Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VII eilinio laiko savaitė

"O aš jums sakau: mylėkite savo priešus
ir melskitės už savo persekiotojus,
kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai" (Mt 5, 44-45a)

 Jezus

Padaryk, visagali Dieve,
kad visada gyventume tauriomis mintimis,
kad kalbėtume ir darytume, kas tau patinka.

(VII eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Mąstymas

 • VII eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti stipraus ir gilaus tikėjimo bejėgiškumo valandą

  Mk 9, 14-29

  * Įeisiu į žmonių minią, kuri kalbasi su Jėzaus mokiniais. Jų tarpe auga pasimetimas ir neramybė: mokiniai negali išvaryti piktosios dvasios iš kenčiančio berniuko. Visi jaučiasi pasimetę ir bejėgiai.

  * Prisiminsiu įvykius iš savo gyvenimo, kuriuose jaučiausi visiškai bejėgis. Kaip aš tada reagavau? Kaip atrodė tada mano malda?

  * Atkreipsiu dėmesį, kaip keičiasi atmosfera, kai prie minios prisiartina Jėzus. Žmonės su nuostaba sutinka Jį. Jėzus išklauso jų skundus ir prašymą, kad išlaisvintų apsėstąjį berniuką.

  * Kiek kartų beišgyvenčiau bejėgiškumą ir pasimetimą, Jėzus kaskart trokšta mane išlaisvinti nuo vidinės įtampos ir neramybės. Klausia manęs, su kuo kovoju savo viduje, koks dabar yra mano didžiausiai bejėgiškumas? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  * Jėzus stipriai reaguoja į žmonių netikėjimą. Parodo, kad mokinių bejėgiškumo ir negalios šaltinis yra jų netikėjimas. Tą patį Jis pabrėžia ir pokalbyje su vaiko tėvu: „Tikinčiam viskas galima“.

  * „Tikiu! Padėk mano netikėjimui“. Pamėginsiu įsivaizduoti, ką jaučia susijaudinusio tėvo širdis. Prašo stebuklo savo vaikui ir tikėjimo sau. Paklausiu savęs: Ko dažniausiai ir labiausiai prašau Jėzaus savo gyvenime? Ar tikiu, kad tai man duos?

  * Jėzus parodo man tamprų ryšį tarp veikimo su tikėjimu ir maldos su pasninku. Tam, kuris tiki, nėra negalimų dalykų. Toks tikėjimas yra malonė. Todėl nėra įmanomas tvirtas tikėjimas be geros maldos ir askezės.

  * Prašysiu Jėzaus uolios maldos malonės ir širdies, kuri pajėgtų išsižadėti ir aukotis. Stengsiuos dažniau prašyti tvirto ir gilaus tikėjimo dovanos: „Tikiu! Padėk mano netikėjimui“!  

  Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

Loading Player...