Pašvęstojo gyvenimo formų įvairovė

I. Pašvęstojo gyvenimo institutai:

   1)    Vienuoliniai institutai:
          A.    Monastinio gyvenimo institutai
          B.    Kontempliatyvaus gyvenimo institutai
          C.    Apaštalinio gyvenimo vienuoliniai institutai
   2)    Pasauliečių institutai.
   3)    Apaštalinio gyvenimo draugijos.

II. Pašvęstosios mergelės.

III. Eremitai.

IV. Našliai.

V. Naujos pašvęstojo gyvenimo formos.

1) Vienuoliniams institutams būdinga:

  • Specialus pasišventimas Dievui (konsekracija) viešais įžadais (evangelinių patarimų profesija).
  • Specifinė charizma.
  • Pastovus bendras gyvenimas.

A. Monastinis gyvenimas – pati seniausia pašvęstojo gyvenimo forma. Jungia vidinį gyvenimą ir maldą su darbu ir vietos pastovumu, t.y., gyvenimu tame pačiame vienuolyne visą gyvenimą.
B. Kontempliatyvus gyvenimas – kai vienuoliai atsideda vien tik kontempliacijai, sekdami Kristų, besimeldžiantį ant kalno.
C. Apaštalinis vienuolinis gyvenimas – kai priklausant vienuoliniam institutui atsidedama maldai ir įvairiopai apaštalinei tarnystei Dievo tautoje.

2) Pasauliečių institutams būdinga:

  • Pasišventimas Dievui gyvenant pasaulyje.
  • Nėra bendro gyvenimo.
  • Nėra viešų įžadų.

3) Apaštalinio gyvenimo draugijoms būdinga:

  • Bendras gyvenimas specifinio apaštalavimo tikslu.
  • Įsipareigojimas laikytis evangelinių patarimų kokiais nors šventais pasižadėjimais (ne įžadais).
Scroll to Top