Popiežius: „Pažadinkite ir nušvieskite pasaulį!“

pasvestuju m logo298

2014 m. lapkričio 30 d., pirmąjį Advento sekmadienį, oficialiai pradėti Pašvęstojo gyvenimo metai. Atidarymo išvakarėse šeštadienį Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje vyko maldos vigilija, kurios metu pristatyta popiežiaus Pranciškaus video žinia, skirta visame pasaulyje besidarbuojantiems pašvęstojo gyvenimo nariams. Sekmadienį Pašvęstojo gyvenimo metus atidarė ir iškilmingas Mišias Šv. Petro bazilikoje popiežiaus vardu aukojo Pašvęstojo ir Apaštališkojo gyvenimo kongregacijos prefektas, kardinolas Joao Braz de Aviz. Mišių metu jis perskaitė ir Šventojo Tėvo, šiuo metu su apaštaliniu vizitu viešinčio Turkijoje, kreipimąsi į Pašvęstojo gyvenimo narius.

Su didžiu džiaugsmu kreipiuosi į jus šia reikšminga proga. Labai norėjau pats būti šiandien su jumis, tačiau Dievo valia sutvarkė kitaip, – rašo popiežius, paminėdamas, kad Pašvęstojo gyvenimo metais jis visų pirma norėjo priminti visai Bažnyčiai, kokia graži ir vertinga ši ypatinga Kristaus sekimo forma, kurią atspindi asmenys, nusprendę palikti viską, kad sektų Kristų iš arčiau gyvendami pagal evangelinius patarimus. Šie Pašvęstojo gyvenimo metai minimi praėjus 50 metų po Susirinkimo dekreto „Perfectae caritatis“ apie vienuolinio gyvenimo atnaujinimą paskelbimo.

„Per įvairias iniciatyvas, kurios vyks artimiausiu metu Romoje ir kitose pasaulio vietose, jūsų šviesus gyvenimo liudijimas bus kaip žibintas, įstatytas į žibintuvą, kad dovanotų šviesą ir šilumą visai Dievo tautai“, rašo popiežius. Jis tęsia: „Pakartoju ir jums, čia susirinkusiems, kvietimą, kuriuo pernai raginau generalinius vyresniuosius: pažadinkite pasaulį! Nušvieskite jį savo pranašišku liudijimu, eidami prieš srovę“. Popiežius nurodė tris būdus, kaip pašvęstieji gali įgyvendinti šį kvietimą ne tik šiais ypatingais metais, tačiau visuomet: „Būdami džiaugsmingi. Rodykite visiems, kad sekimas Kristumi ir jo Evangelijos įgyvendinimas pripildo jūsų širdis laimės. Užkrėskite šiuo džiaugsmu visus, kurie prisiartina, taip daugybė žmonių teirausis priežasties ir jaus troškimą dalintis su jumis nuostabiu, įkvepiančiu Evangelijos nuotykiu. Būdami drąsūs: kas jaučiasi Viešpaties mylimas, sugeba juo visiškai pasitikėti. Taip ir vienuolijų steigėjai pasitikėjo, atverdami naujus tarnystės Dievo karalystei kelius. Būdami bendrystės moterys ir vyrai, įsišakniję asmeninėje bendrystėje su Dievu. Būkite nepavargstančiais brolybės kūrėjais, visų pirma tarp savęs laikydamiesi evangelinės meilės įstatymo, o tada dalindamiesi su visais, ypač – vargšais. Liudykite, kad visuotinė brolybė nėra utopija, tačiau Jėzaus svajonė visai žmonijai“.

Popiežius padėkojo visiems pašvęstojo gyvenimo nariams, susirinkusiems į iškilmingą metų atidarymą, Pašvęstojo ir Apaštališkojo gyvenimo kongregacijos atstovams, kurie rūpinasi sėkmingu šių metų įgyvendinimu, patikėdamas Mergelės Marijos globai Pašvęstojo gyvenimo metus, visas malonės dovanas ir ypatingą Dievo sekimo modelį, palydėdamas susirinkusius malda ir palaimindamas.

Pašvęstojo gyvenimo metai vyks iki 2016 m. vasario 2 d.

(Vatikano radijas)

Scroll to Top