Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

III eilinio laiko savaitė

Jėzus tarė: "Eikite paskui mane!
Aš jus padarysiu žmonių žvejais" (Mk 1, 17).

 Ottavio vannini vocazione di sant andrea e san pietro

Visagali amžinasis Dieve,
tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią,
idant, sekdami tavo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu,
pereitume žemę, darydami gera.

(III eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III eilinės savaitės antradienis

  Prašyti artimo ir gilaus ryšio su Jėzumi

  Mk 3, 31-35

  *   Įeisiu į sceną, kurią aprašo evangelistas Morkus. „Atsisėsiu“ minioje, susirinkusioje aplink Jėzų. Įsijausiu į tą atmosferą, kuri vyrauja klausytojų tarpe. Jie yra ištroškę Jo žodžių.

  *   Ar mano kasdienybėje yra tokių momentų, kada „atsisėdu prie Jėzaus“, kad klausyčiaus Jo? Ar yra manyje tylos ir buvimo su Jo žodžiu troškimas? Ar šiais metais jau suplanavau sau dykumos dienas?

  *   „Sėdėdamas minioje“, pastebėsiu ateinančius Mariją ir Jėzaus artimuosius. Jie nori Jį pamatyti. Kontempliuosiu Marijos kuklumą ir jautrumą. Nuo pat pradžių ji gyvena Jėzaus šešėlyje. Neužstoja Jo savimi.

  *   Atkreipsiu dėmesį į Jėzaus reakciją, kai sužino, kad atėjo Jo artimieji ir Motina. Įsisąmoninsiu, kad ryšys tarp Jėzaus ir Marijos yra pats giliausias, koks tik gali būti žemėje tarp sūnaus ir motinos.

  *   Pakviesiu Jėzų ir Mariją į savo santykius su tėvais. Kas tuose santykiuose yra gražaus ir kas sunkaus? Už ką norėčiau labiausiai padėkoti? Ko prašyti?

  *   Jėzus primena man, kad giliausi ryšiai yra statomi ant dvasinio pamato. Marija yra pati artimiausia Jėzui, nes gyvena arčiausiai Dievo. Gyvena pagal Dievo valią. Ką galiu pasakyti apie savo artimą ryšį su Jėzumi? Ar noriu suprasti ir įvykdyti Jo valią?

  *   Nuoširdžioje maldoje kreipsiuosi į Mariją ir prašysiu Jos: „Mano Motina, priartink mane prie Jėzaus. Sužadink mano meilę Jam ir atverk mane Jo žodžiui“.

Loading Player...