Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXXIII eilinio laiko savaitė

Kai kuriems bekalbant apie šventyklą,
kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: 
"Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens" (Lk 21, 5-6)

 tempio-erode-gerusalemme

Viešpatie mūsų Dieve,
duok mums ištvermingo ir džiugaus pamaldumo,
nes nėra didesnės ir pastovesnės laimės,
kaip tarnauti visų gėrybių Kūrėjui.

(XXXIII eilinės savaitės mišių Pradžios malda) 

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXXIII eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti troškimo būti apvalytam ir atvirumo Jėzaus žodžiui

  Lk 19, 45-48

  *   Įeisiu su Jėzumi į šventyklą (45 eil.). Pamatysiu žmonių minias, išgirsiu triukšmą. Pažvelgsiu į užsidegusį pykčiu Jėzaus veidą, į kančią  Jo akyse. Jis mato tuos, kurie panirę savo reikaluose „pameta galvą”, pamiršdami tai, kas svarbiausia.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad leistų man įeiti į Jo kančią  ir  „suvokti širdimi” tai, kas suteikia Jam didžiausią skausmą. Paklausiu Jėzaus, kas  Jį džiugina ir kas skaudina, kuomet Jis žvelgia į mano gyvenimą.

  *   Stebėsiu įsikarščiavusio Jėzaus elgesį. Išgirsiu Jo pilnus apgailestavimo ir priekaišto žodžius. Žodžiu ir veiksmu Jis apvalo šventyklą, kuri liovėsi būti maldos namais (45-46 eil.).

  *   Paklausiu savęs, kur man labiausiai reikia apvalymo. Prisiminsiu Evangelijos žodžius bei įvykius iš kasdienybės, kurie paskutiniu metu kviečia mane keisti gyvenimo būdą. Kaip į juos atsiliepiu?

  *   Atkreipsiu dėmesį į vyriausiuosius kunigus ir tautos seniūnus (47-48 eil.). Jie neklauso Jėzaus, bet vadovaujasi įtarumu ir sužeistu išdidumu. Blogos mintys ir liguisti jausmai užsklendžia juos nuo Jėzaus. Tie, kurie yra laisvi nuo to, klauso Jėzaus sulaikę kvapą.

  *   Įsiklausysiu į savo vidų. Kokie išgyvenimai kyla manyje? Kurie iš jų padeda man sulaikius kvapą klausytis Jėzaus, o kurie užsklendžia mane Jo akivaizdoje? Stipriai Jo prašysiu vidinio išgydymo!

  *   Pakviesiu Jėzų pas save. Prašysiu Jo, kad apvalytų mane nuo vidinio „turgaus” ir triukšmo. Su pasitikėjimu išpažinsiu Jam: „Jėzau, tikiu, kad gali sugrąžinti ramybę mano širdžiai”.

Loading Player...