Medžiaga studijoms

Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija Pašvęstojo gyvenimo Kongrese

„PAŠVĘSTASIS GYVENIMAS LIETUVOJE: ISTORIJA, DABARTIS IR PERSPEKTYVOS“ „…ar dabartis, ar ateitis, – viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo“ (1Kor 3, 22-23) (Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija Pašvęstojo gyvenimo Kongrese) Vienuolijų kilmės, gyvavimo istorijos Lietuvoje yra gan tiksliai fiksuotos kiekvienos vienuolijos metraštinio tipo aprašymuose ir Bažnyčios vidaus dokumentuose. Tarp vienuolijų vidaus gyvenimo istorijų […]

Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija Pašvęstojo gyvenimo Kongrese Skaityti daugiau »

Trijų Įsakymų palyginimas

Istorinis kelias link „bendrystės dvasingumo“ T. Fabio Ciardi, OMI Žinome, kad Jonas Paulius II iškėlė „bendrystės dvasingumą“ kaip naujojo tūkstantmečio išskirtinį bruožą: „Padaryti Bažnyčią bendrystės namais ir mokykla – tai didelis iššūkis, kylantis mums prasidedančiame tūkstantmetyje… Pirma konkrečių iniciatyvų planavimo, būtina skatinti bendrystės dvasingumą”1. Tai palaipsniui Popiežiaus širdyje subrendusi pranašystė, kurios šaltinis – laiko ženklų

Trijų Įsakymų palyginimas Skaityti daugiau »

„Lumen gentium” VI skyriaus komentaras

Dogminės konstitucijos “LUMEN GENTIUM” VI skyriaus apie vienuolinį gyvenimą komentaras Paolo Molinari S.J. – Peter Gumpel S. J. Nepadalytos širdies teologija 1) Tikslios posakio „mylėti Dievą nepadalyta širdimi“ formuluotės nėra nei Senajame, nei Naujajame Testamente. Jis grindžiamas Šv. Pauliaus tekstu (1 Kor 7, 32-34): Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais

„Lumen gentium” VI skyriaus komentaras Skaityti daugiau »

Scroll to Top