Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

II advento savaitė

Jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakės:
"Dykumoje šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!" (Mt 3, 3).

 s-giovanni

Visagali, gailestingasis Dieve,
duok mums tikros išminties ir stiprybės,
kad žemiški rūpesčiai nesukliudytų 
pasitikti ateinantį tavo Sūnų ir gyventi su juo.

(II advento sekmadienio mišių Pradžios malda)

 • II Advento savaitės antradienis

  Prašyti gilaus Tėvo gerumo patyrimo

  Mt 18, 12-14

  * Įsivaizduosiu Jėzų, kuris prisiartina prie manęs, žvelgia į mano akis ir prašo, kad paklausyčiau Jo jaudinančio palyginimo. Pasakoja man apie piemenį, kuris ieško savo pradingusios avies. Nori „sujudinti“, paliesti mane Tėvo meile.

  * „Atsisėsiu“ arti Jėzaus, tam kad klausyčiausi Jo, kaip jaunesnis broliukas, kuris klausosi vyresniojo brolio pasakojimo. Atkreipsiu dėmesį į kiekvieną palyginimo smulkmeną, o taip pat į tą nuoširdų manęs įtikinėjimą.

  * Jėzus pasakoja man apie pasiklydusią avį. Stabtelėsiu ties tuo įvaizdžiu. Prisiminsiu savo gyvenimo situacijas, kuriose išgyvenau pasimetimą ir vienatvę. Kas tuose išgyvenimuose man buvo labiausiai skausminga? Papasakosiu apie juos Jėzui.

  * Susitelksiu prie ganytojo įvaizdžio. Kada pastebi, kad kaimenėje trūksta vienos avies, jis palieka visą bandą ir eina ieškoti pradingusiosios. Tas ganytojas yra Dievas Tėvas. Aš esu avis, kurios jis ieško. Ar tikiu, kad Dievas manęs ieško, kad esu brangus Jo akyse?

  * Kulminacinis Jėzaus palyginimo momentas – ganytojo, kuris atrado avį, džiaugsmas. Jėzus pasakoja man apie Tėvą, kuris džiaugiasi mano gyvenimu. Labiausiai džiaugiasi tada, kai Jam pavyksta apsaugoti mane nuo pražūties.

  * Įsivaizduosiu Tėvą, kuris ima mane glėbį, kaip ganytojas avį. Ilgesnį laiką pasiliksiu tyloje, žvelgdamas į Jo džiaugsmą. Įsisąmoninsiu, kad mano mažumas ir trapumas padaro taip, jog Jis saugo mane kaip tėvas mažą kūdikį.

  * Ką galiu pasakyti apie dabartinę savo širdies būseną? Ar jaučiuosi kaip vaikas, nešiojamas Tėvo glėbyje, ar priešingai, kenčiu dėl vienatvės ir pasimetimo? Patikėsiu save Jėzui. Atkakliai Jo prašysiu ir dažnai kartosiu: „Trokštu būti Tavo ir mano Tėvo džiaugsmas!“

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...