Palaimintojo J. Matulaičio metai – 2012

2012 – Palaimintojo J. Matulaičio metai

Lietuvos vyskupų nutarimas 2012-uosius metus Lietuvoje paskelbtiPalaimintojo Jurgio MATULAIČIO metais 2011 m. liepos 17 dieną, Lietuvos vyskupai susirinkę Marijampolėje Šv. Arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje, kurioje ilsisi Pal. Jurgio Matulaičio palaikai, Šv. Mišių auka užbaigė Palaimintajam skirtą maldų aštuondienį ir atlaidus. 2012 metais sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju. Rengiantis minėti šią iškilią […]

2012 – Palaimintojo J. Matulaičio metai Skaityti daugiau »

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems Pal. J. Matulaičio metų proga

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS TIKINTIESIEMSPALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METŲ PROGA 2012 m. sausio 8 d. Brangūs kunigai, vienuolės ir vienuoliai, visi mieli broliai ir seserys Kristuje, sveikiname visus, įžengusius į 2012-uosius Viešpaties metus, kuriuos Lietuvoje paskelbėme Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Kai prieš 25 metus popiežius pal. Jonas Paulius II mūsų kraštietį arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju, tai

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems Pal. J. Matulaičio metų proga Skaityti daugiau »

Pal. J. Matulaičio biografija

Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime, 5 km į šiaurę nuo Marijampolės, ūkininkų šeimoje. 1879–1886 m. mokėsi Marijampolės mokykloje ir gimnazijoje. 1889 m. išvyko į Lenkiją ir įstojo į Kelcų gimnaziją, o 1891 m. – į Kelcų kunigų seminariją. Caro valdžiai 1893 m. šią seminariją uždarius, toliau studijavo Varšuvos seminarijoje. 1895

Pal. J. Matulaičio biografija Skaityti daugiau »

Pal. J. Matulaičio maldos

(iš knygos „Užrašai”*) Viešpatie, kaip aš Tave myliu. Duok, kad ir mylėčiau, ir mylėti nenustočiau niekados. Širdis mano dega. Norėčiau iki paskutiniam savo kraujo lašeliui paaukoti už Tave, viską atiduoti, visko išsižadėti – ir gyvenimo, ir visko, kad tik Tavo garbė augtų ir Tavo Bažnyčia taptų ir kiltų. Pats rodyk, kas man daryti. Tiek man

Pal. J. Matulaičio maldos Skaityti daugiau »

Kryžiaus kelias su Pal. Jurgiu Matulaičiu

I stotis VIEŠPATS JĖZUS NUTEISIAMAS MIRTI Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį! Kai apmąstome  Kristaus kančią, mus apima liūdesys: matome visą dorybės iškilumą ir nuodėmės niekšystę. Apie tai liudija pranašystės išsipildymas: „Vienas iš jūsų mane išduos“. Šitai skaudina Jėzaus širdį – didina Jo kančią. Ir šiandien žmonės ruošia

Kryžiaus kelias su Pal. Jurgiu Matulaičiu Skaityti daugiau »

Pal. J. Matulaičio litanija

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus. Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Nekaltai pradėtoji Marija, melski už mus! Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, melski už mus! Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau, melski už mus! Visada

Pal. J. Matulaičio litanija Skaityti daugiau »

Maldos į Pal. J. Matulaitį

Malda prašant sveikatos Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš JŪSŲ susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.” Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą ligoniams (čia paminėti ligonių vardus), kurie šaukiasi (kuriems šaukiamės)  palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga JŲ išganymui. Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais

Maldos į Pal. J. Matulaitį Skaityti daugiau »

Drąsos dorybė

Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią (2 Tim 17). Ar ne geriau būti dėl Kristaus ištremtu, surakintu, negu pačiam laisvu noru lindėti savo rankomis statytame kalėjime, negu gėdingai valkioti savo rankomis nukaltus pančius, kuriais gėdinga baimė yra surakinusi? (Pal. arkiv. Jurgis Matulaitis) ***** Drąsa – tai gebėjimas sekti

Drąsos dorybė Skaityti daugiau »

Nuolankumas

Duok mums, Viešpatie, tą drąsą ir narsumą, kad nesibijotume niekad savęs užmiršę, savęs visiškai išsižadėję, sau numirę visiškai paskęsti Vienuolijoj dėl didesnės Dievo garbės ir Bažnyčios labo, sužibėti, kaip toji žvakė ant altoriaus pastatyta, dėl Dievo garbės, sudegti, kaip tie smilkalų grūdai, išduodantys gardų kvepėjimą, dėl Dievo garbės, nesibijokime susinešioti, sudilti, sunykti dėl didesnės Dievo

Nuolankumas Skaityti daugiau »

Uolumas

Jei vienas kelias užkirstas, kodėl kito nepaieškoti. Jei vienos durys uždarytos, kitas sau prasiręskime, jei vienas langas užkimštas ir užkaltas, kitą sau darykimės, kad šviesą sau įneštume. (J. Matulaitis, Užrašai, 1911-03-07) Duok mums, Viešpatie, apaštališkos dvasios, tikro, visas sielas apimančio uolumo. (J. Matulaitis, Užrašai, 1911.01.25) Žiburys nežibės, jei nebus jame žibalo. Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio

Uolumas Skaityti daugiau »

Dosnumas

Duok, Dieve, kad dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir tavo Bažnyčios. Ačiū, Viešpatie, kad mane išvedei iš šio pasaulio, kur klaidžiojau, o gal ir kitus klaidinau, tai vis neva iš uolumo; Tu,

Dosnumas Skaityti daugiau »

Scroll to Top