Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

III advento savaitė

Jonas jiems atsakė:
"Aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate,
kuris po manęs ateis, - jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio" ( Jn 1, 26-27).

 Jonas_Krikstytojas

Dieve, matai, kaip stropiai tavieji žmonės
rengiasi Kalėdų šventei;
padėk mums sulaukti brangiosios Išganytojo gimimo iškilmės
ir su gaiviu džiaugsmu ją atšvęsti.

(III advento sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III Advento sekmadienis (B)

  Prašyti nuolatinio troškimo „daugiau“ dėl Jėzaus

  Jn 1, 6-8. 19-28

  *   Įsižiūrėsiu į Jono Krikštytojo laikyseną. Jis yra paprastas ir neturtingas žmogus. Žvelgdamas į jį įsisąmoninsiu, kad Dievas ir mano gyvenime gali pasinaudoti paprastais ir silpnais asmenimis, kad pažadintų manyje Jėzaus troškimą.

  *   Kas man buvo Dievo siųstasis Jonas Krikštytojas? Prisiminsiu žmones, kurie yra labai svarbūs mano dvasiniame gyvenime ir kurie įliejo į mano širdį daug dieviškos šviesos. Prisiminsiu juos su giliu dėkingumu Dievo akivaizdoje.

  *   „Ką sakai apie save?“ Atkreipsiu dėmesį į Jono Krikštytojo ryžtingumą ir nuolankumą, liudijant savo tikėjimą. Jono žodžiai atskleidžia jo dvasios jėgą ir tikrumą dėl gauto pašaukimo.

  *   Dievo akivaizdoje sąžiningai paklausiu savęs: „Ką aš sakau apie save?“ Koks yra mano pašaukimo paveikslas? Ar teisingai atpažinau savo gyvenimo pašaukimą? Ar jaučiuosi gyvenime esantis savo vietoje ir ar tikiu, kad ta vieta man yra skirta paties Dievo?

  *   Įdėmiai įsiklausysiu į Jono pokalbį su fariziejų pasiuntiniais. Pastebėsiu, su kokiu aiškumu ir tikrumu jis kalba apie Išganytoją. Jonas nesutelkia dėmesio į save. Žino, kad yra tik „balsas“, kuriuo Dievas pasinaudoja savo planų įvykdymui.

  *   Ar savo troškimuose, veiksmuose ir pokalbiuose neieškau savęs? Ar „nesinaudoju“ Dievu ieškodamas sau garbės?

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu Jo, kad nebijočiau liudyti apie Jį ir tada, kai būsiu tik „tyruose šaukiančiojo balsas“. Dienos bėgyje širdyje kartosiu maldą: „Jėzau, trokštu viską statyti tik ant tavo Žodžio“.

Loading Player...