Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad išdrįstume rinktis saikingą ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą,
  džiaugdamiesi jaunimu, kuris ryžtingai dėl to stengiasi.

XXV eilinio laiko savaitė

"Kas vardan manęs priima tokį vaikelį,
tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima,
bet tą, kuris yra mane siuntęs" (Mk 9, 37).

 Gesu con bambini

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė - tavęs ir artimo meilė!
Padėk mums laikytis tavo šventosios valios
ir pasiekti amžinąįj gyvenimą. 

(XXV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti ištikimybės Jėzui džiaugsmuose bei skausmuose
  iki gyvenimo pabaigos

  Lk 9, 43b-45

  *   Jėzus kviečia mane apmąstyti žodžius, kurie žmogiškai yra nesuprantami ir sukelia pasipriešinimą. Paprašysiu Jo, kad padėtų man įsiklausyti ir gilintis į juos su tokiu pat užsidegimu, kaip ir į tuos, kurie yra suprantami ir patrauklūs.

  *   Būna dienų, kai sekti Jėzumi man sekasi lengviau: kai esu pilnas susižavėjimo Juo, kai mane patraukia Jo veiksmai, kai jaučiu Jo palaikymo jėgą. Mintimis sugrįšiu į tuos momentus ir padėkosiu Jam už tai.

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris su meile žvelgia į mane ir susirūpinęs sako: „Įsidėmėk gerai mano žodžius...“. Jis kalba apie savo kryžiaus kelią. Tokius žodžius galima priimti išimtinai tik širdimi.

  *   Jėzaus kelias yra ir mano kelias. Kokius išgyvenimus sukelia man toks Jo pasakymas? Ar sutinku eiti su Juo atmetimo, pažeminimo, kančios keliu? Pasakysiu Jam apie savo baimes ir priešinimąsi.

  *   Prisiminsiu tas patirtis, kurios man dabar yra didžiausias kryžius. Kaip jas išgyvenu? Ar matau jose prasmę? Gal ko nesuprantu?

  *   Apie ką man sunkiausia kalbėtis su Jėzumi? Ar yra tokių temų, kuriomis bijau su Juo kalbėtis? Ar šiandien galėčiau apie tai Jam pasakyti?

  *   Prisiminsiu Jėzaus žodžius bei Evangelijos eilutes, kurių nesuprantu, kurie yra man yra lyg paslaptis. Surasiu juos Šventajame Rašte, perskaitysiu ir kartosiu: „Nors Tavęs nesuprantu, bet Tave labai myliu.“