Pranciškonai (OFM)

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordinas (Ordo Fratrum Minorum – OFM)
Įkurtas 1209 m., Lietuvoje nuo 1245 m.

Generalinė kurija

Curia Generale dei Frati Minori – Via S. Maria Mediatrice 25
00165 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 684 919, faks. (+39) (06) 638 0292
El. paštas: secgen@ofm.org
Svetainė internete: www.ofm.org

Generalinis ministras – br. Massimo Fusarelli OFM,
El. paštas: mingen@ofm.org

Generalinis vikaras – br. Ignacio Ceja Jiménez OFM
El. paštas: vicgen@ofm.org

Generalinis sekretorius  – br. Antonio Maria Iacona, OFM,
El. paštas: secgen@ofm.org

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA

Provincijos kurija

Maironio g. 10, 01124 Vilnius,
Mob. tel. +370 674 66448,
El. paštas: info@ofm.lt
Provincijos internetinis puslapis:  ofm.lt 

Provincijos ministras – Evaldas Darulis OFM
Mob. tel. +370 615 79796,
El. paštas: br.evaldas@gmail.com

Provincijos sekretorius –  Juozapas Marija Žukauskas OFM,
Mob. tel. +370 687 80989,
El. paštas: br.juozapas@gmail.com

Provincijos ekonomas –  Andrius Dobrovolskas OFM,
Mob. tel. +370 698 44769,
El. paštas: brandrius@gmail.com


Vienuolynai

Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
Oficialus pavadinimas: Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas

Maironio g. 10, 01124 Vilnius
Mob. tel. +370 616 01159
El. paštas: info@bernardinai.lt
Svetainė internete: www.bernardinuparapija.lt

Gyvenantys broliai:

Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM, vienuolyno gvardijonas,
Mob. tel. +370 687 87998,
El. paštas: arunas.peskaitis@gmail.com

Andrius Nenėnas OFM,
Mob. tel. +370 616 83092,
El. paštas: nenenuks@yahoo.it

Julius Sasnauskas OFM,
El. paštas: julius@mstudija.lt

Evaldas Darulis OFM,
Mob. tel. +370 615 79796,
El. paštas: br.evaldas@gmail.com

Ramūnas Mizgiris OFM,
El. paštas: ramunasmizgiris@gmail.com,

Juozapas Marija Žukauskas OFM,
El. paštas: br.juozapas@gmail.com

Edvinas Jurgutis OFM,
El. paštas: edvinasjurgutis@gmail.com

Pijus Štangvaltas OFM,
El. paštas: pijusstanga@gmail.com


Kauno Šv. Jurgio konventas
Oficialus pavadinimas: Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas

Papilio g. 9, 44275 Kaunas
Tel. (37) 22 46 59, faks. (37) 22 48 43
Svetainė internete: https://jurgine.eu

Gyvenantys broliai:

Tomas Žymantas OFM, vienuolyno gvardijonas,
Mob. tel. +370 687 33647, tomasbosas@gmail.com

Bernardas Belickas OFM
El. paštas: bernardas.belickas@gmail.com

Antanas Grabnickas OFM,
El. paštas: antanas3@hotmail.com

Matas Jurevičius OFM,
El. paštas: matuij@gmail.com

Linas Voročinskis OFM,
El. paštas: linasvor@gmail.com


Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas
Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas

Savanorių g. 4, 92291 Klaipėda
Svetainės internete: www.onkocentras.lt, www.viltiesbegimas.ltwww.viltiesmiestas.lt

Gyvenantys broliai:

Benediktas Jurčys OFM, vienuolyno gvardijonas,
Mob. tel. +370 698 40049,
El. paštas: sjurcys@gmail.com

Astijus Kungys OFM,
Mob. tel. +370 698 31954,
El. paštas: astijuskungys@gmail.com

Leopold Scheifele OFM,
El. paštas: leopold.scheifele@franziskaner.de

Juozapas Adolfas Pudžemys OFM, (gyvena prie Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos),
Mob. tel. (per Editą Raubaitę): +370 615 92373

Algirdas Pogužinskas
Novicijus, gyvena La Vernos vienuolyne, Italija
El. paštas: algirdas.poguzinskas431@gmail.com

