Facebook Image
Pirmadienis, birželio 25, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pašvęstųjų registracija į renginius su popiežiumi Pranciškumi

 • Kviečiame pašvęstuosius (seseris ir brolius ne kunigus) registruotis
  į Šv. Mišias ir susitikimą su Popiežiumi Pranciškumi.

   

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS

Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.
Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė:
"Jo vardas - Jonas". Visi stebėjosi. (Lk 1, 62-63)

 nativbattista

Dieve, tu šventąjį Joną Krikštytoją paskatinai
rengti tobulą tautą Viešpačiui Kristui;
duok savo žmonėms dvasinio džiaugsmo malonę
ir visų tikinčiųjų širdis kreipk į ramybės ir išganymo kelią.

(Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XII eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti žmogiško gerumo susitikimuose su kitu žmogumi

  Mt 7, 1-5

  *   Jėzus kviečia mane pažvelgti į žodžius kuriuos tariu apie kitus, į pokalbius mano šeimoje, bendruomenėje, darbe. Mano žodžiai gali tapti kam nors stipri parama, atnešti paguodą. Bet jie gali taip pat žeisti ir skriausti. Už kokius žodžius žmonės man dažniausiai dėkoja? Kokių žodžių šiandien gėdijuosi?

  *   „Neteiskite...“. Jėzus vienareikšmiškai sako man, kad vengčiau teisti kitus. Kiek kartų apsisprendžiu teisti, rizikuoju,  kad nežinodamas visko iki galo, kas vyksta kitame žmoguje, sužeisiu jį.

  *   „...Kad nebūtumėte teisiami“. Asmenys, sužeisti mano teismo, žeis ir mane.  Abipusis kaltinimas tampa uždaru sužeidimų ratu, iš kurio sunku ištrūkti. Ką apie šią tiesą sako mano gyvenimo patirtis?

  *   Prisiminsiu kaltinimus, dėl kuriu labiausiai kentėjau. Kas mane gyvenime nuskriaudė skaudžiausiai? Su kuo buvo susieta skriauda? Ar atleidau savo skriaudėjams? Gal atsilyginau tuo pačiu? Pasakysiu apie savo žaizdas Jėzui. Atiduosiu jas Jėzui. Prašysiu Jo, kad išgydytų mano prisiminimus.

  *   Pastebėjimas ir akcentavimas kituose to, kas bloga, gresia apsirikimu. Kitų klaidos gali tapti man užuolaida, uždengiančia mano klaidas. Jėzus įspėja mane dėl melavimo pačiam sau.

  *   „Pirmiausiai išritink rąstą iš savo akies...“. Jėzus suteikia man gyvenimiškos išminties. Jeigu tiesoje žvelgsiu į save, mokėsiu taip pat tiesoje žvelgti ir į kitus. Atnaujinsiu savyje dažnos išpažinties troškimą ir kasdieninio sąžinės patikrinimo praktiką.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad suteiktų man geras akis žvelgti į kitus. Pavesiu Jam visus savo susitikimus su žmonėmis, pokalbius, ištartus žodžius.

Loading Player...