Pašvęstojo gyvenimo metai

Malda už pašvęstuosius

  Ateik, Dvasia Kūrėja, su įvairiopomis malonėmis apšviesti, gaivinti ir pašventinti savo Bažnyčią! Susirinkusi Tavęs šlovinti, ji dėkoja Tau už Pašvęstojo gyvenimo dovaną, gausiai išlietą ir amžiams bėgant naujomis charizmomis sutvirtintą. Dėmesingi Tavo ženklams istorijoje vyrai ir moterys, Tavo šviesos vedami ir įsišakniję Krikšte, praturtino Bažnyčią, gyvendami pagal Evangeliją ir sekdami Kristumi – skaisčiu, neturtingu […]

Malda už pašvęstuosius Skaityti daugiau »

Pašvęstųjų malda

  Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ir mūsų Tėve, priimk maldą, kuria į Tave kreipiamės. Maloniai pažvelk į mus, trokštančius gėrio, ir padėk džiaugsmingai išgyventi pašaukimo dovaną. Tėve, Tu mums dovanoji savo meilę ir kvieti ieškoti Tavojo veido, klausantis Dvasios balso, – padaryk, kad savyje nešiotume Tavo atminimą. Tebūna jis mums

Pašvęstųjų malda Skaityti daugiau »

Popiežius: „Pažadinkite ir nušvieskite pasaulį!“

2014 m. lapkričio 30 d., pirmąjį Advento sekmadienį, oficialiai pradėti Pašvęstojo gyvenimo metai. Atidarymo išvakarėse šeštadienį Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje vyko maldos vigilija, kurios metu pristatyta popiežiaus Pranciškaus video žinia, skirta visame pasaulyje besidarbuojantiems pašvęstojo gyvenimo nariams. Sekmadienį Pašvęstojo gyvenimo metus atidarė ir iškilmingas Mišias Šv. Petro bazilikoje popiežiaus vardu aukojo Pašvęstojo ir

Popiežius: „Pažadinkite ir nušvieskite pasaulį!“ Skaityti daugiau »

Visuotiniai atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metų proga

Penktadienį, 2014 m. lapkričio 11 d., paskelbtas Didžiojo penitenciarijaus kard. Mauro Piacenza dekretas, kuriuo popiežius Pranciškus prasidedančių Pašvęstojo gyvenimo metų proga suteikia galimybę vienuoliams ir visiems tikintiesiems pelnyti visuotinius atlaidus sau patiems arba skaitykloje esančioms sieloms. Atlaidus pelnyti gali visi kas Romoje ar kitur dalyvaus oficialiuose Pašvęstojo gyvenimo metų tarptautiniuose renginiuose, jų metu asmeninę maldą

Visuotiniai atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metų proga Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo Metų Logotipo pristatymas

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Pašvęstasis gyvenimas Bažnyčioje šiandien Evangelija, Pranašystė, Viltis Pašvęstojo gyvenimo Metų Logotipo pristatymas ***** Logotipas Vita consecrata in Ecclesia hodie Evangelium, Prophetia, Spes Balandis ant sparno laiko daugiabriaunį gaublį, lėtai sklęsdamas virš vandenų, iš kurių kyla trys žvaigždės, saugomos kito sparno.     Pašvęstojo gyvenimo metų Logotipas simboliais išreiškia

Pašvęstojo gyvenimo Metų Logotipo pristatymas Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo metų ikona

Ikona yra graikiškas žodis, reiškiantis atvaizdą, portretą. Pirmosios ikonos pasirodė IV-V amžiuje, t. y. dar iki Rytų ir Vakarų Bažnyčios skilimo 1054 m. Ikona Vakarų Bažnyčioje klestėjo iki XIV amžiaus pabaigos. Ikona išreiškia žmogaus troškimą regėti savo Dievą. Dievą, kuris tapo žmogumi. Tai priemonė padedanti tikinčiajam melstis ir gyvai priartėti prie Dievo. Reto meninio grožio

Pašvęstojo gyvenimo metų ikona Skaityti daugiau »

„Patyrinėkite…“ (2014)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO BENDRUOMENIŲ KONGREGACIJA PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI Pašvęstiesiems ir pašvęstosioms, keliaujantiems pagal Dievo ženklus „Nuolat kelionėje su piligrimui būdinga dorybe – džiaugsmu!“ Popiežius PRANCIŠKUS TURINYS Brangūs broliai ir seserys Klusnus išėjimas Klausyti Žodžio Tarsi vedami debesies Gyvas Išėjimo prisiminimas Kelionės džiaugsmai ir vargai Akylai budėti Klausyti Žodžio Gyvenimo pagal Evangeliją pranašystė

„Patyrinėkite…“ (2014) Skaityti daugiau »

„Džiaukitės…“ (2014)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Žodžiai iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų (Prot. n. Sp.R. M 1/2014) „Norėjau pasakyti jums vieną žodį, ir tas žodis yra Džiaugsmas. Ten, kur yra pašvęstųjų, ten visada pilna džiaugsmo!“ Popiežius Pranciškus TURINYS Brangūs broliai ir seserys I  –

„Džiaukitės…“ (2014) Skaityti daugiau »

Scroll to Top