Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad visi tie, kurie kenčia nuo priklausomybių,

  gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

DIDYSIS TREČIADIENIS

„Žmogaus Sūnus, tiesa, eina savo keliu,
kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui,
kuris išduos žmogaus Sūnų.
Geriau jam būtų buvę negimti“ (Mt 26, 24).

Duccio di Buoninsegna ultima cena

Dieve, savo Sūnaus kančia ant kryžiaus
panorėjęs išvaduoti žmones iš sielų priešo galios,
duok mums pasiekti prisikėlimo malonę.

(Didžiojo trečiadienio mišių Pradžios malda)

Didžioji Savaitė

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Didžiosios savaitės trečiadienis

  Prašyti vidinio sąžiningumo pildant pašaukimo pareigas

  Mt 26, 14-25

  *   Savo meditaciją pradėsiu nuo susitikimo su Judu. Matas pristato man tragišką šio mokinio istoriją. Pabrėžia, kad „vienas iš Dvylikos“ – vienas iš artimiausių parduos Jėzų (14-15 eil.).

  *   Kokius jausmus sužadina manyje susitikimas su Judu? Kas man yra skaudžiausia jo pašaukimo istorijoje? Ką Evangelija pasako per Judo istoriją mano gyvenimui?

  *   Judas ieško progos sunkiai nuodėmei (16 eil.). Ar aš esu laisvas nuo prisirišimo prie nuodėmės? Ar neieškau nuodėmingų progų? Atversiu Jėzui savo širdį.

  *   Mokiniai paruošia vakarienę – išskirtinį susitikimą su Jėzumi (17-19 eil.). Paklausiu Jėzaus: „Kur nori su manimi susitikti? Ko tikiesi iš manęs Didžiąją savaitę? Ką turiu paruošti?“

  *   Pažvelgsiu į Paskutinės vakarienės aplinkybes: vakaras, visi kartu sėdi prie stalo. Kontempliuosiu Jėzų, kuris kenčia dėl to, kad jo paties mokinys ruošiasi jį išduoti (20-21 eil.). Priglusdamas prie Jo, paklausiu apie tą skausmą.

  *   Išgirsiu skausmo kupinus žodžius: „Vienas iš jūsų mane išduos“ (21 eil.). Kokius jausmus sužadina manyje tie žodžiai? Už ką labiausiai norėčiau Jėzaus atsiprašyti?

  *   Ilgiau įsimąstysiu į Jėzaus žodžius: „Vargas tam žmogui, kuris išduos Žmogaus Sūnų“ (24 eil.). Karštoje maldoje prašysiu, kad Jėzus apsaugotų mane nuo ryšių nutraukimo su Juo. Dažnai kartosiu: „Jėzau, myliu Tave. Neleisk man Tavęs įžeisti“.