Facebook Image
Sekmadienis, vasario 25, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

KVIEČIAME Į PAŠVĘSTŲJŲ SIMPOZIUMĄ PANEVĖŽYJE!

Skelbiame jums gerąją naujieną, mielos sesės, brangūs broliai! 

2018 metų kovo 10 dieną Panevėžyje vyks pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas.

Ypatingas simpoziumo svečias – Mažesniųjų brolių ordino generalinis definitorius pranciškonas Antonio Scabio – kalbės visiems aktualia tema:

Pašvęstojo gyvenimo dinamika:
bendruomenės ir broliško gyvenimo modeliai

Turėsime galimybę pasidalinti patirtimi darbo grupėse ir kartu švęsti savo pašaukimą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus pašvęstuosius: vienuolius, pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narius registruotis ir atvykti į šventę! 

Susitikimas įvyks Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, Vysk. K. Paltaroko g. 18 (Žemėlapis

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM

 

Programa

  9:00 Registracija ir kava (galima atsinešti pyragą)
 10:00 I Konferencija (Antonio Scabio OFM)
 11:20 Darbas grupėse
 12:30 Pietūs
  II Konferencija 
 15:00 Darbas grupėse
 16:30 Darbo grupių apibendrinimas
 18:00 Vakarinė ir Šv. Mišios (su visais tikinčiaisiais)

 Registracija: nuo 2018 m. sausio 10 d. iki vasario 28 d. el.paštu: 

Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, bendruomenę ir datą, kai padarėte amžinus įžadus (o jauniems pašvęstiesiems – įstojimo į bendruomenę metus).

Renginio metu galima bus laisvai prisidėti prie maitinimo išlaidų sumažinimo 

Daugiau info: +37068638254

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas:
"Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!" (Mk 9, 7).

atsimainymas

Dieve, įsakęs klausyti Tavo mylimojo Sūnaus,
prabilk į mūsų sąžines, nuskaidrink dvasios žvilgį,
kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir ja džiaugtis.

(II gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II gavėnios sekmadienis B

  Prašyti giliausių mano baimių ir liūdesio perkeitimo

  Mk 9, 2-10

  *   „Po šešių dienų...“. Pabandysiu įsijausti į apaštalų išgyvenimą. Jie išgyvena sekimo Jėzumi krizę. Yra išsigandę, nes ką tik girdėjo pasakojimą apie Mokytojo kančią.

  *   Mintimis sugrįšiu į tuos momentus, kai išgyvenau sunkius dvasinius suspaudimus bei krizes sekimo Jėzumi kelyje. Kaip tada atrodė mano malda? Apie ką kalbėjausi su Jėzumi? Kaip šiandien žvelgiu į išgyventas krizes? Apie tai pasikalbėsiu su Jėzumi.

  *   Jėzus pasiėmė mokinius su savimi atskirai ant kalno. Jis nori juos ištraukti iš suspaudimo, kad neužsidarytų savo neigiamuose išgyvenimuose. Krizių ir kančių momentais reikia išmokti „atsitraukti nuo savęs“, kopti į „kalną“, aukščiau savo suspaudimų.

  *   Kontempliuosiu stebuklingą Jėzaus atsimainymą. Pastebėsiu kaip pasikeičia Petro veidas. Jėzaus dievystės kontempliacija pakeičia jo dvasinę būseną. Prisiminsiu savo artimus susitikimus su Jėzumi, kuriuose pajutau gilią paguodą. Padėkosiu Jam už tuos momentus.

  *   Ilgesnį laiką adoruosiu Jėzų, kartodamas Petro žodžius: „Mokytojau, gera mums čia būti“. Pagalvosiu už ką labiausiai norėčiau Jį pašlovinti. Ar esu laimingas, kad galiu priklausyti Jėzui ir būti Jo mokiniu?

  *   „Tai mano mylimasis Sūnus. Klausykite Jo!“. Karštoje maldoje paprašysiu, kad tie žodžiai visada skambėtų mano širdyje, ypač sunkumų valandą. Išpažinsiu savo giliausią troškimą, kad Jėzus visada būtų mano mylimiausias Mokytojas ir Brolis, ir kad visada norėčiau Jo klausyti.

  *   Pavesiu Jėzui visus būsimus suspaudimus ir krizes, kad jie duotų dar didesnių ištikimybės ir pasiaukojimo vaisių. Per dieną dažnai kartosiu: „Jėzau, mano ateitis yra Tavo rankose“.

Loading Player...