Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad būtų išgirstas brolių migrantų,

  nuskalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

VI eilinio laiko savaitė

"Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą,
jūs neįeisite į Dangaus karalystę". (Mt 5, 20)

 Jezus

Dieve, tu žadėjai pasilikti tiesiose bei kilniose širdyse;
savo malone ir mus padaryk tokius,
kad mielai mumyse gyventum.

(VI eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VI eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti vidinio savęs pažinimo ir malonės gyventi tiesoje

  Mk 8, 22-26

  *   Stebėsiu neregį ir sustosiu prie jo negalios ir kentėjimo. Jis negali matyti žmonių taip, kaip aš, gyvena tamsoje.

  *   Padėkosiu Jėzui už regėjimo dovaną. Turėdamas sveikas akis galiu matyti tuos, kuriuos myliu, galiu džiaugtis gamta. Kas yra man didžiausia Dievo dovana, kai galvoju apie savo sveikas akis?

  *   „Prisiartinsiu“ su neregiu prie Jėzaus. Stebėsiu, kaip Jėzus paima jį už rankos ir nusiveda už kaimo. Jėzus „užsiima“ jo aklumu. Kontempliuosiu Jėzų, Jo jautrų, kiaurai perveriantį žvilgsnį.

  *   Ką šiuo momentu norėčiau atvesti pas Jėzų? Pagalvosiu apie savo artimuosius, bendruomenę ir šeimą. Ko norėčiau jiems prašyti? Koks yra didžiausiai „aklumas“ mano bendruomenėje ar šeimoje?

  *   Įsivaizduosiu, kad Jėzus prisiartina prie manęs, ima už rankos, žiūri man į akis ir mato mano širdį. Kokie pergyvenimai kyla manyje, kai jaučiu Jėzų, žvelgiantį į mane?

  *   Jėzus žvelgia į mane ir klausia: „Ar ką nors matai“? Ką galiu pasakyti apie savo vidinį jautrumą ir savo širdies žvilgsnį? Ar sugebu pastebėti savo bendruomenės, šeimos poreikius? Į ką labiausiai kreipiu dėmesį savo gyvenime? Kokį matau savo gyvenimą?

  *   „Jis visiškai praregėjo“. Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi, išsakysiu „miglotas“ savo gyvenimo puses. Prašysiu Jo kartodamas: „Padėk man pažinti save Tavo tiesoje“.

Loading Player...