Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tie, kurie kenčia, rastų gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
(SEKMINĖS)

Jėzus kvėpė į juos ir tarė:
"Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, - sulaikytos" (Jn 20, 22-23).

 pentecoste2

Dieve, šiandienės šventės veikme
tu kiekvienoje tautoje ir šalyje
pašventini visuotinę savo Bažnyčią;
paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas
ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo,
kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai
pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

(Sekminių šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IX eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti malonės pamilti paprastumą ir tiesą

  Mk 12, 38-44

  *   Atsisėsiu šalia Jėzaus, mokančio žmones šventykloje. Stebėsiu besiklausančiųjų minias, susirinkusias aplink Jį. Pastebėsiu, kokią nuostabą sukelia jų veiduose Jėzaus žodžiai: „Saugokitės Rašto aiškintojų“. Jis kalbėjo apie tuos, kurie buvo laikomi religiniais autoritetais.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius, kurie atidengia Rašto aiškintojų melagingą gyvenimą. Jėzus nuplėšia nuo jų neteisingas pamaldumo kaukes ir apnuogina jų gobšumą.

  *   Pritaikysiu tuos žodžius savo gyvenime. Nuoširdžioje maldoje prašysiu Jėzaus, kad padėtų man atpažinti savo kaukes, kurias nešioju savo gyvenime. Ar neapsimetinėju ir nenoriu pasirodyti tokiu, koks iš tiesų nesu?

  *   Kitoje mąstymo dalyje atsisėsiu kartu su Jėzumi šalia aukų dėžės ir stebėsiu pinigų aukotojus. Akimirką įsivaizduosiu save stovintį aukotojų eilėje. Prisiminsiu, ką aukojau savo gyvenime: kitiems pašvęstą laiką, suteiktą materialinę pagalbą. Kas man tada labiausiai kainavo? Ar noriai išsižadu savęs? Ar mano auka yra dosni? Ar neduodu kitiems tik tai, kas man atlieka?

  *   Atkreipsiu dėmesį į neturtingą, tylią našlę. Būdama našlė, ji atiduoda visas savo pragyvenimo santaupas. Ar savo gyvenime esu turėjęs panašią situaciją? Ar pergyvenau tokią situaciją, kurioje jaučiausi netekęs pragyvenimo šaltinių ar paramos? Jeigu taip – tai kaip tada elgiausi?

  *   Pažvelgsiu į Jėzų, kuris sukviečia mokinius. Nori jiems pasakyti, kad pastebėjo paprastos moters „mažavertę“ auką. Jėzus pastebi kiekvieną mano gerumo gestą. Jis sugeba žvelgti giliai į mano širdį, žino jos tikrą dosnumą ir pasiaukojimą.

  *   Užbaigsiu savo meditaciją 131 psalme. Prašysiu Dievo, kad duotų man širdį, kuri nėra išpuikusi ir neieško to, kas netikra.