarnauti,
kad patirtume tavo gailestingumo vaisių. 

(XXIV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXIV eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti visiško atsidavimo Jėzui ir ištikimybės Jam

  Lk 7, 31-35

  *   Įsiklausysiu į kenčiantį Jėzų, nes liaudis jį atmetė. Didžiausia meilė yra labiausiai sužeidžiama. Aš nesu pajėgus savo užuojauta užjausti sužeisto Jėzaus, taip, kaip negaliu savo mintimis ir širdimi aprėpti Jo meilės gelmių.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad suteiktų man malonę užjausti Jį Jo kančioje, kylančioje dėl patirto atstūmimo ir nesupratimo. Jėzus palygina žmonių poelgius su vaikais, kurie ieško vien tik savęs patenkinimo. Jie nori, kad visi „šoktų“ taip, kaip jie groja, kad visi verktų taip, kaip jie verkia. Jie ieško Jėzaus, kuris išpildytų jų lūkesčius.

  *   Ar Jėzaus palyginimas neprimena man panašių mano gyvenimo situacijų? Ar mano šeimoje, bendruomenėje, mano asmeniniame gyvenime nepastebiu panašių dalykų?

  *   Jėzui yra skaudu dėl žmonių, kurie nepriėmė Jo pirmtako Jono Krikštytojo. Žeisdami Joną jie žeidžia Jėzų. Savo laikyseną Jono atžvilgiu jie perkėlė į savo santykius su Jėzumi.

  *   Pagalvosiu apie tuos, kurie savo gyvenimu parodo man Jėzų. Jie yra man tikro tikėjimo švyturiai. Kaip aš juos priimu? Ar sugebu už juos padėkoti? Už ką esu Jėzui dėkingas, žvelgdamas į jų gyvenimus?

  p

  *   Jėzus yra kaltinamas tuo, kad draugauja su muitininkais ir nusidėjėliais. Adoruosiu Jėzų – sužeistą ir atmestą Jo meilę. Šlovinsiu Jį už Jo ištikimą draugystę, kuri yra didesnė už mano nuodėmes.

   

  /p

Loading Player...