Vysk. Jono Ivanausko homilija, Pivašiūnai (2015 08 20)

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimas.
Kunigų ir vienuolių diena

2015 m. rugpjūčio 20-ąją – kunigams ir vienuoliams skirtą dieną – melstasi už pašaukimų į kunigystę ir vienuolijas. Tą dieną gausiausiai maldininkų buvo atvykę iš Molėtų dekanato parapijų, 12 val. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas,  pamaldose dalyvavo nemaža kunigų ir vienuolių.

Vysk. Jono Ivanausko homilija, sakyta 2015 m. rugpjūčio 20 d. 12 val. Mišiose

Scroll to Top