Vienuolių simpoziumas Vilniuje, 2019 03 30

Pavasariškai saulėtą ir šiltą 2019 m. kovo 30 d. rytą Vilniaus Užupį užplūdo margaspalvė ir daugiakalbė Dievui pašvęstųjų seserų ir brolių minia. Visi jie rinkosi į Užupio gimnaziją, kur vyko Simpoziumas – susitikimas su svečiu iš Vatikano, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų Kongregacijos sekretoriumi arkivyskupu José Rodríguez Carballo OFM.

Garbaus svečio pasiklausyti atvyko ne tik apaštalaujančių vienuolijų nariai, bet ir kontempliatyvieji broliai ir seserys, kai kurie net iš Latvijos.

Per tris pranešimus prelegentas palietė įvairias pašvęstojo gyvenimo dimensijas, problemas ir iššūkius jam šiandieninėje Bažnyčioje ir pasaulyje, pasidalijo įžvalgomis apie tai, kas džiugina ir teikia vilties. Viena programos dalis buvo skirta atskiram susitikimui su kontempliatyviųjų vienuolijų atstovais. Jie, o vėliau ir visi dalyviai turėjo galimybę užduoti svečiui klausimus, į kuriuos jis išsamiai ir konstruktyviai atsakė.

Renginį pagyvino jungtinis pašvęstųjų choras ir puikus instrumentinis ansamblis, vadovaujami ses. Celinos Galinytės OSB. Jie giesme ir įkvepiančia muzika kvietė į susikaupimą kiekvieno pranešimo pradžioje, taip pat vadovavo Valandų liturgijos Dieninei maldai.

Susitikimas baigėsi Vakarine liturgine malda ir Šventomis mišiomis Bernardinų bažnyčioje kartu su tikinčiųjų bendruomene. Eucharistijos šventimui vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo keletas Lietuvos vyskupų ir nemažas būrys kunigų vienuolių. Homiliją sakė arkivyskupas José Rodríguez Carballo.

Mišių pabaigoje dėkodami už apsilankymą ir pasidalinimą savo žiniomis bei dvasiniais turtais Moterų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ses. Silvija Matačiūnaitė CSC ir Vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos pirmininkas br. Algis Malakauskis OFM įteikė brangiam svečiui Rūpintojėlį. Bernardinų bažnyčios skliautai dar ilgai aidėjo nuo pašvęstųjų choro giedamų giesmių.

Akimirkos iš konferencijos – Galerijoje.

José Rodríguez Carballo Konferencija

Scroll to Top