Facebook Image
Šeštadienis, vasario 24, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

KVIEČIAME Į PAŠVĘSTŲJŲ SIMPOZIUMĄ PANEVĖŽYJE!

Skelbiame jums gerąją naujieną, mielos sesės, brangūs broliai! 

2018 metų kovo 10 dieną Panevėžyje vyks pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas.

Ypatingas simpoziumo svečias – Mažesniųjų brolių ordino generalinis definitorius pranciškonas Antonio Scabio – kalbės visiems aktualia tema:

Pašvęstojo gyvenimo dinamika:
bendruomenės ir broliško gyvenimo modeliai

Turėsime galimybę pasidalinti patirtimi darbo grupėse ir kartu švęsti savo pašaukimą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus pašvęstuosius: vienuolius, pašvęstojo ir evangelinio gyvenimo institutų narius registruotis ir atvykti į šventę! 

Susitikimas įvyks Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, Vysk. K. Paltaroko g. 18 (Žemėlapis

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM

 

Programa

  9:00 Registracija ir kava (galima atsinešti pyragą)
 10:00 I Konferencija (Antonio Scabio OFM)
 11:20 Darbas grupėse
 12:30 Pietūs
  II Konferencija 
 15:00 Darbas grupėse
 16:30 Darbo grupių apibendrinimas
 18:00 Vakarinė ir Šv. Mišios (su visais tikinčiaisiais)

 Registracija: nuo 2018 m. sausio 10 d. iki vasario 28 d. el.paštu: 

Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, bendruomenę ir datą, kai padarėte amžinus įžadus (o jauniems pašvęstiesiems – įstojimo į bendruomenę metus).

Renginio metu galima bus laisvai prisidėti prie maitinimo išlaidų sumažinimo 

Daugiau info: +37068638254

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

"Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė.
Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!" (Mk 1, 15).

convertitevi

Visagali Dieve,
tegul pradėtoji metinė gavėnios atgaila
atskleidžia mūsų protui Kristaus išminties gelmes
ir padeda elgesiu sekti jo darbais.

(I gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I gavėnios savaitės šeštadienis

  Prašyti, kad galėčiau mylėti neatsižvelgdamas į asmenį
  ir malonės išsilaisvinti iš nuoskaudų

  Mt 5, 43-48

  *   Prašysiu meilės Dvasios, kad perimtų mane iki gelmių ir atvertų mano širdį Jėzaus žodžiams. Ko labiausiai norėčiau Jo paprašyti?

  *   „Girdėjote...“. Jėzus primena mokiniams, kad jų mintys ir širdis yra nuolat veikiama to, ką girdi: mylėti draugus ir neapkęsti priešų. Ką dažniausiai girdžiu šia tema šiandien? Kokią įtaką mano galvosenai ir laikysenai turi tokie pasakymai?

  *   „O aš jums sakau...“. Jėzus duoda man suprasti, kad Jo mokymas dažnai priešinasi visuomenės nuostatoms. Ar sugebu stovėti Jėzaus pamokymų pusėje net tada, kai tai nėra modernu ir priešinasi daugumos nuomonei?

  *   „Mylėkite savo priešus...“. Pirmiausia turėčiau prisipažinti Jėzui ir sau, kad turiu savo gyvenime priešų. To nepripažinimas gali pagilinti nesantaikos jausmus. Jeigu kyla priešiškumo jausmai, pasistengsiu apie juos pasikalbėti su Jėzumi.

  *   Nusistatymas mylėti priešus iš karto nepakeičia sužeistų mūsų jausmų. Jausminės ir dvasinės žaizdos kartais gyja labai ilgai. Tik dangiškasis Tėvas gali visiškai jas išgydyti.

  *   Stosiu priešais Tėvą su savo nuoskaudomis ir sužeidimais. Priminsiu sau, kad Jis pažįsta mane iki gelmių. Taip pat pažįsta mano priešus ir žino tą blogį, kurį jie man padarė. Jis nenustoja manęs ir jų mylėjęs. Prašysiu, kad Jo meilė gydytų mano žaizdas ir nuoskaudas.

  *   Jėzus perspėja, kad savo gerumo neapribočiau tik išrinktiesiems. Ar yra asmenų, kurių negaliu priimti? Nuo šiandien pasistengsiu dažniau melstis, kad būtų išgydyti sunkiausi mano santykiai, mano širdis: „Tėve, išgydyk mano širdį.“

Loading Player...