Pašaukimas

Visas Šventasis Raštas – tai pašaukimų istorija! Pašaukimas – viena iš pagrindinių Biblijos temų. Senasis Testamentas kalba apie žmogaus pašaukimą į egzistenciją, apie kvietimą kalbėtis su Dievu, sudaryti su juo sandorą, tapti jo tauta, bet taip pat ir apie kai kurių žmonių pašaukimą atlikti kokią nors ypatingą užduotį Dievo plane. Naujajame Testamente pašaukimas – tai Kristaus kvietimas sekti juo, tapti jo mistinio kūno nariu ir skelbti jo išganymą nešančią Naujieną.

Nuo II Vatikano susirinkimo įsigaliojo samprata, kad kiekvienas žmogus, o ne tik kunigai ir vienuoliai turi pašaukimą. Pirmiausia – tai pašaukimas į gyvenimą. Jis yra bendras visiems visų laikų, visų rasių, visų tikėjimų žmonėms. Visi krikščionys savo ruožtu turi dar vieną bendrą pašaukimą – tikėti, sekti ir liudyti Dievo Sūnų Jėzų Kristų savo gyvenimu. O tas bendras pašaukimas gali būti įgyvendinamas keliais skirtingais būdais, kurie vadinami specifiniais pašaukimais. Tai šventimais įgytos tarnystės arba kunigo pašaukimas, pašaukimas į konsekruotąjį vienuolinį gyvenimą, pašaukimas į moterystę, konsekruotųjų pasauliečių pašaukimas. Mes daugiau gilinsimės į Dievui pasišventusių ir jo pašvęstų asmenų pašaukimą, nors jis būtų neįmanomas be pirmųjų dviejų pašaukimų – pašaukimo į gyvenimą ir pašaukimo būti krikščioniu.
Nors pašaukimas, kiek jį beišnagrinėtume moksliniu požiūriu, remdamiesi tiek teologijos, tiek psichologijos mokslų pagalba, išlieka paslaptis, vis dėlto galime nusakyti pagrindinius jo elementus.

  • pirminė iniciatyva iš Dievo pusės, kvietimas dalyvauti jo meilės planuose
  • žmogaus atsiliepimas į Dievo kvietimą (abejonės, nenoras, išsisukinėjimas, sąmoningas ir laisvas apsisprendimas)
  • patikėtos misijos suvokimas ir atlikimas.

Viskas vyksta labai palaipsniui. Dievo kvietimas pasiekia žmogų jo kasdienybėje. Jis pažadina ir augina žmoguje troškimus ir idealus, kurie sutampa su jo meilės planais. Paprastai Dievas pasinaudoja tarpininkais. Užkalbintas žmogus nusiteikia klausyti to vis stipriau ir aiškiau per įvairius ženklus skambančio Dievo kvietimo. Ir visada pašaukimas yra paslaptingas dviejų laisvų būtybių – Dievo ir žmogaus dialogas, besitęsiantis visą gyvenimą.

Scroll to Top