Ganytojų homilijos

Laiškas pašvęstiesiems ir pašvęstosioms (2021 01 18)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALIŠKOJO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Vatikanas, 2021 m. sausio 18 d. Visiems pašvęstiesiems ir pašvęstosioms Kreipiamės į jus visiems mums – pašvęstiesiems ir pašvęstosioms – brangios dienos išvakarėse, dienos, kuri skirta mūsų nuostabiam pašaukimui, leidžiančiam įvairiais būdais suspindėti Dievo meilei vyrui, moteriai ir visai kūrinijai. Vasario 2 d. švęsime XXV Pašvęstojo gyvenimo […]

Laiškas pašvęstiesiems ir pašvęstosioms (2021 01 18) Skaityti daugiau »

Vilniaus arkivyskupijos augziliaro vyskupo Arūno Poniškaičio homilija Kunigų ir vienuolių dieną Šiluvoje (2019 09 13)

Šiandien meldžiamės už kunigus ir pašvęstuosius – vienuolius ir vienuoles – kad jie atrastų džiaugsmą maldoje ir bendruomeniniame gyvenime. Šiose džiaugsmo paieškose mus lydi Švč. Mergelė Marija, kurią litanijoje vadiname taip pat ir „mūsų linksmybės priežastimi“. Kreipiame žvilgsnį į ją, o Marija mus veda toliau. Jos – o taip pat ir mūsų – galutinis džiaugsmas

Vilniaus arkivyskupijos augziliaro vyskupo Arūno Poniškaičio homilija Kunigų ir vienuolių dieną Šiluvoje (2019 09 13) Skaityti daugiau »

Vysk. Jono Ivanausko homilija, Pivašiūnai (2015 08 20)

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimas. Kunigų ir vienuolių diena 2015 m. rugpjūčio 20-ąją – kunigams ir vienuoliams skirtą dieną – melstasi už pašaukimų į kunigystę ir vienuolijas. Tą dieną gausiausiai maldininkų buvo atvykę iš Molėtų dekanato parapijų, 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas,  pamaldose dalyvavo

Vysk. Jono Ivanausko homilija, Pivašiūnai (2015 08 20) Skaityti daugiau »

Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Dievui pašvęstas gyvenimas (2015 07 13)

Mes, katalikai ir visi krikščionys, esame pakviesti sekti paskui Jėzų ir būti gerais jo mokiniais. Pirmoji Jėzaus mokinė buvo Švč. Mergelė Marija. Ji ne tik Jėzaus mokinė, bet drauge ir mokytoja, nes buvo pašaukta būti jo motina – padėti išsiskleisti jo žmogiškajai prigimčiai. Marija ištikimai lydėjo Jėzų net iki kančios aukuro ant Kalvarijos kalno. Pats

Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Dievui pašvęstas gyvenimas (2015 07 13) Skaityti daugiau »

T. Joseph Roesch MIC homilija pašvęstiesiems Marijampolės bazilikoje (2012 01 28)

Mieli broliai ir seserys Kristuje, kodėl karalius Dovydas iš karto pastebi turtuolio nuodėmę, bet nemato savo paties nuodėmės, kol pranašas jos neparodo? Kartą Jėzus paklausė: “Kodėl matai krislelį brolio akyje, bet nepastebi rąsto savojoje?” Kadangi turime nuolat su savimi gyventi, esame linkę ieškoti pasiaiškinimų ir pasiteisinimų: “Nusipelniau to, nes labai sunkiai dirbu…”. “Iš tiesų šiose

T. Joseph Roesch MIC homilija pašvęstiesiems Marijampolės bazilikoje (2012 01 28) Skaityti daugiau »

Nuncijaus laiškas Pašvęstiesiems Advento proga (2010 11 25)

Vilnius, 2010 m. lapkričio 25 d. Brangios Seserys vienuolės, brangūs Broliai vienuoliai, Vėl su dėkingumu broliškai sveikinu kiekvieną iš jūsų. Turbūt prisimenate, kad jūsų Kongreso proga lapkričio 6 d. švęstoje Eucharistijoje jums daviau tokį pasiūlymą: per artimiausius 12 mėnesių, o po to, savaime aišku, visada, ypatingu būdu įgyvendinti tarp jūsų, savo bendruomenėse pasiryžimą “mylėti vieni

