Maldynėlis

Dienos paaukojimo malda

Dienos paaukojimo malda  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje – žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas […]

Dienos paaukojimo malda Skaityti daugiau »

Advento mąstymai kiekvienai dienai

Mąstymo programa namuose (Parengė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys) Kalėdos – tai šventė, skirta minėti Jėzaus gimimą. Jėzaus gimimu Dievas įrodė savo nuostabią meilę žmonijai ir užtikrino visiems naujo gyvenimo pradžią. Kiekvieną kartą, kai švęsdami Kalėdas minime Jėzaus gimimą, Dievas vis iš naujo kviečia mus atsiverti Jo meilei. Pažinkime Dievo meilę! Atsiliepkime šiam

Advento mąstymai kiekvienai dienai Skaityti daugiau »

Maldos už kunigus

MALDOS UŽ KUNIGUS Viešpatie Jėzau, Esantis Švenčiausiame Sakramente, Ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo kuniguose, Padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai būtų vien Tavo žodžiai, O jų gyvenimas – Tikrasis Tavo gyvenimo atspindys. Padaryk, kad jie būtų vyrai, kurie kalba Dievui tautos vardu, O Dievo tautai byloja apie Dievą. Tegul jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip, Kaip

Maldos už kunigus Skaityti daugiau »

Šv. Jėzaus Teresės maldos būdas

„Įsivaizduokite patį Viešpatį, esantį greta jūsų, ir pažvelkite, kaip meiliai ir nuolankiai Jis jus moko. Paklausykite manęs, ir kuomet tik galite, pasilikite su tokiu geru Draugu. Jei įprasite būti su Juo, o jis matys, kad pasiliekate su Juo iš meilės ir stengiatės Jam patikti, tuomet jau nebegalėsite, kaip sakoma, išprašyti Jo iš jūsų; niekuomet jūsų

Šv. Jėzaus Teresės maldos būdas Skaityti daugiau »

Malda Švenčiausiajai Trejybei

Verta ir teisinga Tave garbinti, Tau dėkoti, Tau melstis, nes Tu, Tavo vienatinis Sūnus ir Tavo Šventoji Dvasia – esi amžinai esantis, neapsakomas, nesuvokiamas, nematomas Dievas. Tu mus iš nieko pakvietei būti, o kai nupuolėme, vėl mus padrąsinai. Tu trokšti mus išaukštinti danguje, padovanojai savo karalystę. Už visa tai mes dėkojame Tau, Tavo vienatiniam Sūnui

Malda Švenčiausiajai Trejybei Skaityti daugiau »

Malda prašant altoriaus garbės Arkivyskupams Mečislovui Reiniui ir Teofiliui Matulioniui bei vyskupui Vincentui Borisevičiui

Dėkojame Tau, Dieve, dangiškasis Tėve, kad tikėjimo persekiojimo laikais stiprinai, mūsų arkivyskupus Mečislovą, Teofilių, vyskupą Vincentą tardymų ir kankinimų metu, suteikdamas jiems jėgų sekti Tavo dangiškąjį Sūnų kančioje ir mirtyje. Nuolankiai maldaujame Tave, kad užtariant karalienių Karalienei ir Bažnyčios Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai mūsų kankiniai vyskupai būtų iškelti į altorių garbę. To prašome per Kristų,

Malda prašant altoriaus garbės Arkivyskupams Mečislovui Reiniui ir Teofiliui Matulioniui bei vyskupui Vincentui Borisevičiui Skaityti daugiau »

Dievo Gailestingumo vainikėlis

Gailestingumo šventei rengiamasi novena, kuri pradedama Didįjį Penktadienį. Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį ir mus, kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13-14 d. Tam, kas bent

Dievo Gailestingumo vainikėlis Skaityti daugiau »

Dievo Gailestingumo litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių, pasitikiu Tavimi! Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe, pasitikiu Tavimi! Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie, pasitikiu Tavimi! Dievo gailestingume, iš Švenčiausios

Dievo Gailestingumo litanija Skaityti daugiau »

Sąžinės patikrinimo klausimai

(plg. III. Priedas, p. 165) Prieš einant išpažinties pirmiausia kiekvienam derėtų visų pirma pasvarstyti apie šiuos dalykus: a) Ar Atgailos sakramento ateinu nuoširdžiai trokšdamas apsivalyti, atsiversti ir atnaujinti gyvenimą, sustiprinti bendrystę su Dievu? O gal šio Sakramento vengiu ir jį priimu kaip sunkią naštą? b) Gal buvau pamiršęs ar per ankstesnes išpažintis tyčia nutylėjau kokias

Sąžinės patikrinimo klausimai Skaityti daugiau »

Sąžinės peržvalga

Turime išlaikyti sąžinės peržvalgos tikslą – „išauginti širdį, sugebančią skirti dvasias”, ir tai daryti ne tik per tas keliolika minučių peržvalgos metu, bet visą mūsų dieną. Peržvelkim penkias sąžinės sąskaitos dalis ir pažiūrėkim, kaip jos veda mus į tą tikslą: Padėka Šventosios Dvasios Šviesos meldimas Peržvalga Atgaila ir gailestis Apsisprendimas 1. PADĖKA Jei sąžinės peržvalgą

Sąžinės peržvalga Skaityti daugiau »

Asmeninė sąžinės peržvalga

Santykiai su Dievu Dievas man yra svarbiausias: ar išpažįstu vieną triasmenį Dievą – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią; ar išpažįstu, kad Jėzus, Dievo Sūnus, dėl manęs tapo žmogumi ir numirė bei prisikėlė dėl manęs? Ar pasitikiu Dievo veikimu savo gyvenime (net jei kartais nesuprantu Dievo valios)? Ar liudiju tikėjimą (pasirinkimais, darbais, žodžiais)? Ar dienoje

Asmeninė sąžinės peržvalga Skaityti daugiau »

Scroll to Top