Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • DIDYSIS PENKTADIENIS

  Prašyti Nukryžiuotojo kontempliacijos
  ir mano širdies perkeitimo malonės

  Jn 18, 1 - 19, 42

  *   Pasistengsiu suplanuoti savo meditaciją koplyčioje arba bažnyčioje priešais „Jėzaus kalėjimą“, jei įmanoma, 15 valandą. Norėsiu būti su Jėzumi Jo kančios, merdėjimo ir mirties  valandose. Įsižiūrėsiu į Nukryžiuotąjį.

  *   Susitelksiu ties Jo merdėjimu ir mirtimi. Stosiu po kryžiumi kartu su Marija. Prisiglausiu prie Jos ir prašysiu, kad padėtų man tyloje kontempliuoti mirštantį Jėzų. Kartu su Ja gilinsiuosi į Jo paskutinius žodžius.

  *   „Moterie, štai tavo sūnus“ (26 eil.). Susitiksiu su Jėzaus žvilgsniu. Jis žvelgia į mane su meile, alpdamas. Jėzus merdėja ir galvoja apie mane. Atiduoda mane savo Motinai. Kontempliuosiu Jo meilę.

  *   „Štai tavo Motina“ (27 eil.). Jėzus gyvena kenčiančioje Marijos širdyje.  Joje galiu visada Jį atrasti. Su meile įsižiūrėsiu į Mariją, o kartu su Ja žvelgsiu į Jėzų.

  *   „Trokštu“ (28 eil.). Ilgiau pasiliksiu prie Jėzaus prisipažinimo. Gilinsiuosi į jį ir prašysiu Jo, kad apreikštų man savo troškimą, kad juo pasisotinčiau ir gyvenčiau pagal jį. Atiduosiu Jam savo blogus troškimus, dėl kurių Jis kenčia ir miršta.

  *   „Atlikta“ (30 eil.). Įsmeigsiu savo žvilgsnį į Jėzų, kuris miršta. Pamatysiu Jo pervertą širdį (34 eil.).  Ilgesnį laiką liksiu susikaupime ir kartosiu širdyje: „Visa tai padarei dėl manęs!“. Po to: „Myliu Tave, Jėzau!“.

  *   Prieisiu prie Marijos, kuri laiko glėbyje mirusį Jėzų. Prašysiu Jos, kad priglaustų mane kartu su Juo. Išpažinsiu: „Motina, mokyk mane ištikimybės ir meilės Jėzui, net iki mirties“.

Loading Player...