Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 • Šviesios Kristaus Prisikėlimo iškilmės!

   Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Už visus, kurie rizikuoja savo gyvybe kovodami už pagrindines teises prieš diktatūras,
  autoritarinius režimus ir netgi krizę patiriančiose demokratijose.

III VELYKŲ SEKMADIENIS

"Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?
Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats!" (Lk 24, 38-39).

risorto2

Tegul džiaugiasi, Dieve, tavieji žmonės,
atgavę tavo vaikų garbę ir sielos jaunatvę,
ir su dėkinga viltim tegul laukia
prisikėlimo dienos.

(III Velykų sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III Velykų savaitės antradienis

  Prašyti gilaus tikėjimo ir meilės Eucharistiniam Jėzui

  Jn 6, 30-35

  *   Kafarnaumo gyventojai prisimena Dievo jiems ankščiau padarytus stebuklus. Bet jie nepastebi, kad jų akyse vyksta didžiausias stebuklas – tarp jų gyvena Jėzus Atpirkėjas.

  *   Jėzus atėjo į žemę, kad apsigyventų mano „Kafarnaume“ – mano kasdienybėje, mano šeimoje, bendruomenėje, darbe. Jis yra visur, kur aš gyvenu. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę Jėzaus patirtį? Ar pastebiu stebuklus, kuriuos Jis daro paprastuose įvykiuose?

  *   Jėzus primena man, kad kiekvienas gėris, kurį patiriu, kasdien ateina iš dangaus – yra Tėvo dovana. Ar tikiu, kad Tėvas mato visus mano poreikius ir neleidžia man pražūti? Už ką norėčiau Jam šiandien labiausiai padėkoti, už kokią „maną“?

  *   Jėzus primena man apie didžiausią dovaną, kurią kasdien man duoda Tėvas. Tai yra Jis pats – Tėvo Sūnus. Jis kasdien ieško manęs kaip paklydusios avies, paima ant rankų ir nuneša pas savo Tėvą. Kreipsiuosi į Tėvą su šlovinimo malda ir dėkosiu jam už Jėzų.

  *   Jėzus atskleidžia man didžiausią savo buvimo šalia manęs stebuklą, kuris nesibaigs iki pasaulio pabaigos. Tai Eucharistijos stebuklas. Prisiminsiu, kad kasdien galiu patirti gyvo Jėzaus apsireiškimo stebuklą duonos pavidale.

  *   Jėzus užtikrina, kad Eucharistijoje galiu numalšinti visus savo troškimus. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi šventųjų Mišių metu, šventojoje Komunijoje ir adoracijoje? Ar mano eucharistinis gyvenimas gilėja, ar dažnėja eucharistiniai susitikimai? Ką reikia tame atnaujinti? Melsiuosi žodžiais: „Tėve, pažadink manyje Jėzaus – Gyvosios Duonos – alkį“.