Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Vilkaviškio vyskupijoje

2014 m. lapkričio 30 d., sekmadienį, 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje aukotos šv. Mišios Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo proga. Jas aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC, kun. Jan Mikolaj Rokosz MIC, kun. Jan Kosmowski MIC ir kun. Jonas Katulis SJ.

Šv. Mišių pradžioje vysk. R. Norvila pasveikino bažnyčion susirinkusius pašvęstojo gyvenimo narius – vienuolius ir vienuoles, tretininkus, Pasišventusių našlių asociacijos nares bei visus, kurie mąsto apie pašvęstojo gyvenimo kelią ir kiekvieną dalyvaujantį šv. Mišiose pakvietė melstis už juos.

Pamokslo metu ganytojas kvietė pamąstyti apie pašvęstojo gyvenimo kilmę, tarnystės svarbą ir prasmę. Priminė, kad nepriklausomai nuo to ar pašvęstojo gyvenimo atstovas tarnauja savo krašte ar labai toli nuo tėvynės, jis savo laikų žmogui liudija, kad Dievas yra meilė galinti perkeisti žmogaus gyvenimą. Kuo pasaulyje mažiau tikėjimo, tuo pašvęstojo gyvenimo narių liudijimas svarbesnis. Pamokslo pabaigoje linkėjo drąsos: nebijoti džiaugtis, liudyti, išpažinti Kristų, nes to neįveikia pasaulio dvasia.

Šv. Mišioms besibaigiant visi suklupo Švč. Sakramento adoracijai. Pasimelsta popiežiaus Pranciškaus malda už Pašvęstąjį gyvenimą.

Po palaiminimo, visi pašvęstojo gyvenimo nariai rinkosi Pastoraciniame centre ir klausėsi kun. Jan Mikolaj Rokosz MIC konferencijos, skirtos Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymui. Pašvęstasis gyvenimas – tai dovana Bažnyčiai, be jo Bažnyčia neturėtų savo tapatybės. Kaip ir yra sakęs pop. Pranciškus, pašvęstasis gyvenimas išgyvena krizę, tačiau pats kun. J. M. Rokosz MIC dvidešimt vienerius metus vizitavo skirtingas vienuolijas ir liudijo, kad pašvęstasis gyvenimas yra didelis gėris. Jo nariai išgyvena sužadėtinio ryšį su Kristumi ir gyvena Jo meile. Šiandien pasauliui reikia, kad vienuoliai, dažnai net tyla šauktų apie tai, kad vieno Dievo gana patenkinti žmogaus širdžiai.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Scroll to Top