Basieji karmelitai (OCD)

Oficialus pavadinimas: Basųjų Karmelitų Ordinas
Įkurtas 1568 m. Lietuvoje nuo 2017 m.

Generaliniai namai

Generalinis vyresnysis – t. Saverio Cannistrà
Casa Generalizia dei Carmelitani Scalzi
Corso d’Italia 38, 00198 Roma, Italia 
Tel. +39 06 85 44 32 30, faks. +39 06 85 44 32 79

VARŠUVOS KARMELITŲ PROVINCIJA

Provinciolas – t. Jan Piotr Malicki
Karmelici Bosi, ul. Rakławicka, 31, 02-601 Warszawa, Polska
Tel. 22 646 47 38, faks. 22 844 18 12
El. paštas: kuriaocdwarszawa@gmail.com

Kauno vienuolynas

Gedimino g. 5A, 44332 Kaunas
Vyresnysis – t. Valdas Paura OCD
Mob. tel. +370 677 30 997
El. paštas: pvaldas52@gmail.com

T. Valdas Paura OCD (Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų, Centro) parapijos klebonas, Kauno klinikinės ligoninės, Kauno tardymo izoliatoriaus ir Krikščioniškų gimdymo namų kapelionas)

T. Emilijan Władisław Bojko OCD (parapijos vikaras),
Mob. tel. +370 675 36 875

T. Vidas Labanauskas OCD,
Mob. tel. +370 615 96 080,
El. paštas: abavida@yahoo.com

Br. Arūnas Juodinis OCD

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų broliai kunigai, 1 amžinųjų įžadų brolis

Scroll to Top