Gytis Vaineikis
Novicijus, gyvena Kilkenny vienuolyne, Airijoje
El. paštas: gytis.vk@gmail.com


Kretingos Apreiškimo vienuolynas
Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas

Vilniaus g. 2a, 97129 Kretinga
Tel. (445) 77 096, faks. (445) 77 481
Svetainė internete: kretingospranciskonai.lt 

Gyvenantys broliai:

Andrius Dobrovolskas OFM, vienuolyno gvardijonas,
Mob. tel. +370 698 44769,
El. paštas: brandrius@gmail.com

Paulius Bytautas OFM
El. paštas: sauliusbytautas@yahoo.com

Gediminas Numgaudis OFM,
Mob. tel. +370 698 35096,
El. paštas: bruolis@hotmail.com

Rolandas Taučius OFM,
El. paštas: rulandastaucius@gmail.com

Alvydas Virbalis OFM,
El. paštas: alvydasofm@gmail.com

Paulius Vaineikis OFM,
El. paštas: brolispaulius@gmail.com


Kryžių kalno vienuolynas
Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolynas

Jurgaičių k. 12, Meškuičių seniūnija, 81439 Šiaulių r.,
Tel. (41) 52 77 33, 
El. paštas: kalnovienuolynas@gmail.com 

Gyvenantys broliai:

Carlo Bertagnin OFM, vienuolyno gvardijonas,
El. paštas: fratecarlo@libero.it

Severin Holocher OFM,
Mob. tel. +370 616 95035,
El. paštas: severinas.ofm@gmail.com

Mykolas Marija Letkauskas OFM,
El. paštas: kalnovienuolynas@gmail.com


Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas ir parapija
Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas

Minijos g. 22, Pakutuvėnų k., Aleksandravo pšt., 90030 Plungės raj.
Svetainė internete: www.pakuta.lt

Gyvenantys broliai:

Gediminas Numgaudis OFM, namų vyresnysis, priklauso Kretingos brolijai
Mob. tel. +370 698 35096,
El. paštas: bruolis@hotmail.com

Alvydas Virbalis OFM, priklauso Kretingos brolijai
El. paštas: alvydasofm@gmail.com


Kenebunko Šv. Antano vienuolynas
Oficialus juridinis vienetas JAV: The Society of Franciskan Fathers of Greene, Maine

Pašto dėžutės adresas: P.O. Box 980 Kennebunkport, ME 04043, USA
Tel. (+1) (207) 967 2011, faks. (+1) (207) 967 5721

Gyvenantys broliai:

Aurelijus Gricius OFM, vienuolyno gvardijonas,
Mob. tel.  +1 (207) 289 9001,
El. paštas: brolis.aurelijus@gmail.com

Algirdas Malakauskis OFM
El. paštas: brolisalgis@hotmail.com

Jonas Bacevičius OFM,
Mob. tel.  +1 (207) 450 3289,
El. paštas: jonasbac@gmail.com

Raimundas Bukauskas OFM,
El. paštas: rbukauskas@gmail.com

Andrew Bisson OFM


Toronto prisikėlimo vienuolynas 
Oficialus juridinis vienetas Kanadoje: The Society of Franciscan Fathers of Ontario

1 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1, Canada
Tel. (+1) (416) 533 0621, faks. (+1) (416) 533 7247
El. paštas: resparish@prisikelimas.ca
Svetainė internete: www.prisikelimas.ca

Gyvenantys broliai:

Augustinas Simanavičius OFM, vienuolyno gvardijonas,
resurrection@on.aibn.com

Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM,
br.kaziui@gmail.com

Jonas Šileika OFM,
jonas.sileikaofm@gmail.com

Iš viso: Provincijai priklauso 34 broliai: 32 amžinųjų įžadų (iš jų 29 kunigai, 2 diakonai, 3 broliais) ir 2 novicijai.


Įsteigtos struktūros:

VšĮ Pranciškonų gimnazija, VšĮ „Bernardinų jaunimo centras“, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Internetinis dienraštis „Bernardinai.lt“, VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ (VLOC), Bernardinų socialinių paslaugų centras, VšĮ „Domus pacis“, VšĮ „Šv. Antano dienos centras“, Labdaros valgykla „Rūpestėliai. 

Scroll to Top