Himnas

 Žodžiai ir muzika: ses. Celina OSB  

Priegiesmis
Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, DIEVE, eit ir nesustot.
Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, DIEVE, trokšt ir nenurimt.

1. Tavo, TĖVE, artumoj, Tavo meilės gilumoj
Mūs gyvenimas įgauna prasmę,
Pašaukimas atneša džiaugsmą.

Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, TĖVE, eit ir nesustot.
Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, TĖVE, trokšt ir nenurimt.

2. Tavo, DVASIA, dvelkime, Tavo galios veikime
Mums atsiveria Žodžio šaltiniai,
Mus pasiekia Tavi įkvėpimai.

Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, DVASIA, eit ir nesustot.
Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, DVASIA, trokšt ir nenurimt.

3. Tavo, JĖZAU, siuntime, Tavo meilės aukoje
Mūsų širdys atsiveria broliui,
Tave sekant ir teikiant Tau šlovę.

Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, JĖZAU, eit ir nesustot.
Pašaukei, pašventei, pasiuntei mus, JĖZAU, trokšt ir nenurimt.

 
Scroll to Top