Pašvęstojo gyvenimo metų ikonos kelionės kalendorius

Laikotarpis

Vienuolija

PILIGRIMYSTĖS PRADŽIA

2015 m. sausio 17-24 d.

Gailestingojo Jėzaus seserys (ZSJM)
Sausio 24-31 d.Dangun Ėmimo seserų kongregacija (asumpcionistės)
Sausio 31-vasario 7 d.Saleziečiai
Vasario 7-14 d.Benediktinės (Vilniaus) OSB
Vasario 14-21 d.Kristaus Karaliaus Seserys
Vasario 21-28 d.Dominikonai
Vasario 28-kovo 7 d.Jėzuitai ir Eucharistinio Jėzaus seserys
Kovo 7-14 d.Joanitai
Kovo 14-21 d.Nukryžiuotojo Kristaus seserys ir Meilės Misionierės
Kovo 21-28 d.Pranciškonai  (Vilniaus Bernardinų OFM)
Kovo 28-balandžio 4 d.Skaistyklos vėlėms gelbstinčios seserys
Balandžio 4-11 d.

VELYKOS – DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Gailestingojo Jėzaus Brolių bendruomenė
Balandžio 11-18 d.Angelų Seserų Kongregacija
Balandžio 18-25 d.Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių kongregacija
Balandžio 25-gegužės 2 d.Šv. Šeimos misionierės
Gegužės 2-9 d.Dominikonės
Gegužės 9-16 d.Nekaltosios Marijos dukterų kongregacija
Gegužės 16-23 d.Bernardinės
Gegužės 23- 30 d.Pranciškonai Konventualai (Vilnius)
Gegužės 30-birželio 6 d.Jėzaus Vardo seserys
Birželio 6-13 d.Apaštalinės Joanitės (Senieji Trakai)
Birželio 13-20 d.Pilnų namų bendruomenė (Panara)
Birželio 20-27 d.Vargdienių seserys (Alytus)
Birželio 27-liepos 4 d.Šv. Elzbietos seserų kongregacija (Alytus)
Liepos 4- 11 d.Marijos Tarnaitės ir Nuliūdusiųjų Paguodos seserys (Druskininkai)
Liepos 11-18 d.Vincentietės (Miroslavas)
Liepos 18-25 d.Vargdienių seserys (Marijampolė)
Liepos 25-rugpjūčio 1 d.Šv. Šeimos seserys (Marijampolė)
Rugpjūčio 1-8 d.Marijonai (Marijampolė)
Rugpjūčio 8-15 d.Šv. Šeimos seserys (Vilkaviškis)
Rugpjūčio 15-22 d.

Žolinė

Eucharistinio Jėzaus  seserys (Šiluva)
Rugpjūčio 22-29 d.Marijos Širdies dukterys (Kelmė)
Rugpjūčio 29-rugsėjo 5 d.Benediktinai (Palendriai)
Rugsėjo 5-12 d.

Švč. M. Marijos Gimimas

Marijos Tarnaitės (Šilalė)
Rugsėjo 12-19 d.Pranciškonai Konventualai (Klaipėda)
Rugsėjo 19-26 d.Pranciškonai OFM (Klaipėda)
Rugsėjo 26-spalio 3 d.Marijos Širdies Dukterys (Palanga)
Spalio 3-10 d.

Šv. Pranciškus

Pranciškonai OFM (Kretinga)
Spalio 10-17 d.Klarisės
Spalio 17- 24 d.Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserys (Kretinga)
Spalio 24-31 d.  Dievo Meilės Misionierės (Kretinga)
Spalio 31-lapkričio 7 d.

Visi Šventieji

Pranciškonės Misionierės
Lapkričio 7-14 d. Pranciškonai OFM (Pakutuvėnai)
Lapkričio 14-21 d. Pranciškonai OFM (Kryžių kalnas)
Lapkričio 21-28 d.Jėzuitai (Šiauliai)
Lapkričio 28-gruodžio 5 d.Seserys švč. Jėzaus Širdies Tarnaitės (Šiauliai)
Gruodžio 5-12 d.Dievo Apvaizdos Seserys (Panevėžys)
Gruodžio 12-19 d.Kotrynietės ir Viešpaties ir M. Marijos iš Mataros tarnaitės (Panevėžys)
Gruodžio 19-26 d.Marijos Tarnaitės (Panevėžys)
2015 m. gruodžio 26-2016 m. sausio 2 d.Tiberiados broliai
Sausio 2-9 d.Dievo Apvaizdos seserys ir Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė (Utena – Krikštėnai)
Sausio 9-16 d.Kotrynietės (Ukmergė)
Sausio 16-23 d.Kotrynietės (Krakės)
Sausio 23-30 d. Basosios Karmelitės (Paštuva)
Sausio 30-vasario 6 d.Kauno seserys benediktinės ir Marijos Tarnaitės
Vasario 6-13 d.Kapucinai ir Švč. Jėzaus Širdies Mažosios tarnaitės
Vasario 13-20 d.Švč. Jėzaus Širdies Tarnaitės ir Šv. Elzbietos Seserys
Vasario 20-27 d.Marijonai ir Šv. Šeimos seserys (Kaunas)
Vasario 27-kovo 5 d.Nuliūdusiųjų Paguodos seserys ir Seserys Salezietės (Kaunas)
Kovo 5-12 d.Jėzuitai ir Eucharistinio Jėzaus seserys (Kaunas)
Kovo 12-19 d.Vargdienių seserys ir Marijos Širdies dukterys (Kaunas)
Kovo 19-26 d.Pranciškonės ir Nepaliaujamos Pagalbos seserys (Kaunas)
Kovo 26-balandžio 2 d.Pranciškonai (OFM) ir šv. Kazimiero seserys
Balandžio 2-9 d.Seserys Salezietės (Kaišiadorys)
Balandžio 9-16 d.Betliejaus seserys (Paparčiai)
Balandžio 16-23 d.Kristaus Karaliaus diakonės (Kernavė)
Balandžio 23-30 d.Šv. Šeimos seserys ir Mortos ir Marijos seserys (Vilnius)
2016 m. balandžio 30-gegužės 7d.

PILIGRIMYSTĖS PABAIGA

Gailestingumo Motinos Seserys (Vilnius)
Scroll to Top