Joanitės (CSJ)

Oficialus pavadinimas: Šv. Jono seserų kongregacija (diecezinė)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: Gyventi šv. Jono apaštalo ir evangelisto tėvyste, ypač Eucharistijos ir Marijos slėpiniais, ieškoti tiesos trijų išminčių (filosofinės, teologinės ir mistinės) mokykloje ir puoselėti seserišką meilę paklūstant paskutiniajam Jėzaus įsakymui „Mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau” (Jn 13, 34 ir Jn 15, 12).
Tarnystė: trokšdamos vienytis su sopulingąja Marijos širdimi ir kartu su Marija įsiklausyti maldoje į šiandienos žmonių neturtą ir kančias, seserys aukoja savo gyvenimą Bažnyčiai ir visiems žmonėms. Jos priima savo vienuolyne norinčius su jomis susitikti ir joms palydint įžengti į vidinės maldos tylą.
Įkurta Prancūzijoje 1982 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Įkūrėjas – t. Marie-Dominique Philippe OP

Generaliniai namai

Generalinė Vyresnioji : sr. Marie-François Rousseau
Soeurs contenplatives de St. Jean
5, rue du Chateu,
60390 Troussures, France
Tel. (+33) 0342 28 583 

Vienuoliniai namai

Antakalnio g. 27, 10312 Vilnius
Tel. (5) 234 04 54,  mob.tel.: + 370 647 64584
El. paštas: sjsvilnius@stjean.com
Vyresnioji – ses. Daiva Marija Domarkaitė
Mob. tel.: +370 673 78047

Iš viso: Vilniaus vienuolyne – 5 amžinųjų įžadų seserys
Seserų skaičius visame pasaulyje – apie 60. Tarp jų 7 lietuvės.

Scroll to Top