Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

III eilinio laiko savaitė

Jėzus tarė: "Eikite paskui mane!
Aš jus padarysiu žmonių žvejais" (Mk 1, 17).

 Ottavio vannini vocazione di sant andrea e san pietro

Visagali amžinasis Dieve,
tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią,
idant, sekdami tavo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu,
pereitume žemę, darydami gera.

(III eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti Dievo žodžiui atviros ir laisvos širdies

  Mk 3, 22-30

  *   Įeisiu į minią, kuri supa Jėzų. Pasistengsiu prisiartinti ir klausytis Jo. Įsisąmoninsiu, kad kiekvieną dieną Jis turi man laiko. Kiekvieną dieną galiu imti Evangeliją į rankas, klausyti ir gyventi Jo žodžiu.

  *   Nors Jėzus visiškai pasišvenčia žmonėms, bet jie Jo nesupranta. Jis yra nepriimamas ir netgi apšmeižiamas. Jį skaudina Rašto aiškintojų, kurie liaudžiai buvo autoritetas, šmeižtas.

  *   Jėzaus situacija primena man, kad jeigu noriu gyventi Evangelija ir ja dalintis su kitais, turiu sutikti, kad būsiu nesuprastas ir apkaltintas bei apšmeižtas. Man taip pat gali pasakyti: „Jis turi Belzebubą“. Ko labiausiai bijau, būdamas Jėzaus mokiniu?

  *   Jėzus, matydamas Rašto aiškintojų pyktį ir užsikietinimą, perspėja juos apie tragiškas tokios laikysenos pasekmes – gresia  uždarymas Dievo malonei kelio į jų širdis. Atkakliai prašysiu Jėzaus, kad apsaugotų mane nuo tokios pasekmės. Atiduosiu Jam į rankas paskutinę savo gyvenimo akimirką.

  *   Sąmoningas užsidarymas nuo Dievo mokslo ir Jo meilės yra skaudžiausias Jėzaus įžeidimas. Atmesdamas Šventosios Dvasios įkvėpimus, žmogus pats save pasmerkia amžinai pražūčiai. Ta didžiausia nelaimė gali ištikti ir tuos, kurie laiko save teologijos žinovais. Pasimelsiu už visus, kurie sąmoningai atmeta Jėzaus išgelbėjimo malonę.

  *   Žvelgdamas į savo vidų paklausiu: kas mane labiausiai uždaro nuo Dievo žodžio ir Jo malonės? Prisiglausiu prie Jėzaus prašydamas, kad sužadintų manyje troškimą mylėti Jį labiau už viską,  kad paimtų iš manęs mano neištikimybes, blogus įpročius ir prisirišimus.

Loading Player...