Pašvęstojo gyvenimo metų Lietuvoje planas

pasvestuju m logo298

Veiklos kryptys:

 • Į vidų (tapatybės ir bendrystės stiprinimas).
 • Į išorę (vienuolinio gyvenimo liudijimas).

Tapatybės ir bendrystės stiprinimui:

2015-01-17 Lietuvos pašvęstojo gyvenimo asmenų simpoziumas Kaune.
 • Ses. Carmen Sammut, Musola (UISG prezidentės) pranešimas.
 • T. Stefan Kiechle,SJ pranešimas.
 • Pašvęstojo gyvenimo Lietuvoje analizės (šiuo metu atliekamas kiekybinis-kokybinis tyrimas) pristatymas.
 • Apskritas stalas.
 • Eucharistijos šventimas su Ganytojais.
2015-01-30 – Pasninko ir permaldavimo diena už savo ir vienuolijos bei visos Bažnyčios klaidas ir nuodėmes.
2015-02-02 – Tradicinė pašvęstojo gyvenimo brolių ir sesių šventė vyskupijose.
 • Laiško pašvęstiesiems „Scrutate“ nagrinėjimas.
 • Seserų ir brolių piligrimystė Šventojo Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje, aplinkraštis ir kitos bendrystės formos.
 • Specialios ikonos kelionė į kiekvienus vienuolinius namus.
 • 2016-01-23 PGM užbaigos šventė Kretingoje.

Vienuolinio gyvenimo liudijimas

 • Atvirų durų diena Lietuvos vienuolijose (2015-04-25).
 • Dalyvavimas LJD (2015-06-27 ir 28)
 • Vienuolių palapinių šventė Kaune 2015-08-29.
 • Pašvęstojo gyvenimo pristatymas (pagal poreikį) seminarijose, kunigų susirinkimuose, kitiems (Carito darbuotojams, savanoriams ir bendradarbiams, katechetams…)
 • Samuelio kursas – pašaukimo atpažinimo programa jaunimui (jau vyksta).

Informacija

www.vitaconsecrata.lt

https://www.facebook.com/vienuoliai

Pašvęstojo gyvenimo metų Lietuvoje planas (PDF)

Scroll to Top