Dievui pašvęstasis gyvenimas

Tai gyvenimas krikščionių vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus. O jis buvo skaistus, neturtingas ir klusnus. Pats Jėzus pasirenka ir pašaukia sau tuos, kuriuos nori, dovanodamas jiems galimybę būti visiškai atsidavus jam kaip Sužadėtiniui. Šis ryšys praturtina ir papuošia Bažnyčią šventumu, tokiu kaip šv. Benedikto ir šv. Skolastikos, šv. Pranciškaus ir šv. Klaros, šv. Teresės Avilietės ir šv. Kryžiaus Jono… Pašvęstasis gyvenimas tęsia Jėzaus veikimą pasaulyje ir yra pranašiškas būsimojo gyvenimo liudijimas visiems tikintiesiems.

Kad suprastume pašvęstojo gyvenimo svarbą krikščionių bendruomenei, pabandykime įsivaizduoti, kokia būtų Bažnyčia, jei nebūtų pašvęstųjų? Nukentėtų ne tik kai kurios labai vertingos tarnystės, bet pirmiausia pristigtų radikalaus Kristaus sekimo ženklo, kurio visiems labai reikia.

Bažnyčia yra tokia, kokią matome, nes joje yra žmonių, pasiruošusių atsisakyti visko, kas trukdo radikaliai sekti Kristumi. Pašvęstieji, vienuoline profesija prisiimdami Kristaus gyvenimo būdą – skaistų, neturtingą ir klusnų, nuolankų ir nuosaikų, nukreiptą į artimo meilę, tampa reikšmingu Bažnyčios elementu ir paradoksalia, tačiau kerinčia Dievo Karalystės pranašyste pasimetusiame pasaulyje.

Truputis statistikos

2019 m. pradžioje pasaulyje veikė daugiau kaip 1750 popiežiaus teisių (Šv. Sosto patvirtintų) Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštalinio gyvenimo draugijų bei maždaug 2200 diecezinių teisių (vyskupų patvirtintų) Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Tikinčiųjų asociacijų. 

Pašvęstųjų vyrų pasaulyje buvo 184437. Iš jų: kunigų vienuolių 132191, vienuolių nuolatinių diakonų 691, brolių vienuolių 50941, Pasauliečių institutų narių 614.

Pašvęstųjų moterų vienuoliniuose institutuose tais pačiais metais buvo 641661, o pašvęstųjų moterų Pasauliečių institutuose 21466.

Iš viso 2019 m. pasaulyje Dievui pašvęstųjų asmenų buvo 847564.

Scroll to Top