Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

PAŠVĘSTŲJŲ SIMPOZIUMAS VILNIUJE

 • Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas 2019 metų kovo 30 dieną Vilniuje

  Ypatingas simpoziumo svečias – Arkivyskupas José Rodríguez Carballo OFM – Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų Kongregacijos sekretorius.

   

  image.png

   

  Arkivyskupas Carballo dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis apie pašvęstąjį gyvenimą visuotinės Bažnyčios kontekste.

  Nuoširdžiai kviečiame visus pašvęstuosius: vienuolius, pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narius registruotis ir atvykti į Vilnių!

   Susitikimas vyks Vilniaus Užupio gimnazijoje (Krivių g. 10).

   Programa

   

  9.00   Registracija 

  10.00 I Konferencija

  11:00 Pertrauka

  11.30 II Konferencija

  12:30 Klausimai Prelegentui

  13:00 Dieninė

  Pietūs

  15:00 III Konferencija

  16:00 Darbas grupėse apaštalinių bendruomenių nariams

           /kontempliatyviųjų ordinų narių pokalbis su Prelegentu

  17:00 Apibendrinimas ir klausimai

  17:30 Užbaiga

  18:00 Vakarinė ir Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje

   

  Registracija el. paštu: 
  vienuoliu.simpoziumas@gmail.com nuo 2019 m. vasario 2 d. iki kovo 23 d.

  Registruojantis prašome nurodyti: 

  • vardą, pavardę, gimimo datą, bendruomenę, el. paštą ir telefono numerį.
  • Formacijoje esančių brolių ir seserų prašome nurodyti: postulantas,-ė, novicijus,-a, laikinųjų įžadų sesuo/brolis.
  • Taip pat prašome parašyti, ar bus reikalinga vieta automobilio parkavimui.

  Renginio metu bus galima  laisvai prisidėti prie maitinimo išlaidų sumažinimo :-)

  Daugiau info:
  el. paštu: 
  mob. tel. +37068638254

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI

"Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.
Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus" (Lk 1, 31-32).

 Fabrizio Boschi annunciazione

Dieve, tavo valia amžinasis Žodis
prisiėmė žmogaus kūną iš Mergelės Marijos,
idant mus atpirktų;
leisk tapti jo dieviškosios prigimties dalininkais visiems,
kurie jį tiki esant tikrą Dievą ir tikrą žmogų.

(Viešpaties Apreiškimo šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Kovo 25 d.

  VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI

  Prašyti vidinės laisvės atsiliepiant į Dievo kvietimą

  Lk 1, 26-38

  *   Prisiartinsiu prie Marijos ir paprašysiu, kad galėčiau kartu su Ja medituoti Apreiškimo sceną, kad „nuvestų“ mane į tą vietą, kur pati pergyveno susitikimą su angelu ir girdėjo jo žodžius.

  *   Kontempliuosiu jaunos mergaitės Marijos, kuri buvo susižiedavusi su Juozapu, gyvenimą Nazarete. Atkreipsiu dėmesį į tą momentą, kai „angelas atėjo pas Ją“ ir ištarė savo žodžius. Tarp kasdieninių rūpesčių Ji išlieka laisva ir jautri ateinančiam Dievui.

  *   Pakviesiu Mariją į savo namus, paprašysiu, kad Ji būtų visuose mano reikaluose, kuriuose labiausiai esu pasimetęs, su kuriais negaliu  susitvarkyti ir per kuriuos prarandu širdies ramybę. Prašysiu Jos, kad išmokytų mane būti laisvą kasdieninėse įtampose, kad išprašytų man malonės būti jautriam Dievo buvimui mano kasdienybėje.

  *   Visa širdimi stengsiuosi įsijausti į Marijos pergyvenimus. Dievo Pasiuntinio žodžiai sukelia Joje baimę, nes Ji jų nesupranta. Tai, ko Dievas nori iš Jos, keičia Jos gyvenimo planus ir viršija Jos jėgas. Bet Ji neužsidaro, klausosi iki galo, klausia.

  *   Prisiminsiu Šv. Rašto žodžius, per kuriuos Dievas ragino mane daryti gyvenimiškus apsisprendimus. Kaip į juos atsiliepiau? Ar leidau Dievui „įeiti“ į mano gyvenimą su Jo planais? Kur šiandien jaučiuosi labiausiai Dievo kviečiamas?

  *   „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs...“. Kartu su Marija įsiklausysiu į tą pažadą. Kiekvienas Dievo kvietimas, kuris viršija mano jėgas, slepia savyje pažado išsipildymą. Ar tikiu, kad kiekvieną dieną „Aukščiausiojo galybė pridengia mane“?

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi išsakysiu visas savo baimes, kurios kyla, kai reikia atsiduoti Jo valiai. Ko labiausiai bijausi? Pakviesiu Mariją į savo širdies maldą ir kartu su Ja su tikėjimu kartosiu: „Dievui nėra negalimų dalykų“.  

Loading Player...