Marijos Širdies dukterys

Oficialus pavadinimas: Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: Šv. Šeimos slapto gyvenimo Nazarete sekimas.
Tikslas: garbinti Dievą, gyvenant Skaisčiausiosios M. Marijos Širdies dvasia, dirbant su vaikais ir jaunimu, ypač su našlaičiais bei apleistais.
Įkurta Lietuvoje 1885 m.

Kongregacijos centras

Pl. O.H. Kozminskiego 6; 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą, Polska
Tel. (+48) (48) 674 1084
Vikariato vyresnioji – ses. Valentina Zalizovskaja

Vikariato centriniai namai

Tilto g. 10-3, 01101 Vilnius, tel. (5) 260 85 41

Vienuoliniai namai:

1. Tilto g. 10-3, 01101 Vilnius, tel. (5) 260 8541, mob. tel. +370 607 03 069, +370 645 90 128
El. paštas: csm.vilnius@gmail.com
Namų vyresnioji – ses. Valentina Zalizovskaja 

2. Vytauto Didžiojo g. 113, Kelmė, tel. (427) 68 241
Namų vyresnioji – ses. Eugenija Gedvilaitė

3. Dzūkų g. 14, 00128 Palanga, mob. tel. +370 673 35109
Namų vyresnioji – ses. Antanina Sviderska

Iš viso: 8 amžinųjų įžadų seserys

Scroll to Top