Prasidėjo Pašvęstojo gyvenimo Metai

pasvestuju m logo298

2014 m. lapkričio 29 d. vyko iškilmingas maldos budėjimas Didžiojoje Marijos bazilikoje (Santa Maria Maggiore); sekmadienį, lapkričio 30 d. buvo aukojamos iškilmingos Mišios Šv. Petro bazilikoje.

VATIKANAS, 2014 m. lapkričio 24 d. (Zenit.org) – Šeštadienį, 2014 m. lapkričio 29 d., 19 val. reikšmingu maldos budėjimu Popiežiškoje Didžiojoje Šventosios Marijos bazilikoje buvo pradėti Pašvęstojo gyvenimo metai, kurių norėjo Popiežius Pranciškus, kad tuo pačiu būtų paminėtos 50-osios dogminės Konstitucijos Lumen gentium ir Dekreto Perfectae Caritatis metinės.

O sekančią dieną, sekmadienį, 2014 m. lapkričio 30 d., kaip praneša Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštalinio gyvenimo draugijų Kongregacija, 10 val. buvo švenčiama Eucharistija Šv. Petro bazilikoje.

Šie du maldos momentai, kurie sutampa su Advento laikotarpio pradžia, turi ryškų marijinį ženklą. Pranešime pažymima: „Dievo Motinai, kiekvieno pašvęstojo gyvenimo pavyzdžiui ir globėjai, pavedame visas Pašvęstojo gyvenimo formas: Vienuolinius institutus, Pasaulietinius institutus, Mergelių luomą, Apaštalinio gyvenimo draugijas, naujus Institutus“, nes „Marijoje keliauja kartu visa Bažnyčia: artimo meilėje tų, kurie pasilenkia prie silpnesniųjų; viltyje tų, kurie žino, kad toje kelionėje bus palydimi, ir tikėjime tų, kurie turi ypatingą dovaną, kuria nori pasidalinti. Marijoje kiekvienas iš mūsų, raginamas Dvasios vėjo, išgyvena savo pašaukimą eiti!“ (Džiaukitės (Rallegratevi), 13).

Abi iškilmės vyko „Romos širdyje“ vienybėje su visomis pasaulio vyskupijomis, kurios rengia maldos susitikimus, „melsdamos Šventosios Dvasios, kuri gaivina ir atnaujina Bažnyčią, malonių“.

Scroll to Top