Facebook Image
Informacija apie Pašvęstojo gyvenimo metus 2015 - Archyve!
Toggle Bar

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

XIII eilinio laiko savaitė

Dar vienas žmogus tarė:
"Aš seksiu paskui tave, Viešpatie,
bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais".
Jėzus tam atsakė:
"Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal,
netinka Dievo karalystei". (Lk 9, 61-62).

Jezus

Dieve, tu savo malone įsūnijai mus
ir liepei būti šviesos vaikais;
neleisk mums atkristi į klaidų sutemas,
bet padaryk mus spindinčiais tiesos švyturiais.

(XIII eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

 • XIII eilinės savaitės ketvirtadienis

  Prašyti gilaus tiesos troškimo ir vidinio tyrumo

  Mt 9, 1-8

  *   Atsisėsiu su Jėzumi į valtį, būsiu su Juo. Jis plaukia į Kafarnaumą, po to kai gadariečiai paprašė, kad pasitrauktų iš jų žemių. Įsijausiu į Jo skausmą.

  *   Ar galiu pasakyti, kad Jėzus gali įeiti į visus mano gyvenimo „užkaborius“? Ar nenubrėžiu Jam ribų? Ko nepajėgiu Jam atiduoti iki galo? Nuoširdžiai tai Jam išsakysiu. Atiduosiu Jam savo būgštavimus, savo pasipriešinimus, savo nelaisves.

  *   Atsistosiu arti Jėzaus, priešais kurį guli suparalyžiuotas žmogus. Pamatysiu Jo užjaučiantį, gilų žvilgsnį. Mato ligotą paralitiko gyvenimą. Pastebi jo didžiausią vargą, jo nuodėmingą gyvenimą.

  *   Susitiksiu su Jėzaus žvilgsniu. Pagalvosiu, kad mato visą mano gyvenimą, mato kiekvieną mano susikaustymą, nuodėmę. Prašysiu, kad padėtų man iki gelmių pažinti save, kad išmokintų mane žvelgti į save patį tiesoje.

  *   „Nenusimink, sūnau, tavo nuodėmės atleistos“. Įsisąmoninsiu, jog kiek kartų stoju prieš Jį Atgailos sakramente, tiek kartų Jis ištaria man šiuos žodžius. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi per išpažintį?

  *   Jėzus pirmiausia išgydo paralitiko sąžinę, po to kūną. Leidžia man suprasti, koks turi būti pirmasis mano gyvenimo rūpestis. Kokios gyvenimo vertybės man svarbiausios? Kuo labiausiai rūpinuosi? Ką galiu pasakyti apie savo vidinę būseną?

  *   Įsiliesiu į minią, kuri stebisi pagydymo reginiu. Įsisąmoninsiu, kiek daug gaunu iš Jėzaus kiekvienoje išpažintyje, kiekviename susitikime su Juo. Širdimi, kurią Jis nuolat gydo, priglusiu prie Jėzaus ir kartosiu: „Myliu Tave, mano širdies Gydytojau“.

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...