Nuncijaus laiškas Pašvęstiesiems Advento proga (2010 11 25) Skaityti daugiau »

Apaštalinio Nuncijaus homilija Pašvęstojo gyvenimo Kongreso mišiose (2010 11 06)

LIETUVOS PAŠVĘSTOJO GYVENIMO KONGRESAS Apašalinio Nuncijaus Mons. Luigi Bonazzi homilija (Marijampolė, 2010 m. lapkričio 6 d.) Mišių įžanga Šią dieną, kai susirinkome kartu pažvelgti į „Pašvęstojo gyvenimo Lietuvoje praeitį, dabartį ir ateities perspektyvas“, noriu pradėti šventąsias Mišias viena Kard. Jozefo Ratzingerio, dabartinio Popiežiaus Benedikto XVI, mintimi apie Bažnyčios ateitį. Jis sako: “Bažnyčios ateitis gali prasidėti

Apaštalinio Nuncijaus homilija Pašvęstojo gyvenimo Kongreso mišiose (2010 11 06) Skaityti daugiau »

Nuncijaus žodis Paštuvos karmeličių vienuolyne (2010-11-01)

Visų Šventųjų iškilmė ir Sidabrinis Sesers Mavis Therese jubiliejus (Paštuva, 2010 m. lapkričio 1 d.) Apaštalinio Nuncijaus Luigi Bonazzi mintys apmąstymui ir pritaikymui gyvenime Šventumas kaip “bendrystės šventumas” Vatikano II Susirinkimas tvirtina, jog “visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų užimama vieta ar luomas, šaukiami siekti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ir meilės tobulybės. Šis šventumas

Nuncijaus žodis Paštuvos karmeličių vienuolyne (2010-11-01) Skaityti daugiau »

Vyskupas Giuseppe Petrocchi. „Aš jus draugais vadinu” (2010)

Latina-Terracina-Sezze-Priverno vyskupija AŠ JUS DRAUGAIS VADINU Ganytojo laiškas 2010 metų Velykoms Velykos – nukryžiuotos ir prisikėlusios Meilės šventė. Meilės, kuri mūsų priimta ir išgyventa suteikia ir mums galimybę mylėti taip, kaip moko Evangelija. Tai iš šios Meilės kyla krikščioniška draugystė. Juk pats Viešpats mus pavadino draugais, pasirinkdamas kiekvieną iš mūsų. Jo išskirtinės meilės ženklas –

Vyskupas Giuseppe Petrocchi. „Aš jus draugais vadinu” (2010) Skaityti daugiau »

Apaštalinio Nuncijaus velykinis sveikinimas (2010 04 03)

Mielos Seserys vienuolės, Mieli Broliai vienuoliai, Su malonumu siunčiu jums kaip “velykinę dovaną” Laišką AŠ JUS DRAUGAIS VADINU, kurį mano bičiulis Don Pino, Latinos vyskupas, išsiuntinėjo savo tikintiesiems šių metų Velykoms. Kaip matysite, tai žavus “traktatėlis” apie evangelinę Draugystę – brangią Jėzaus dovaną savo mokiniams. Linkiu jums skonėtis šiuo Laišku, gyventi tomis mintimis, dėmesingai mąstyti

Apaštalinio Nuncijaus velykinis sveikinimas (2010 04 03) Skaityti daugiau »

Apaštalinis Nuncijus Luigi Bonazzi: Vienuolinis gyvenimas – Bažnyčios kaip bendrystės paveikslas (2010 02 02)

Apaštalinio Nuncijaus Lietuvai kalba Pašvęstųjų dienos proga Vilnius, Viešpaties Paaukojimo šventė, 2010 m. vasario 2 d. Mielos Seserys vienuolės, mieli Broliai vienuoliai, Jėzaus Paaukojimo šventykloje šventėje susirinkome kartu švęsti šią gražią Pašvęstojo gyvenimo dieną. Pirmiausia skirsime laiką pasvarstymams ir pokalbiui, o paskui bus kulminacinė dalis – Eucharistijos šventimas, vadovaujant jūsų Vyskupui kardinolui Audriui Bačkiui. Šios

Apaštalinis Nuncijus Luigi Bonazzi: Vienuolinis gyvenimas – Bažnyčios kaip bendrystės paveikslas (2010 02 02) Skaityti daugiau »

Scroll to Top