Vienuolijų palapinių šventė „Ateikite ir pamatysite“ (2015 09 03)

2015 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje, Bernardinų sode, vyko svarbiausias Pašvęstojo gyvenimo metų renginys, skirtas Lietuvos visuomenei. Šventės organizatoriai – Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų Konferencija, Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencija ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Vienuolijų reikalų komisija.

Šventės įžanginis akordas buvo išvakarėse Vilniaus katedroje Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kartu su dar keliais Lietuvos vyskupais ir broliais kunigais aukotos šventosios mišios, po kurių visi dalyviai buvo išsiųsti į maldos už Vilniaus miestą akciją.

Šeštadienio šventėje dalyvavo apie pustrečio šimto brolių ir seserų iš trisdešimt trijų Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų, net ir kai kurių kontempliatyvių vienuolynų atstovai, pavyzdžiui, broliai Benediktinai iš Palendrių vienuolyno. Kiekviena vienuolija turėjo savo palapinę, kur galėjo pristatyti savo vienuolijos charizmą, istoriją, šiandieninę misiją, pasidalinti savo rankų darbo gaminiais, pradžiuginti lankytojus savo talentais ir išmone.

Šventės tikslas, kaip sakė pranciškonas vyskupas Linas Vodopjanovas, kuris yra Vienuolijų reikalų Komisijos pirmininkas, buvo toks: Pašvęstojo gyvenimo metų proga parodyti plačiajai visuomenei, kas ir kokie mes, pašvęstieji, esame, suteikti visiems norintiems galimybę susitikti, pabendrauti su broliais ir seserimis, kurie dažnai nepastebimi tyliai atlieka labai svarbias tarnystes Bažnyčioje ir visuomenėje.

Sodo centre, scenoje prie fontano visą dieną vyko iš anksto paskelbta programa, paruošta įvairių vienuolijų atstovų bei jungtinio pašvęstųjų choro, vadovaujamo sesers Celinos OSB. Ikonos palapinėje šventės svečiai turėjo galimybę pabūti tyloje, pasimelsti prie Pašvęstojo gyvenimo metais per Lietuvos vienuolijas keliaujančios Kristaus Valdovo ikonos, nutapytos Paštuvos vienuolyne gyvenančios karmelitės sesers Nijolės. Pokalbių kalnelyje visą dieną budėjo vienuoliai kunigai, tad norintys galėjo atverti jiems savo širdį, paprašyti patarimo ar atlikti išpažintį.

Visą Šventės dieną Bernardinų bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o pasibaigus šventei sode į šią bažnyčią visi dalyviai ir svečiai susirinko iškilmingoms baigiamosioms mišioms, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Mišių metu visi pašvęstieji seserys ir broliai drauge viešai atnaujino savo vienuolinius įžadus.

LMVAVK informacija

Vienuolijų palapinių šventės aidai

Scroll to Top