Facebook Image
Antradienis, balandžio 24, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

IV VELYKŲ SEKMADIENIS

Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

"Aš - geras ganytojas: aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane,
kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą" (Jn 10, 14).

 

Simon_Dewey_Shepherd

 

Visagali amžinasis Dieve,
nuvesk mus į džiaugsmo kupiną dangaus viešpatiją,
kad ir klusnioji kaimenė būtų ten,
kur yra nuėjęs jos didingasis Ganytojas Jėzus Kristus.

(IV Velykų sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Balandžio 25 d.

  Šv. Morkus, evangelistas

  Prašyti gilaus įsitikinimo,
  kad Jėzaus pagalba lydi mane kiekviename žingsnyje

  Mk 16, 15-20

  *   Šios dienos Evangelijoje Jėzus duoda man misiją. Turiu skelbti Evangeliją savo kasdienybėje. Mano kasdienybė – tai „visas pasaulis“, į kurį mane siunčia.

  *   Įsisąmoninsiu, kad per mane daugelis žmonių gali susitikti su Jėzumi. Nuo manęs priklauso, ar Jis taps jiems artimas ar liks tolimas. Kaip atrodo mano gyvenimas Evangelija eilinę dieną: šeimoje, bendruomenėje, darbe?

  *   Su dėkingumu prisiminsiu žmones, kurie man perdavė tikėjimą: tėvus, kurie atnešė mane Krikštui, kunigą, kuris pakrikštijo ir daugelį kitų, kurie rūpinosi mano dvasiniu augimu. Kas jie? Pasimelsiu už juos.

  *   Jėzus man užtikrina, kad jeigu tikėsiu Jį, tai Jo vardu galėsiu daryti žmogiškai neįmanomus dalykus. Įsiklausysiu į Jo žodžius ir prašysiu tikėjimo Jo Žodžių galia. Kokius jausmus manyje sukelia Jėzaus pažadas?

  *   Kiek kartų su tikėjimu klausausi Žodžio, tiek kartų jis padaro didžių dalykų mano gyvenime. Ne visada iš karto juos pastebiu. Mano tikėjimas Žodžio veikimu suteikia man galimybę jį skelbti su galia. Tokia galią man suteikė Jėzus prieš savo įžengimą į dangų. Vaisiai pasirodys savo laiku.

  *   Kartu su mokiniais žvelgsiu į Jėzų žengiantį į dangų. Žengia pas Tėvą, tai reiškia, kad lieka arti manęs. Tėvas yra ten, kur yra Jo vaikai. Kiek kartų kalbu “Tėve mūsų, kuris esi danguje“, tiek kartų išpažįstu, kad Jis kartu su Jėzumi yra su manimi.

  *   Karštoje maldoje kreipsiuosi į Šventąją Dvasią, kad suteiktų man gilų įsitikinimą, jog Tėvas su Sūnumi yra su manimi. Jėzaus Dvasia kasdieną dvelkia į mane per Žodį, siunčia mane ir yra kartu su manimi Evangelijos skelbime. Dienos bėgyje kartosiu: „Tikiu, Dieve, kad Tu visada esi su manimi“.

Loading Player...