Facebook Image
Informacija apie Pašvęstojo gyvenimo metus 2015 - Archyve!
Toggle Bar

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS
(DEVINTINĖS)

"Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis,
jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą,
laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai." (Lk 9, 16)

 Moltiplicazione dei pani

Dieve, Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą,
išmokyk mus taip garbiniti šventąsias tavo Kūno ir Kraujo paslaptis,
kad galėtume nuolatos naudotis atpirkimo vaisiais.

(Devintinių šventės mišių Pradžios malda)

 • ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS
  (DEVINTINĖS) (C)

  Prašyti gilaus susivienijimo su Eucharistiniu Jėzumi

  Lk 9, 11b-17

  *   Kontempliuosiu Jėzų, kurį apima gailestis matant dideles žmonių minias. Įsivaizduosiu, kaip Jis ateina pas sergančius, parodo jiems užuojautą ir pagydo juos. Kokia yra mano didžiausia, sunkiausia liga? Su tikėjimu prašysiu Jėzaus, kad ją išgydytų.

  *   Įsivaizduosiu kitą paveikslą. Vakaras. Didelės minios yra kartu su Jėzumi. Žmonės yra alkani ir pavargę nuo dienos kaitros. Atsistosiu tarp jų ir pastebėsiu mokinių bejėgiškumą ir pasimetimą bei Jėzaus ramybę.

  *   Pasiklausysiu Jėzaus ir mokinių pokalbio. Pastebėsiu nuostabą jų veiduose, kai išgirsta: „Jūs duokite jiems valgyti“. Skaičiuoja žuvis ir duoną, kurią turi su savimi. Jie yra susikoncentravę į save ir nesugeba paprašyti Jėzaus, kad padėtų jiems varge.

  *   Prisiminsiu situacijas iš savo gyvenimo, kuriose jaučiausi bejėgis, „pamečiau galvą“. Kaip dažnai tokiose situacijose ieškodavau pagalbos pas Jėzų? Ar kalbuosi su Juo apie savo rūpesčius?

  *   Kontempliuosiu duonos padauginimo sceną. Stebėsiu Jėzų, kuris liepia miniai susėsti ant žolės, paima į rankas žuvis ir duoną ir meldžiasi Tėvui. Minia su nuostaba žvelgia, kas čia vyksta. Visiems užteko valgio. Visi yra sotūs. Pastebėsiu jų džiaugsmą ir susižavėjimą Jėzumi.  Įsisąmoninsiu, kad stebuklingas Jėzaus veikimas nepasibaigė. Jis ir šiandien veikia su ta pačia galia.

  *   Prašysiu malonės dažnai maitintis Dangaus Duona ir vienytis su Jėzumi Eucharistijoje.

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...