Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų stiprinamas Dievo Žodžiu ir maldos gyvenimu.

KRISTAUS KRIKŠTAS

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto,
ir Jonas jį pakrikštijo Jordane (Mk 1, 9).

 battesimo-gesu

Visagali amžinasis Dieve,
tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį,
Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant,
iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų,
padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai,
iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę,
visada tau mieli būtume.

(Kristaus Krikšto iškilmės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I eilinės savaitės šeštadienis 

  Prašyti gilaus susitikimo kasdienybėje 
  su Jėzaus žodžiu ir žvilgsniu 

  Mk 2, 13-17

  *   Eisiu kartu su Jėzumi prie ežero, kur yra susirinkusi minia, norinti Jo klausytis. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninius susitikimus su Jėzumi? Ar kasdienybėje surandu laiko tylai, kad galėčiau klausytis Jo žodžių?

  *   Sustosiu prie muitininko Levio darbo vietos – jis visas yra pasinėręs savo darbe. Įsivaizduosiu, kaip netikėtai jo žvilgsnis susitinka su praeinančio Mokytojo žvilgsniu. Jėzaus žvilgsnis ir žodis visiškai pakeičia jo gyvenimą.

  *   Pabandysiu apibūdinti Jėzaus žvilgsnį, kurį nešioju savo širdyje. Kokius išgyvenimus tai sukelia? Kur mane kviečia? Ar atsimenu Jėzaus žvilgsnį ir žodžius, kurie mane patraukė kaip Levį? Prisiminsiu juos. O kaip yra dabar?

  *   Kartu su Jėzumi nueisiu į Levio namus. Atsisėsiu prie stalo šalia Jo kartu su nusidėjėliais, kuriais visi piktinasi. Stebėsiu Jėzaus nuoširdumą, kaip jie įtiki Juo ir kaip juos patraukia Jo kalba.

  *   Įsivaizduosiu, kad Jėzus ateina į mano namus, atsisėda su manimi prie vieno stalo kartu su tais, kurių kasdienybėje vengiu. Jis nori, kad pakviesčiau Jį į sunkiausius savo santykius, kad neatmesčiau savęs ir kitų. Jis atmeta nuodėmę, o ne nusidėjėlį.

  *   Kiekvienas turi teisę ateiti pas Jėzų. Ar neturiu fariziejiško pykčio ir pasipriešinimo? Ar nemurmu prieš save ir kitus? Paskysiu apie tai Jėzui. Išgirsiu, kaip Jis man sako: „Žinau, kad tau yra sunku. Noriu išgydyti tave ir tuos, kuriuos tau sunku mylėti.“

  *   Padėsiu savo galvą ant Jėzaus Širdies ir kartosiu: „Jėzau, išgydyk mano širdį, kad galėčiau mylėti tavąja meile.“